Xiulian Uygulaması ve Sorumluluk Almak


Azimli ve sıkı bir biçimde xiulian uygulamanın amacı, mümkün olduğunca çabuk Tamamlamaya varmaktır. Bir uygulayıcı sadece sıradan bir insanın sahip olduğu takıntıları yok eden bir kişidir. Öğrenciler, ne yapıyor olduğunuz hakkında net olmalısınız!

Dafa'ya sorumlu olmak için, farklı bölgelerdeki asistan merkezleri, genel asistan merkezleri ve araştırma derneği, bir bölgenin başındaki asistanı değiştirme hakkına sahiptir. Bu yüzden bazen sorumlu pozisyonundaki kişiler farklı durumlara göre değiştirilebilir. Çünkü bu sorumluluğu olan bir kişi öncelikle buraya sorumlu bir kişi olmaktan ziyade, xiulian uygulamak için gelmiş olan bir uygulayıcı olduğu için, sahip olduğu konumunda yükselip inebilmelidir. Sorumluluk pozisyonu ile tayin edilmiş olmak, xiulian içindir fakat bir uygulayıcı bir sorumluluk pozisyonu almadan da xiulian uygulayabilir, hiç fark etmez. Eğer bir başkası onun yerini aldığında bunun üstesinden gelemiyorsa, bu onun takıntısından kaynaklanmıyor mu? Bu, onun o takıntıyı terk etmesi için iyi bir fırsat değil midir? Buna rağmen hala bu takıntıdan kurtulamıyorsa, bu açık ve net bir biçimde, bu değiştirmenin doğru olduğunun göstergesidir. Sorumluluk pozisyonuna takıntılı olmanın kendisi xiulian için saf olmayan bir güdüdür. Bu yüzden uygulayıcılara hatırlatıyorum: Bu takıntıyı terk etmeden Tamamlanmaya ulaşamazsınız.

Li Hongzhi - 12 Haziran 1996