Seviyeler


            Kötü bir kişi kıskançlıktan oluşur.

      Bencillikle ve öfkeyle, kendisine yapılan haksızlıktan yakınır.

            Yardımsever bir kişi daima merhametli bir kalbe sahiptir.

      Hoşnutsuzluk ya da kin olmaksızın, sıkıntıyı neşe olarak görür.

            Aydınlanmış bir kişi hiçbir şekilde bir takıntıya sahip değildir.

      Sessizce, yanılsamalar ile kandırılmış dünya insanlarını izler.


      Li Hongzhi - 25 Eylül 1995