Şeytan-Doğasını Temizlemek


A.B.D deneyim paylaşım konferansının ardından, Fa'yı birtakım takıntıları ile dinleyen bazı kişiler, xiulian uygulamasının yakında biteceğini ve Shifu'nun bir kısım öğrenciyi yanına alarak gideceğini iddia etti. Bu, Dafa'ya ciddi şekilde zarar veren bir davranıştır ve şeytan doğasının çok büyük çapta ortaya çıkmasıdır. Ben ne zaman böyle bir ifadede bulundum? Bu, sizin olayları takıntılarınız yüzünden yanlış anlamanızdan kaynaklanıyor. Tamamlanmaya ulaşacağınızı nereden biliyorsunuz? Takıntılarınızı bile terk edemiyorken Tamamlanmaya nasıl ulaşabilirsiniz? Dafa ciddidir. O nasıl şeytani dinlerin yaptığı şeyleri takip edebilir? Kendinizde şeytan-doğasının daha başka hangi biçimlerini barındırıyorsunuz? Niçin Dafa'nın karşısında olmak zorundasınız? Eğer hala benim öğrencilerim olmak istiyorsanız, konuşurken şeytanlar tarafından kullanılmayı derhal durdurun.

Öğrenciler! Xiulian uygulamasının hem ciddi hem de kutsal olduğunu defalarca söyledim. Aynı zamanda da, bizim uygulamamız topluma, insan ırkına ve kendimize karşı sorumlu olmalıdır. Neden soylu bir biçimde ve sıradan insanların toplumuna uyum sağlayan bir yolla xiulian uygulayamıyorsunuz? Başkalarına geriye fazla vakit kalmadığını, son hazırlıklarını yapıyor olduklarını veya Shifu'nun ayrılacağını ve yanına - şunu şunu - alacağını söyleyenlerin tamamı, umuyorum ki doğrudan veya dolaylı olarak sebep olduğunuz durumu derhal düzeltirsiniz. Tek bir kelime dahi şeytanlar tarafından istismar edilmemelidir. Bizim Tamamlanmaya ulaşma yolumuz açık ve hilesiz olmalıdır.

Li Hongzhi - 30 Mart 1999