İsteğe Göre Kullanmak

(Li Hongzhi, 28 Haziran 2000)


Ben, modern Çin dili tarafından standartlaştırılan ve anlamları daraltılan grameri ve sözcükleri hiçbir zaman sevmedim. Bu yüzden Fa'yı öğretirken çoğu zaman standartlaştırılmış grameri ve sözcükleri kullanmıyorum! Bazı insanlar bunu anlamıyorlar. İşin gerçeği, anlamları modern insanlar tarafından değiştirilmiş sözcükler, içlerinde, zaten modern insanların fikirlerini aşılanmış bir şekilde taşıyorlar. Özellikle ateizmin ve politikanın elementlerini taşıyan sözcüklerin Fa'yı öğretirken kullanılmaları imkansızdır. Öğrencilerin anlamasını sağlamak için, modern Çin dilini ve gramerini kullanabilmek için yapabileceğimi yapmaya çalışıyorum.

Evrenin Fa'sı nasıl olurda insan kültürü tarafından standartlaştırılabilir? Fa'nın prensiplerini net bir şekilde açıklayabildiğim sürece, insan kültürünün düğümlerini çözüyor, o kuralları ve kısıtlamaları kırıyor ve dili istediğim gibi kullanıyorum. Dafa'yı açık bir şekilde ifade edebilmek için, dili dilediğim gibi kullanıyorum, bazen cümlelerim çok uzun oluyor ve cümlelerin anlamını derinleştirmek ve vurgulamak için sözcükleri tekrarlıyorum. Yine de Fa'nın yüksek seviyelerdeki derin prensiplerini ifade etmek için insan dilini kullanmak çok zor. Sözcüklerin ifade edebildiği kadar, onları temelde isteğime göre kullanıyorum. Mesela, sıklıkla ben bu sözcüğün bir şeyin başarılmasının derecesini ifade etmek için kullanılması gerektiğini hissettiğimden "derece" () yerine "başarının derecesi" () yazıyorum. "Olayın maddenin gerçeği"ni () "gerçek durum" () yerine yazmayı seviyorum çünkü bu sözcüğün şeylerin gerçek varoluş şeklini ifade etmek için kullanılması gerektiğini hissediyorum; "kararlı" () yerine, "kesin" () kullanmayı seviyorum çünkü bu kelimenin daha çok ağırlığının olduğunu hissediyorum; Evrenin Yüce Fa'sını açıklamak için daha uygun olduğundan dolayı "çok geniş" () yerine "engin" () kullanıyorum vb. Ayrıca cümleleri basit noktalama işaretleri kullanarak standartlaştırmayı sevmiyorum. Yazdığım zaman, sonuna kadar virgül kullanıyorum. Yalnızca Fa'nın içsel anlamına önem veriyorum ve insanların standartlaştırmasına gelince, benim hiçbir mecburiyet duygum yok. İnsan kültürü insanlara Tanrılar tarafından verilmiştir ama modern Çin dili modern insanların bozulmuş düşünüşüyle beraber onun teizmi alenen suçlaması ve politik kavramlarıyla değiştirilmiştir. Fa insanlığa her şeyi yeni ve doğru olarak getirecektir ve eskimiş, namussuz ve bozulmuş hiçbir şey tarafından etkilenmeyecektir. Ben liseden mezun oldum ve koleje gitmememin sebebi ise her türlü kavramın, teoremin, tanımlamanın, bilimsel yasanın, insan teorilerinin ve çeşitli standartlaştırılmış şeylerin benim zihnimi biçimlendirmesini engellemekti. Bu insani şeyler, insani düşünceler tarafından engelleneceği için, kesinlikle öğretilirken evrenin Yüce Fa'sının içine karıştırılamaz.

Dafa evrenin Fa'sıdır ve Dafa evrendeki bütün varlıkları yaratmıştır. Dafa kozmosun değişik seviyelerindeki varlıklar için yaşam ortamlarını ve standartları oluşturmuştur ve değişik seviyelerdeki varlıklar için değişik biçimlerdeki bilgeliği yaratmıştır, buna insan kültürü de dahildir. Dafa'yı her yere yaymanın amacı kozmostaki Fa'yı düzeltmektir ve aynı zamanda insan dünyasındaki Dafa öğrencilerini Tamamlanmaya vardırtmaktır. Dafa aynı zamanda yeni bir insanlık yaratmaktadır ve aynı şekilde insanlığa yeni bir kültür getirecektir.