Bir Öneri

(Li Hongzhi, 10 Nisan 2001)


Fa'yı bu insan yüzeyinde edinen, Fa'nın anlamını anlayan bazı insanlar, Fa sayesinde yaşamlarının uzatılmasını elde ettiler; bazıları, iyi bir sağlık, ailede uyum, arkadaşlarının ve yakınlarının gördüğü dolaylı yararlar, karmalarının azaltılması ve hatta Shifu'nun onlar için bir şeylere dayanması gibi her türlü faydayı elde ettiler. Diğer boyutlarda, vücutları Tanrı vücutlarına dönüştürüldü. Buna rağmen, Dafa sizi Tamamlayacağı zaman, insanlıktan ileri doğru adım atamıyorsunuz ve şeytan Dafa'ya zulüm ettiği zaman Fa'yı onaylamak için ayağa kalkamıyorsunuz. Yalnızca Dafa'dan almak isteyen ve Dafa için bir şeyler vermek istemeyen bu insanlar, Tanrıların gözünde, en berbat insanlardır. Dahası, evrende temel olan şey bu Fa'dır ve bugün hala ileri adım atamayan bu insanlar bu sıkıntı bittikten sonra ayıklanacaklardır. Bu insanların çoğunluğu çok güçlü önceden belirlenmiş ilişkileri olan insanlardır. Bu yüzden Shifu hep bekledi ve bekledi. Ayrıca bunların arasında, bu dönem boyunca, sözüm ona "reforme" edildikten sonra Fa'ya karşı zulüm etmesinde gönüllü olarak şeytana yardımcı olan kişiler de var. Bu insanlar görece olarak daha fazla miktarda karmaya sahipler ve onlar insanlara ait [şeylere] olan temel takıntılara sahipler, bu yüzden sözüm ona "reforme" edilirken saçma sapan yalanların ortasında, kendi takıntılarının çıkarları doğrultusunda ve davranışlarını haklı çıkarmak için, kabul etmek istemiyormuş gibi görünüp yalanlar doğrultusunda gittiler ve gönüllü bir şekilde şeytani "aydınlanmayı" kabul ettiler. Eğer bu tür bir öğrenci daha sonra gidip diğer öğrencileri kandırırsa bu kişi Fa'ya zarar verme günahını işler. O sözde "reforme" olan bütün kişiler insanlara ait [şeylere] olan takıntılarını bırakamamış ve şanslı olabileceklerini düşünerek ileri adım atmış kişilerdir.

Bu eski güçlerin ayarlamış oldukları bu şeytani testleri aslında kabul etmediğimi bildiniz mi? Düşük seviyelerdeki şeytani varlıkların bu kadar insafsız olmalarının sebebi, şu anda halledilecek olan evrenin en son ve en yüksek seviyesindeki varlıkların bir çeşit perde yaratmasıdır. Bu perde Fa-düzeltmesinde tamamen yok edilmediği sürece, düşük seviyelerdeki ve dünyadaki şeytani varlıklar gerçek durumu göremeyecekler ve cehaletlerinden dolayı dehşet verici eylemlerini sürdürmeye cesaret ediyorlar. Fa-düzeltmesi ortasında, o yüksek seviye varlıklar temizlenmenin son aşamasındadırlar. Bir kere kırılınca, Fa insan dünyasını düzeltirken dünyadaki bütün şeytani varlıklar cehenneme düşürülecek ve Dafa'ya zulüm etme günahını bütün sonsuzluk boyunca ödeyecekler. Ayrıca "Artık uygulama yapmaya ihtiyacınız yok" veya "Artık çalışmaya ihtiyacınız yok" gibi saçma sapan şeyler söyleyerek Tamamlanmaya ulaştıklarını iddia eden bazı insanlarda var. Eğer Tamamlanmaya ulaştıysanız, o zaman göğe doğru uçun ve bir Buda'nın vakur ve heybetli görüntüsünü gösterin. Eğer daha fazla çalışmaya ihtiyacınız yoksa hala benim öğrencim misiniz? Bir uygulayıcı Tamamlanmaya varmasından önceki son ana kadar uygulama yapmayı durduramaz. Bu kişiler şeytanlar değiller ama şeytanların yaptıkları şeyleri yapıyorlar. Bu Shifu merhametsiz demek değildir -Fa- düzeltmesi sırasında bütün varlıklar kendi yollarını seçiyorlar. Tamamlanmaya iddia edenleriniz, bir Tanrı'nın ya da bir Buda'nın kudretli Fa gücüne sahip misiniz?

