Dafa Öğrencilerinin Doğru Düşünceleri Güçlüdür

(Li Hongzhi, 24 Nisan 2001)


Şeytani varlıklar üçlü diyarda ve insan dünyasında büyük sayılar halinde yok edildi. Onlar da zaten başarısızlıkla sona gideceklerini gördüler bu yüzden geriye kalan son çabaları çok daha çılgınca oldu. Şiddetli eziyet görmüş öğrencilerin çoğu kesinlikle takıntılara sahip öğrencilerdir. Onlar içlerinde ne kadar korku dolularsa şeytan da özellikle böyle öğrencilerin arkasından daha fazla gitmektedir. Bu insan dünyasında ortaya çıkan içinde Dafa'nın zulüm gördüğü bu genel durum bu öğrencilerin geniş çapta, şiddetli olarak takıntıları yüzünden zulüm görmelerinden dolayı meydana geldi. Takıntılarını bırakamadıkları için sözüm ona "dönüştürüldüler" ve bu da onları şeytana yardım eden şeyler yapmaya götürdü ve durumu daha da sertleştirdi.

Neden siz, bir Dafa öğrencisi olarak, eziyete dayanırken şeytani olanlardan korkuyorsunuz? Esas sorun ise takıntılarınızın olduğudur. Eğer olmasaydı, pasif olarak dayanıklı olmaya çalışılmazdı ve her zaman şeytanla şeytani olanlarla doğru düşüncülerle yüzleşilirdi. Durum ne olursa olsun şeytanın talepleri, emirleri veya kışkırtmalarıyla işbirliği yapmayın. Eğer herkes bunu böyle yaparsa, ortam bu şekilde olmayacaktır.

Aslında, değişik boyutlarda süper normal yeteneklerini kullanabilen bazı uygulayıcılar ve değişik seviyelerdeki varlıklar, süper normal yeteneklerini ve gong güçlerini (gongli) kullanarak Dafa'ya zarar veren şeytani varlıkları yok etmede yer almaktadırlar. Bazı Dafa öğrencileri şeytani varlıkları gördükleri zaman Dafa'nın kutsal güçlerini ve Falun'ları şeytanı yok etmek için yolladılar. Ayrıca insanları döven katillerin ve saldırganların hak ettikleri cezayı geri ödeyecekleri belirli zamanları ayarlamış olan öğrencilerde var. Onlar şeytani faktörleri etkili bir şekilde yok ettiler ve kötü insanları kontrol altına aldılar. Aslında her Dafa uygulayıcısı bu yeteneklere sahiptir. Bunlar sadece yüzey boyutlarda görülmeyen yeteneklerdir. Bu yüzden onlar süper normal yeteneklerinin olmadığını düşünürler. Ama ne olursa olsun bunlar yüzey boyutta görünsün veya görünmesin bir kişinin Doğru Düşünceleri ortaya çıktığında gönderilirse bunlar çok güçlüdür. Doğru Fa'ya göre uygulama yaptığımız için dünyanın iyi olan yaşamları ve insanlarını kurtarmalıyız ve onları korumalıyız. Bu yüzden her şeyde yapabildiğimiz kadar iyilikle davranmalıyız. İnsanlığa zarar vermek için ustalıkla insanları yöneten şeytani varlıkları temizlemek, aynı zamanda insanlığı ve canlı varlıkları korumaktır. Dafa geniş bir alana yayılıyor, bütün canlı varlıkları kurtarıyor. O tamamen kurtarılamaz halde olan şeytani varlıklar kurtarılamaz olsa bile, sınırsızca kötülük yapmalarına ve böylece Dafa ve onun öğrencilerine ve dünyanın insanlarına zulüm etmelerine izin verilmemelidir. Fa-düzeltmesinin sebebi şeytanı yok etmek ve aynı zamanda dünya insanlarını ve canlı varlıkları kurtarmaktır.