Uyanış


Falun Dafa'daki gerçek xiulian uygulaması için olan zaman sınırlıdır. Birçok öğrenci acele etmeleri gerektiğinin ve gayretli bir şekilde devamlılık arz eden bir gelişim göstermeleri gerektiğinin farkına vardı. Fakat bazı öğrenciler zamanın kıymetini bilmiyor ve düşüncelerini yüzeysel konulara odaklıyor. Dafa'nın kitabı olan Zhuan Falun yayınlandığı için, birçok insan, Araştırma Grubunun Shifu'nun sözlerini değiştirdiğini iddia ederek konferanslarımın kayıtlarını kitap ile karşılaştırdı. Birtakım kişiler de kitabın -şunun şunun- yardımıyla yazıldığını söylediler ve bu yüzden de Dafa'yı baltalamaya çalıştılar. Size şu anda söylüyorum ki Dafa bana, Li Hongzhi'ye aittir. O sizi kurtarmak için öğretildi ve benim ağzımdan söylendi. Dahası, ben Fa'yı öğretirken konuşmacıların kullandığı herhangi bir yazı metnini veya başka materyaller kullanmadım, sadece öğrencilerime ne öğreteceğimle ilgili bir kağıt parçası kullandım; onun içeriği başka herhangi bir kimsenin anlayamayacağı sadece birkaç nokta ile çok basitti. Fa'yı öğrettiğim her seferde, onu farklı bir bakış açısından sundum ve öğrencilerin anlama yeteneğine göre konuştum. Bu yüzden Fa'yı öğrettiğim her seferinde, aynı konuyu farklı bakış açılarından konuştum. Bunun dışında Fa'nın bu kitabı, evrenin doğasını temsil eder ve kudretli Buda Fa'nın gerçek tezahürüdür. O benim orijinimde sahip olduğum şeydir - benim, xiulian yoluyla Aydınlanmayı elde ettikten sonra yeniden hatırladığım şeydir. Ardından onu sıradan insan lisanında yayınladım ve onu cennettekilere olduğu kadar, sizlere de öğrettim, o suretle Fa ile evreni yeniden düzenliyorum. Öğrenciler için xiulian'ı elverişli hale getirmek açısından bazı öğrencileri konferanslarımın içeriğini teyp kayıtlarından benim hiçbir orijinal cümlemi değiştirmeden yazıya dökmeleri için görevlendirdim. Bunun ardından onu gözden geçirip düzeltmem için bana verdiler. Öğrenciler sadece benim gözden geçirdiklerimi kopyaladılar veya onları bilgisayara yazdılar, böylece daha fazla düzeltmeler yapabildim. Zhuan Falun'a gelince, en son haline getirilmeden ve yayımlanmadan önce ben şahsen onu üç defa gözden geçirip düzelttim.

Hiç kimse Dafa'nın bu kitabının içeriğinde çok çok önemsiz bir değişiklik dahi yapmadı. Dahası, bunu kim yapabilir ki? Onun teyp kayıtlarından farklı olmasının 3 sebebi vardır. İlki, xiulian uygulayan insanlara yardım etmek için kitabı revizyon yaparken birçok Fa konferansımı birleştirdim. İkinci olarak, Fa hakkında ders verirken, öğrencilerin farklı kavrama kabiliyetlerine göre ve o zamanki durumlara ve koşullara göre öğrettim; dolayısıyla, onu bir kitap haline getirirken dilin yapısını biraz değiştirmek zorunda kaldım. Üçüncü olarak, uygulayıcılar onu çalışırken konuşma ve yazı dili arasındaki farklılıkların sonucu olarak yanlış anlamalar ortaya çıkabilir, bu yüzden yenileme gerekliydi. Bununla birlikte, Fa konferanslarımın biçimi ve konuşma diline özgü stili hala sürdürüldü. Zhuan Falun (Volume Two), and Explaining the Content of Falun Dafa, da basılmadan önce benim tarafımdan kişisel olarak revizyondan geçirildi. Zhuan Falun (Volume2)'yi yazarken farklı seviyelerdeki düşünceleri birleştirdim, bu yüzden bazı insanlar yazım stilini farklı buldu ve hayrete düştü. Zaten bunlar sıradan insan olayları değildir! Aslında (Volume 2) insan ırkının bugünkü yozlaşmışlığının boyutunu öğrenmeleri için gelecek kuşaklara saklanmak, o suretle de insanlara derin tarihi bir ders bırakmak içindir. China Falun Gong, düzeltilmiş versiyonu da dahil, sadece başlangıçta insanların anlaması için qigong formundaki bir geçiş devresi materyalidir.

Fa'nın bozulması birçok biçim alır ki öğrencilerin kendileri tarafından bilmeden yapılan bozmalar fark edilmesi en zor olanlardır. Sakyamuni'nin Budizm'inin bozulması tam olarak bu şekilde başladı ve bıraktığı ders derin oldu.

Öğrenciler şunu hatırlamak zorundadır: Tüm Falun Dafa yazıları benim öğretmiş olduğum Fa'dır ve onlar kişisel olarak benim tarafımdan revizyondan geçirilmiş ve düzenlenmiştir. Şu andan itibaren, hiç kimsenin benim Fa konferanslarımdan bir bölüm çıkarıp almasına, ne de onları yazılı materyaller içine derlemesine izin vardır. Bahaneniz ne olursa olsun, o hala Fa'ya zarar vermektir; buna sözüm ona ''konuşma ve yazılı biçim arasındaki farklılıkları karşılaştırma'' ve buna benzer şeyler de dahildir.

Kozmik vücutların değişimindeki veya insan toplumunun gelişimindeki hiçbir şey tesadüfi değildir. İnsan toplumunun gelişimi tarihin düzenlemesidir ve kozmik şartlar tarafından yönlendirilir. Gelecekte, dünyanın her yerinde Dafa'yı öğrenen daha fazla insan olacak. Bu sırf canı istedi diye düşüncesizce hareket eden bir kişi tarafından yapılabilecek bir şey değildir. Bu büyüklükte bir olay için tarihte yapılmış çeşitli düzenlemeler nasıl olamaz? Aslında, yapmış olduğum her şey sayılamayacak kadar çok yıllar önce düzenlendi ve buna kimin Fa'yı elde edeceği de dahildir - hiçbir şey tesadüf değildir. Fakat bunların kendisini gösterme şekli sıradan insanlara uygundur. İşin gerçeği, bu yaşamda birkaç usta tarafından bana bildirilen şeyler, onların elde etmesi için birkaç yaşam süresi önce bilinçli olarak benim tarafımdan düzenlenmiş şeylerdir aynı zamanda. Onlar önceden belirlenmiş olan durumun vakti geldiğinde, bu şeyleri bana geri bildirmeleri için ayarlandılar, böylece bana ait olan Fa'yı bütünlüğü içerisinde yeniden hatırlayabildim. Bu yüzden size söyleyeyim ki, Fa'nın bu kitabına sadece bu insan seviyesinde olanlar tarafından çalışılmıyor, aynı zamanda daha yüksek seviyelerdeki varlıklar tarafından da çalışılıyor. Kozmik vücudun muazzam bir alanı evrenin doğasından saptığı için Fa tarafından yeniden düzenlenmek zorundadır. İnsan ırkı sınırsız evren içerisinde çok önemsizdir. Dünya, evrende bir toz zerreciğinden başka bir şey değildir. Eğer insanlar yüksek seviyeli yaşamlardan değer görmek istiyorsa, xiulian uygulamak ve onlar da yüksek seviyeli yaşamlar olmak zorundadır.

Li Hongzhi - 27 Mayıs 1996