Referans İçin Bir Kehanet

(Li Hongzhi, 28 Haziran 2000)


Öğrenciler: Şu anda Çin'de ortaya çıkmakta olan şey daha önce tarihte ayarlanmıştı ve tarih boyunca birçok kişi bunun kehanetinde bulundu. Onlar, hem dünyanın aldanmış yoluna uyum sağlamak hem de insanları uyarmak için, konuyu doğrudan açıklamayı seçmediler. Bu yüzden, sıradan insanlar kehanetin anlamını ancak tarih geçmeye başlayınca kavrayabiliyorlar.

Mesela, şu anda Çin'de ortaya çıkmakta olan şey ile ilgili olarak, Fransız Nostradamus, Asırlar adlı kehanetler kitabında, aşağıdaki şeyi yüzyıllar önce belirtmişti.


1999 yılının yedinci ayında
Gökyüzünden Terörün büyük bir Kralı gelecek
Moğolların büyük kralının hayatını geri getirmek için,
İnsanlara mutluluğu getirmek adına Mars'ın hüküm sürmesinden önce ve sonra1

Onun "1999 yılının 7. ayında, Gökyüzünden bir... Terör gelecek, ….kralının hayatını geri getirmek için" olarak söylediği şey tam anlamıyla Çin Komünist Partisinin Merkez Komitesi'nde bulunan ve güçlerini Dafa'yı ve Dafa öğrencilerini kapsamlı ve gaddar bir şekilde bastırmayı başlatmak için kullanan, gizli niyetlere sahip bir takım insanları işaret etmektedir. Onlar insanları tutuklamış, insanları dövmüş, insanları çalışma kamplarına göndermiş, insanları hapse mahkum etmiş, kitapları yok etmiş ve orduyu, polisi, gizli ajanları ve diplomatik yöntemleri kullanmış ve bütün radyo istasyonlarını, televizyon istasyonlarını ve medyayı yalanlar yaymaları ve zulmü sürdürmeleri için alçakça kullanmışlardır. Onların şeytaniliği bütün dünyaya yayılırken, ezici büyüklükleri cennetleri yıkmakla tehdit ediyor gibiydi. Dejenere olmuş anlayışlarıyla, eski güçler bunu Dafa'yı yıkıcı bir tavırla sözüm ona test etmek için ayarladılar. Shifu'nun insanlar arasındaki Fa-düzeltmesi süreci, Tanrıların bakış açısıyla, tıpkı hayatın yeniden bir canlandırılma süreci gibidir.

"Mars'ın hüküm sürmesinden önce ve sonra" cümlesi, 1999 yılından önce ve sonra [Karl] Marx'ın dünyayı yönettiğini söylemek istemektedir. Aslında, yalnızca komünist parti tarafından yönetilen toplumlar Marksizm'i uygulamamaktadırlar. Bu dünyadaki gelişmiş ülkeler tarafından uygulanan sosyal refah sistemi da aslında kapitalizmin içindeki komünist şeylerdir. Onlar özgür toplumlar olarak görünürler ama aslında tüm dünya komünizmi uygular gibi görünmektedir. Komünist ülkeden batıdaki gelişmiş ülkelere gelen kişiler bir izlenimi paylaşıyorlar: "Burada komünizm hissediliyor tek farkı onlar vahşi devrimi savunmuyorlar."

Son bölümle ile ilgili olarak, "İnsanlara mutluluğu getirmek adına", komünizmin bütün insanlığı kurtuluşa götürme ve batı toplumunun ağır vergilendirmelerle sosyal refahı sağlama düşüncesini işaret eder.

Bu olay hala sonuçlanma sürecinde olduğu için, ben yalnızca bu birkaç cümleyi deşifre ediyorum. Aslında, bu dönemle ilgili kehanetler birçok ülkede yayılmıştır. Yukarıdaki birkaç söz yalnızca referans içindir.1 Nostradamus'un Asırlar eserindeki 72. dörtlük.