Bilgelik Nedir


İnsanlar, toplumdaki ünlü kişilerin, bilginlerin ve farklı türlerdeki uzmanların muazzam olduklarını düşünür. Aslında onların hepsi gerçekten de çok ehemmiyetsizdir, çünkü onlar sıradan insanlardır. Onların bildiği, günümüz toplumunun çağdaş biliminin anladığı çok küçük bilgidir. Bu sınırsız evrende, en makroskopikten en mikroskobiğe, insan toplumu tam olarak en ortadadır, en dış katmanda, en yüzeydedir. Ayrıca içindeki canlılar da varoluşun en düşük-seviyeli formundadır; bu yüzden onların maddeyi ve düşünceyi algılayışı çok limitli, yüzeysel ve acınasıdır. Bir kişi, insan ırkının tüm bilgilerini kavrasa bile, hala sıradan bir insan olarak kalacaktır.

Li Hongzhi - 9 Ekim 1995