Dafa Sonsuza Dek Bir Elmas Gibi Saf Kalacaktır


Din politikaya karıştırılamaz aksi takdirde liderlerinin aklı ister istemez dünya meseleleri ile meşgul olur. Her ne kadar insanları iyiliğe doğru götürmeye çalıştıklarını ve onları cennete döndürmek için çalıştıklarını söyleseler de, onların peşinde olduğu şey kesinlikle itibar ve kişisel çıkardır. İtibar Tamamlanmaya ulaşmak için en büyük engel iken, güç sıradan insanların elde etmek için can attığı bir şeydir. Bu kişinin yavaş yavaş şeytani bir dinin lideri haline gelmesi kaçınılmazdır. Dinin amacı, insanlara iyi olmayı ve böylece sonunda kendi göksel cennetlerine dönebilmeyi öğretmek olduğu için, onun verdiği vaaz, bu insan toplumundakilerden daha yüksek seviyeli olmak zorundadır. Eğer onlar insan dünyasında politika için uygulanırsa, bu, cennetsel prensiplere en ciddi hasarı vermek olur. Tanrılar ve Buda'lar nasıl olur da insan takıntıları ile kirli politik meselelere karışmak için kullanılırlar ve nasıl sıradan insan toplumunda güç elde etmek için pis bir politik bir çabanın içine sokulurlar? İnsan bunu ancak şeytani doğasına uyduğu zaman yapar. Böyle bir dinin şiddet uygulamak ve dini savaşlar başlatmak için hükümetler tarafından kullanılacağı kesindir, böylelikle insanlığa zarar veren şeytani bir din haline gelir.

Bütün insanların dini bir uygulama yapması diye bir şey de yoktur. Birincisi, bu kolaylıkla dini doktrinleri değiştirebilir ve onları sıradan insan toplumu teorilerine çevirir. İkincisi, din kolaylıkla Buda Fa'nın imajını kirletecek bir politik araç haline dönüştürülebilir. Üçüncüsü, dini liderler politikacılar haline gelirler ve bu da dinin son bulmasına neden olur, öylelikle de onu şeytani bir din haline dönüştürür.

Falun Dafa bir din değildir fakat gelecek kuşaklar Onu bir din olarak algılayacaklar. Falun Dafa bir din oluşturmaktan ziyade, insanlara xiulian uygulaması amacı ile öğretildi. Dafa'yı öğrenen çok sayıda insan olabilir fakat bir milletin tüm vatandaşlarının dindar insanlar haline dönüştürülmesi ve herkesin hep birlikte uygulama yapması diye bir şeye de izin verilmez. Dafa xiulian'ı daima isteğe bağlıdır. Bir kişiye xiulian'a iştirak etmesi için asla baskı yapmaz.

Gelecekte Dafa hiçbir zaman herhangi bir politik mesele için kullanılamaz. Dafa insanların kalbini geliştirebilir, böylece de toplumu stabilize edebilir. Fakat hiçbir anlamda insan toplumu ile ilgili şeyleri korumak amacı ile öğretilmemiştir. Öğrenciler, şunu aklınızda tutun ki, gelecekte politik güçlerden ve diğer güçlerden ne kadar baskı olabilirse olsun, Dafa asla politik güçler tarafından kullanılamaz.

Asla politikaya karışmayın - ne de devlet meselelerine. Gerçek anlamda kendinizi geliştirin ve iyiliksever olun. Dafa'yı elmas gibi saf, değişmez, yok edilemez tutun ve böylelikle Dafa sonsuza dek varolacaktır.

Li Hongzhi - 7 Eylül 1996