Aydınlanma Nedir?


Aydınlanma aynı zamanda Bilgeliğe Uyanış olarak da isimlendirilir. Bizim Dafa'mızda ona Gong'un açılması denir; yani bu demektir ki, kişi xiulian yoluyla Tamamlanmaya varmış, xiulian'ı bitirmiş ve neredeyse bir cennete gitmek üzeredir.

Bir kişi için Tamamlanmaya ulaştıktan sonraki durum nedir? Buda'lığı geliştirmede başarılı olan bir kişi bir Buda olacaktır; Bodhisattva'lığı geliştirmede başarılı olan bir kişi bir Bodhisattva; Arhat'lığı geliştirmede başarılı olan bir kişi bir Arhat olacaktır; Dao'yu geliştiren bir kişi Dao'yu elde edecek ve Tanrılığı geliştirmede başarılı olan bir kişi de Tanrı olacaktır. Tamamlanmaya ulaştıktan sonra bazı aydınlanmış kişilerin sıradan insan toplumu içerisinde hala yapmak zorunda olduğu veya yerine getirmek istediği bazı şeyler olduğu için, belirli bir süre sıradan insanlar arasında yaşamaları gerekir. Fakat sıradan insanlar arasında bu şekilde yaşamak onlar için zordur. Çünkü onlar kendi düşünsel seviyelerinde sıradan insanlardan çok uzakta oldukları için, sıradan insanların zihinlerindeki tüm kötü düşünceleri net bir şekilde fark edebilirler; buna onların takıntıları, bencillikleri, kirlilikleri ve başkaları hakkında kafalarından geçen entrikaları da dahildir. Ayrıca, eş zamanlı olarak binlerce insanın en ufak zihin aktivitelerini de fark edebilirler. Dahası, sıradan insanların toplumu karma ve virüsler ile doludur; aynı zamanda da insanlar tarafından bilinmeyen havada süzülen diğer başka kötü unsurlar vardır. Bütün bu şeyleri net bir şekilde görebilirler. Havoc'un son dönemindeki günümüz insan toplumundaki karma muazzamdır. Nefes alırken, insanlar büyük miktarda karmayı, virüsü ve zehirli gazları içine çekiyor. Onlar için bu sıradan insan toplumunda kalmak gerçekten de çok zordur.

Peki onlar nasıl kişiler? Bu meseleye takıntı yapmış olan öğrencilerin anlamaya çalıştığı şey de bu. Bir kişinin aydınlanmış gibi görünüp görünmediğini veya başka bir kişinin Tamamlanmaya ulaşmış bir kişi gibi görünüp görünmediğini anlamaya çalışmayın. Sadece zihninizi özenle, sebat ederek ve gerçekten uygulamanıza vermeli ve bir an önce Tamamlanmaya ulaşmalısınız. Niçin başkalarına bakıyorsunuz? Aslında Aydınlanmaya ulaşmış olan kişiler genellikle kendilerini göstermeyip sessizce ve gerçek anlamda uygulamalarını yapan öğrencilerdir. Farklı yaştadırlar ve sıradan insanlardan farklı görünmezler. Çok muhtemeldir ki, fazla dikkat çekmezler. Tüm ilahi güçlerine ve dönüşümlerine sahip oldukları halde, sıradan insanların, aslında bunların gösterilmesine layık olmayan ufak, düşük seviyeli varlıklar olduğunu keşfederler. Dahası, eğer insanlar bu şeyleri görselerdi, türlü türlü önemsiz insan algılayışları ve düşünceleri geliştirir, onları aşırılık takıntısı ile ele alırlardı, aydınlamış kişi buna dayanamaz. Sıradan bir insanın Buda Fa'nın Kutsal Güçlerinin ardında yatan içeriğinin gerçek anlamını kavraması zordur.

Şu sıralar, xiulian uygulamasında azimli olacakları yerde, birçok şey için kaygılanan bazı öğrenciler, her yerde aydınlanmaya ulaşmış kişiler arıyor..v.s. Bir düşünün: Aydınlanmış kişiler zaten Buda'dırlar ve onlar bir Buda'nın sahip olması gereken her şeye sahiplerdir. İnsanların onları keyfi olarak bilmelerine nasıl izin verebilirler? İnsanlar Buda'ları nasıl bilebilirler? Onları her yerde aradığınızda, bir şeylerin peşinde koşmak ile birleşmiş olan takıntılarınız, rekabetiniz, merakınız, gösteriş düşkünlüğünüz ve her şeye burnunuzu sokmanız, öğrencilerin huzurlu ve sakin uygulamalarına engellemeler de yaratıyor aynı zamanda. Peki onların bu konuda nasıl hissettiklerini biliyor musunuz? Bile bile yapılan her bir insani hareket veya düşünce onları oldukça rahatsız ediyor!

Bazı öğrenciler Fa'yı elde etmek için çok yüksek boyutlardan geldikleri için, çok sonra aydınlanacaklar. Daha önceden bahsetmiş olduğum xiulian uygulamak için olan 2 yıllık süre, bu uygulayıcılar içindi. Fakat Dafa öğrencilerimizin hepsi, hakikaten gerçek xiulian içerisinde hızlı gelişim gösterdiler. Birçoğu daha sonra aydınlanacak ki, bu da uygulayıcıların hayal bile edemeyecekleri bir şeydi. Umarım, herkes sakin ve huzurlu bir zihni korur ve azim ile süreklilik arz eden bir gelişim gösterir. Her bir kişi Tamamlanmaya ulaştığında, her birini alıp, gidecekleri yere kendim göndereceğim.

Li Hongzhi - 26 Eylül 1996