Sarsıcı Bir Olay


Daha fazla insanın xiulian uygulayabilmesinin elverişli bir hale getirilmesi için, Dafa şu anda aslına bakacak olursanız sıradan insan toplumundaki bir xiulian uygulaması şeklini almıştır. Uygulayıcılar kendilerini işyerlerinde ve diğer sıradan insan muhitlerinde geliştiriyorlar. Sadece keşişler ve rahibeler dolaşmak zorundadır. Fakat bazı insanlar şu anda ülkeyi baştan sona dolaşıyor ve kendilerini Dafa öğrencisi olarak isimlendiriyorlar. Hiç bir geçerli sebep olmadan Dafa öğrencilerinin evlerinde kalıyorlar, aynı zamanda yiyip içiyorlar ve onlara ait şeyleri alıyor ve bir de onlardan bir şeyler istiyorlar. Dolandırıcılık ve blöf yapıp, öğrencilerin merhametli doğalarını sömürerek Dafa'yı istismar ediyorlar. Fakat neden öğrencilerimiz onların farkına varamıyor? Xiulian uygulamak kişinin kendisini geliştirmesi içindir. Bir düşünün: neden bu insanlar xiulian'ı gerçek anlamda kendi evlerinde sakin bir biçimde uygulamıyorlar? Zor bir çevre, kişiye kendisini daha iyi geliştirmesi için yardım edebilir. Bu insanlar neden benim lafımı önemsemiyor ve tüm ülkede oradan oraya dolaşıyorlar? Neden bu insanlar yiyor, içiyor, alıyor ve öğrencilere ait olan şeyleri istiyor ve bir de hala onlardan takıntılarını terk etmelerini istiyorlar? Benim onlara öğretmiş olduğum şey bu mu? Daha da kötüsü, bazıları, öğrencilerin evlerinde birkaç ay üst üste kalıyorlar. Bu öğrencilerin uygulamasına pervasızca engelleme yaratmak ve zarar vermek demek değil midir? Bu kişilerin onları dolandırarak yediği ve aldığı şeyleri tam olarak geri ödemek zorunda olduğunu düşünüyorum. Dafa bunun daha başka bir şekilde olmasına izin vermeyecektir. Eğer bu tip bir durum gelecekte tekrar meydana gelirse, bu kişiyi dolandırıcı olarak görebilir ve onu polise ihbar edebilirsiniz, çünkü o kişi kesinlikle bizim öğrencimiz değildir.

Ayrıca bazı bölgelerde insanlar öğrenciler arasında gösterişli davranarak ve her yerde insanları dolandırarak, izin almadan, sözüm ona ''Fa öğretme grupları'' oluşturdular. Aynı zamanda konuşma yapmak için insanları davet eden, o suretle de öğrencilerin uygulamalarına zararlar veren ve engellemeler yaratan kişiler de var. Dışarıdan bakıldığında bu insanlar Fa'yı yayıyor gibi görünüyorlar fakat aslında kendi reklamlarını yapıyorlar. Bir öğrencinin uygulaması sistematik bir biçimde benim Fa Bedenlerim tarafından düzenlenir. Sadece bazı öğrenciler bunu bilmiyorlar veya bunun farkında olmamayı sürdürüyorlar. Böylece, bu insanlar engelleme yaratmıyorlar mı? Özellikle Fa'yı henüz daha yeni öğrenmeye başlayanlar için bunun farkına net bir şekilde varmak zordur. Ayrıca binlerce kişinin katıldığı konferanslarda sözüm ona ''söylev'' veren insanlar da var. Söyledikleri şeylerin tamamı kendileri hakkında. Hatta Dafa'nın cümlelerini kendilerine göre tanımlıyor veya yorumluyorlar, vücutlarından öğrencilerin üzerine doğru simsiyah karma ve takıntı, saplantı ve bağımlılık maddelerini yayıyorlar. Zhuan Falun'da bunun yasak olduğunu açık ve net bir biçimde belirttim. Neden bunu düşünmüyorsunuz? Bu özellikle onları davet edip onlara ev sahipliği yapan sorumlu kişiler için daha fazla geçerli, çünkü Dafa öğrencilerine belirgin olmasa da zararlar verirsiniz ve siz artık Dafa'da sorumluluk almış öğrenciler olma niteliğine sahip olamazsınız. Beni dinlemeden veya Dafa'nın gereksinimlerini takip etmeden, nasıl benim öğrencilerim olabilirsiniz? Bu Dafa'ya karşı gelmek değil midir? Eğer bu, Dafa'ya zarar veren bir davranış değilse nedir? Öğrencilerim, ben bunlara dikkatinizi çekinceye kadar, daima bu şeylerin farkında olmamazlık etmemelisiniz. Aslında her şey Fa'ya dahil edilmiştir. Neden kitapları daha fazla okumuyorsunuz? Sizin kutsal yazılar dediğiniz, yazmış olduğum Daha İleri Yükselme İçin Esaslar isimli kitabımı muhakkak on defa okumanızı öneririm. Zihniniz huzur içinde olmadığında, Fa'yı çalışmak etkili olmaz. Fa'yı sakin bir zihinle okumalısınız.