Ayrıca kasıtlı olarak "Gerçek Shifu cennettedir," "Dünyada bulunan Shifu'dan ayrılmamız gerek" ve "Shifu'ya" sözüm ona "vücuduna bağlı düğümleri çözmesinde yardım edelim" diyen insanlar var. Sadece bir Li Hongzhi var. Ben hiçbir yardımcı ana ruha sahip değilim ve sıradan insanlar gibi o üç ruh ve yedi spritin hiçbirine de sahip değilim. Ben asıl varlığım. Benti'min içindeki değişik seviyelerin parçacıklarından oluşmuş ve değişik boyutlarda bulunan büyük olanlardan küçük olanlara doğru bütün vücutların hepsi benim dünyada bulunan asıl varlığım tarafından yönlendirilir ve insan dünyasında bulunan asıl varlığımın düşüncelerini takip ederler. Benim yasa bedenlerim benim bilgeliğimin spesifik görünüşleridir. Benim Gong vücutlarım benim sınırsız-uçsuz bucaksız gong'umun bileşikleridir. Dünyada bulunan Shifu'yu kabul etmemek bir kişinin kendini Dafa öğrencisi olarak kabul etmemesidir. Bu yüzden bu kişi uygulayıcı bile değildir ve bu yüzden Tamamlanma hakkında konuşmak konusunda hiçbir işi yoktur. Geleceğin insanlarının hala Fa'yı elde etmeye ihtiyaçları var; Fa insan dünyasını düzeltirken bu şeytani drama tamamen süpürüldükten sonra bu dünyada Fa'yı elde etmeyi bekleyen milyarlarca insan var ve onların çalışacakları ve kullanacakları kitap bu Zhuan Falun olacak. Kitapları yok eden kötü insanların ve şeytani varlıkların günahları o kadar büyük ki, hiçbir zaman tamamen ödenemez. O değişik seviyelerde şeytanları ve kötü insanları Dafa'ya ve onun öğrencilerine zulüm etmeleri için ustaca kullananların hepsini bekleyen şey yaptıkları her şey için sonsuz bir ödeme ve tabaka tabaka yok edilirken acı çekmek olacak. Gönüllü olarak "reform bildirisini" imzalayan veya yazıyla sözüm ona "Tamamlanmaya varma takıntısını bırakmak" veya "insan fikirlerini bırakmak" iddiası altında uygulama yapmayanlar gerçek takıntılarını gizliyorlar. Hatta onlar Dafa üzerine pozitif haberler veren Clearwisdom Web sitesini karalıyorlar ve ona saldırıyorlar. Eski güçler, takıntılarından dolayı, bu zamanda bir daha Dafa uygulamamak üzere yazılı bir söz veren bir Dafa öğrencisinin kendi geleceğini belirlediğini düşünüyorlar. Eğer bu gerçekten kendi kalbinden gelmemişse ve baskının bir sonucuysa ve Fa düzeltmesine tekrar katılırsa, geçmesi için, testler olarak daha büyük sıkıntılar olacaktır. Shifu, eski güçlerin ayarlamalarını kabul etmese de, bir kere diğer tarafa giderseniz sonuçları korkunç olacaktır ve on binlerce yıllık bekleyişiniz bir anda mahvolacaktır. Dafa kisvesi altında şeytani "aydınlanmayı" yayanlar daha önce öğrenci olsunlar ya da olmasınlar, Dafa'ya zarar veren şeytanların yaptıklarını yapıyorlar.

Gerçekte kimse Dafa'ya zarar veremez. Sıkıntılardan geçemeyen kişiler insanlardır. İnsanlar yeteri kadar iyi olmadıkları zaman, o zaman yeniden yaratılacaklardır ve bu insanların değiştirilemez kıyametidir. Dünyanın bütün insanlarını ve bütün canlı varlıkları kurtarmak için yapabileceğim her şeyi yapmak istiyorum. [Ama] bu insanlar bunun doğrultusunda yaşayamıyorlar ve kendi takıntılarını gizlemek için kendi seçimleri doğrultusunda şeytani bir yolda "aydınlanıyorlar." Eğer bir gelecek istemiyorsanız, sizden vazgeçeceğim. Ben hiçbir şeye takıntılı değilim.

Dafa öğrencileri olarak, şu andaki durumda yapacağınız şey dünyanın insanlarına gerçeği açıklamak ve şeytanı açığa çıkarmaktır ve böylece Dafa'yı korumaktır. Sizin kendi gelişiminiz ve Tamamlanmanız bu sürecin bir parçasıdır. Sözüm ona "reform etme" işini sürdüren insanlarda kandırılmış insanlardır. Neden masayı tersine çevirip onlara gerçeği açıklayıp, şeytanı açığa çıkarmıyorsunuz? Güç kullanarak reforme etmeye çalıştıkları öğrenciler (bu reforme edilmek için götürülmemiş olanları kapsamıyor) reforme etme işini yapan kişilere gerçeği açıklayın ve şeytanı açığa çıkarın ve onlara "iyiliğin ve kötülüğün her zaman bir karşılığı olduğu" etki ve tepki ilişkisinden bahsedin. İnsanların durum hakkındaki gerçeği bilmelerinden korkan şeytandır, Dafa öğrencileri değil.