Değerlendirme Kriteri İle İlgili Bir Başka Yorum


Son zamanlarda, Dafa'nın gereksinimleri hakkında henüz daha tam olarak derin bir anlayış edinmemiş olan çok sayıda yeni öğrenci var. Özellikle, sorumluluk alan öğrencilerin yeni olduğu bazı bölgeler de var. Bu yüzden çok kısa bir zaman içerisinde sizden derinlemesine Fa çalışmanız isteniyor, böylece tüm davranışlarınız ve tavırlarınız Dafa'ya uyacaktır. Bu arada farklı bölgelerdeki genel asistan merkezleri insanları seçerken dikkatli olmak zorundadır. Öğrencileri yanıltanlar mümkün olduğunca çabuk bir şekilde bir başkası ile değiştirilmelidir ve sorumluluk almak için Dafa'yı iyi çalışanlar seçilmelidir.

Son zamanlarda bazı asistan merkezleri, göksel gözü açık olan kişilere öğrencilerin durumlarının nasıl olduğunu soruyor. O insanların gördüğü şeylerin tamamı aslında yanlış ve aldatıcıdır. Bir uygulayıcıyı değerlendirmek için gereken kriterin onun xinxing'inden başka bir şey olmadığını uzun bir zaman önce belirtmiştim ve aydınlanmayı elde etmemiş olan veya Tamamlanmaya ulaşmamış olan hiç kimsenin, öğrencilerimin gerçek xiulian durumlarını açık ve net bir şekilde görmesine asla izin vermeyeceğim. Görebilen kişilerin gördükleri, sadece kendi belirli düşük seviyelerinde onlara gösterilen tezahürlerdir ve onlar daha yüksek seviyelerdeki şeyleri göremezler. Eğer sorumluluk almış olan bir kişi, diğer öğrencileri değerlendirmek için böyle bir kişiyi kullanıyorsa, bu kişi gösteriş düşkünlüğü takıntısını geliştirecektir. Dahası, sahip olduğu şeytan-doğası da engellemeye ve zarara sebep olacak, bu yüzden de gördüğü şeyler zihinsel aktiviteleri tarafından dönüştürülecektir. Zaten daha ilk andan itibaren bir Dafa öğrencisini kontrol etmesi yanlıştır. Aynı zamanda o kişiden öğrencileri değerlendirmesini isteyen sorumluluk almış olan o kişi de benim lafımı dinlememiş oldu? Neden Shifu'nuzun lafını dinlemiyorsunuz: bir öğrencinin uygulamasını değerlendirmek için tek kriter onun xinxingi'dir. Tüm boyutların aynı yerde eş zamanlı olarak var olduğunu bilmiyor musunuz? Herhangi bir boyutta yaşayan canlılar muhtemelen gelip insan vücudunun üzerini kaplayabilir ve onlar gerçekten de sanki futiymiş gibi görünürler. Fakat onlar farklı boyutlarda varolurlar ve insanlarla hiç bir ilgileri yoktur. Göksel gözü açık olduğu söylenen bu kişiler, bu kompleks durumları anlayabilirler mi?

Bir de bazı insanlar keyfi olarak şu kişinin ya da bu kişinin futi tarafından ele geçirilmiş olduğunu iddia ediyor. Sizlere problemin bu gibi yorumları yapan kişilerde yattığını söyleyeyim.

Bu evrenin boyutları aşırı derecede karmaşıktır. Söylemiş olduğum şey, insan dilindeki bütün deyimleri tüketmiştir. Çok sayıda durum insan dili ile anlatmanın ötesindedir. Tamamlanmaya ulaşmış bir uygulayıcı bile sadece kendi Aydınlanma Statüsünde aydınlandığı şeyleri net bir biçimde görebilir - değil ki hala uygulama yapan bir kişi.

Li Hongzhi - 18 Haziran 1997