Budizm Öğretisi Buda Fa'nın En Kuvvetsiz ve En Ufak Kısmıdır


Tüm yaşayan canlılar! Asla, Zhen-Shan-Ren Dafa'sını ölçmek için Budizm'i kullanmayın çünkü o ölçülemezdir. İnsanlar Budizm'in kutsal yazıtlarını Fa olarak isimlendirmeyi adet haline getirmiş. Aslında, kozmik vücutlar o kadar uçsuz bucaksızdır ki, bir Buda'nın evren anlayışının ötesindedir. Tao Okulu'nun Taichi teorisi de aynı zamanda evreni düşük bir seviyeden algılayıştır. Sıradan insanların seviyesinde gerçek bir Fa yoktur, sadece kişinin xiulian uygulayabilmesini sağlayabilmek için, evrenin sınırları içerisindeki fenomenlerle ilgili azıcık bir bilgi vardır. Sıradan insanlar en düşük seviyedeki varlıklar oldukları için, gerçek Buda Fa'yı bilmelerine izin verilmez. Fakat insanlar bilge kişilerden şunu duymuşlardır: "Buda'ya tapmak xiulian uygulayabilme fırsatının tohumunu ekebilir, efsunlu sözler tekrarlayan uygulayıcılar yüksek yaşamların korumasını elde edebilir, kurallara uymak kişiyi bir uygulayıcının standardına ulaştırabilir." Tarih boyunca, insanlar Aydınlanmış bir kişi tarafından öğretilenlerin Buda Fa olup olmadığı üzerinde sürekli olarak çalıştı. Bir Rulay'ın öğretisi Buda Doğası'nın bir tezahürüdür ve ona aynı zamanda Fa'nın bir tezahürü de denebilir. Fakat o evrenin gerçek Fa'sı değildir, çünkü geçmişte insanların Buda Fa'nın gerçek tezahürünü bilmeleri kesinlikle yasaktı. Buda Fa'ya sadece xiulian yoluyla yüksek seviyelere ulaşan bir kişi tarafından aydınlanılabilirdi, işte bu yüzden insanların xiulian uygulamasının gerçek özünü bilmelerine izin verilmiyordu. Falun Dafa evrenin doğasını -Buda Fa- çağlardan beri ilk defa insanlara temin etti. Bu, cennete çıkmak için onlara bir merdiven sağlamak ile eş değerdedir. Bu yüzden, evrenin Dafa'sını, bir zamanlar Budizm'de öğretilmiş olanlar ile nasıl karşılaştırabilirsiniz?