Fa Konferansı


Öğrencilerin, uygulamalarında neler deneyimlediklerini ve neler öğrendiklerini birbirleri ile paylaşmaları gereklidir. Birbirlerine yardım ederek birlikte gelişim göstermelerinde - gösteriş düşkünlüğü niyeti taşımadıkları sürece bir sorun yoktur. Xiulian tecrübelerinin paylaşıldığı konferanslar farklı bölgelerde Fa'nın kolaylıkla yayılmasını kolaylaştırmak için düzenleniyor. Bütün bu konferanslar mükemmel ve sağlıklıydı, hem biçim hem de içerik açısından. Fakat öğrencilerin konuşmaları veya xiulian uygulaması ile hiçbir ilgisi olmayan politik meselelerden veya xiulian uygulamasında ya da toplumda yanlış eğilimler yaratan meselelerden kaçınmak için, asistan merkezleri tarafından tasdik edilmelidir. Bu arada bizler insanların teorik araştırmalarından türeyen yüzeysel şekilde böbürlenerek konuşmalar yapmaktan kaçınmalıyız. Hiç kimse konuşmaları resmi rapor stilinde, gösteriş düşkünlüğü taşıyarak derlememeli ve sonra da onları geniş çapta düzenlenen konuşmalarda okumamalıdır.

Xiulian deneyimlerini paylaşmak için, genel asistan merkezleri tarafından taşrada veya il seviyesinde organize edilen geniş konferanslar ulusal çapta düzenlenmemelidir. Ulusal veya uluslararası olanlar araştırma topluluğu tarafından düzenlenmeli ve çok sık bir biçimde de düzenlenmemelidir. Yılda bir kez iyidir. (özel durumlar dışında). Bunları bir formaliteye veya yarışa çevirmeyin; tam aksine onu, uygulamada gerçek anlamda bir gelişim sağlatacak olan kutsal bir Fa Konferansı haline getirin.

Li Hongzhi - 26 Haziran 1996