Birkaç bölgede, kitapları okumayan veya Fa'yı çalışmayan, sorumluluk almış kişiler var. Dahası, Fa'yı ne zaman okurlarsa başlarının ağrıdığını iddia ediyorlar. Şeytanın onlara engelleme yarattığı ve onların hala şeytanın kontrolünden kurtulmak istemedikleri apaçık belli değil mi? Yeni bir öğrenci bile bunun farkına varabilir. Bu gibi insanlar nasıl sorumluluk alabilir? Bence bu gibi öğrenciler için belirli bir süre gönüllü olarak sıradan öğrenciler olmaları ve huzurlu bir biçimde gerçek anlamda xiulian uygulamaları hem Dafa hem de kendileri için daha iyi olur. Benim kendisinin kusurlarını belirten bir mektubumu tam tersi biçimde anlayan bir bayan öğrenci de vardı aynı zamanda. Hatasının farkına varmadan, onları çoğalttı ve gösteriş yapmak için dağıttı. ''Shifu bana mektup bile yazdı'' diye iddia etti. Verdikleri emirlere öğrencilerin uyması için bazı insanlar konuşmaları içerisinde sıklıkla ''Shifu Li'nin adına .....''gibi ve buna benzer cümleler kullanıyorlar. Hiç kimse beni temsil edemez. Sizin cümleleriniz nasıl benim cümlelerim haline gelebilir? Benim cümlelerim Fa'dır. Sizin cümleleriniz Fa olabilir mi? Öğrencilerim! Size öncelikle bir süreliğine normal, sıradan bir uygulayıcı olmanızı ve ondan sonra net bir kafaya sahip olduktan sonra işinize kaldığınız yerden devam etmenizi öneririm. Sorumluluk almış bir kişi, sıradan insanlar arasında ne kadar iş yapmış olursa olsun, Dafa için kendi isteği dışında çalışmaktadır. Yaptığı işin başarısı sadece sıradan insanların arasındaki bir tezahürdür. İnsanların Fa'yı edinmesini ve Fa'nın geniş çapta yayılmasını mümkün kılan Dafa'nın yüce gücü ve Fa Bedenlerim tarafından yapılan belirli düzenlemelerdir. Fa Bedenlerim bunları yapmasaydı, değil Fa'yı geniş çaplı yaymak, sadece sorumluluk almış kişileri korumak bile çok zor olurdu. Bu yüzden sürekli olarak kendinizi bir şey sanmayın. Dafa'da ün, kişisel çıkar veya resmi bir unvan yoktur sadece xiulian uygulamak vardır.

Li Hongzhi - 18 Haziran 1997