Keşiş ve Rahibeler İçin Olan Prensipler


Son zamanlarda, keşiş ve rahibe olan bayağı bir uygulayıcı Dafa uygulamaya başladı. Kendilerini mümkün olduğunca çabuk geliştirebilmeleri için, modern dinlerin uzun bir zamandan bu yana yaratmış olduğu kötü eğilimleri terk etmeliler. Bu anlamda, bizim sıradan insanlar arasında Dafa uygulayan öğrencilerimiz, bu insanları bu gibi şeyler geliştirmemesi için özendirmemelidir. Buda Sakyamuni'nin keşişler ve rahibeler için bıraktığı xiulian metodu çok iyiydi. Fakat modern keşiş ve rahibeler onu değiştirdi, çünkü onların birçoğu paraya olan takıntılarını terk edemediler. Hatta kendilerini bu konuda haklı çıkarmak için tapınakları yenilemek, Buda heykelleri yapmak, Budist kutsal yazıtlarını bastırmak, tapınakların yaşamını sürdürebilmesi için masrafları karşılamak ve bunun gibi birtakım bahaneler bile uydurdular. Bunların hiç biri xiulian uygulaması değildir; aksine bunların tamamı gerçek xiulian uygulaması ile hiç bir ilgisi olmayan kasıt dolu hareketlerdir. Bir kişi onların yardımıyla hiçbir şekilde Tamamlanmaya ulaşmayı başaramaz.

Eğer Dafa'da xiulian uygulamak istiyorsanız, paraya ve sahipliğe olan takıntılarınızı terk etmek zorundasınız. Aksi takdirde bir Dafa öğrencisi olmanın standardını nasıl yakalayabileceksiniz? Buna ek olarak, özel durumlar haricinde, keşiş veya rahibe olan öğrencilerin kamyon, uçak veya gemi ile seyahat etmelerine izin verilmez. Onların hepsi yürümek zorundadır. Sadece zorluklar çekerek kişi sahip olduğu karmayı ödeyebilir. Acıktığınızda, sadaka toplama tası ile sadaka toplayabilirsiniz (sadece yemek için dilenmelisiniz, asla para veya eşya için değil). Geceleri, farklı bölgelerdeki Dafa öğrencilerinin evlerinde kalabilirsiniz fakat çok uzun süre değil. Kendiniz için katı gereksinimler koymak zorundasınız! Aksi takdirde benim öğrencilerim değilsiniz! Keşiş veya rahibe olan öğrenciler evde uygulama yapan öğrencilerden daha farklı uygulama durumlarına sahip oldukları için, toplum sizi sıradan insanlar olarak da görmeyecektir. Keşiş veya rahibe olan öğrenciler, kısa sürede Tamamlanmaya ulaşmak için, kendisini insan dünyasında çelik gibi sertleştirmelidir. Asla rahatlığa ve keyfe takıntılı bir hale gelmemelisiniz - ne de nam ve kazanç edinmek için herhangi bir bahane uydurmalısınız. Eve para göndermek de isteyeceğiniz en son şey olmalıdır. Eğer dünyasal düşünceleri bırakamıyorsanız, o zaman rahibe veya keşiş olmamalısınız. Antik zamanlarda, bir keşiş veya rahibe olmak için çok katı gereksinimler vardı. Keşiş veya rahibe olan Dafa öğrencileri, kendileri için daha da katı gereksinimler koymalıdır. Madem ki keşiş veya rahibe oldunuz, neden dünyevi düşünceleri terk edemiyorsunuz?

Öğrenciler! Evde uygulama yapan öğrencilere gelince, onlar yavaş yavaş maddi dünyaya olan takıntılarını tamamen bırakacaklar. Fakat keşiş veya rahibe olan öğrenciler için, bu daha en baştan istenilen bir şarttır, aynı zamanda da bir keşiş veya rahibe olmak için bir gerekliliktir.

Li Hongzhi - 16 Ekim 1997