Tanrıların Yeminleri Yerine Getirilmiştir

(Li Hongzhi, 13 Mayıs 2001)


İnsanlık, Falun Gong'u bir qigong ismine sahip olduğu için önemsiz zannetmeyin. Eski zamanlarda, bütün çeşitli düşünce okulları ve dünyadaki bütün meslekler ve işler "Tao" olarak adlandırılırdı. Ama Lao Zi insanlara, "Siz [benim öğrettiğim] Tao'yu bir Tao olarak adlandırabilirsiniz ama o sıradan bir Tao değildir; benim öğrettiğim kavrama sıradan bir isim verebilirsiniz fakat o sıradan bir kavram değildir" diyerek kendi öğrettiği Tao'nun farklı olduğunu söyledi. Buda Sakyamuni kendi Fa'sını iki bin beş yüz yıl önce öğrettiğinde, o zaman yayılmakta olan sekiz din vardı. Buda Fa, gerçek Tao, onların arasındaydı.

İnsanlar her zaman bir Tanrı veya Bir Buda ortaya çıktığında bunun dünyayı sarsacağını düşünür, insanları kurtarırken onun Buda-görüntüsünün muhteşem bir ululuk içinde ortaya çıkacağını ve elini tek bir sallaması ile insanların kurtuluşunu el altından yıkmaya çalışan şeytani olanları yok edeceğini düşünür. Eğer durum bu olsaydı, bir Buda insanları direk olarak cennetlerden yukarı alsaydı daha iyi olmaz mıydı? Şunu bilmelisiniz ki kurtarılacak olanların çetin xiulian uygulaması yoluyla, kötü şeyler yaparak geçmişte ürettikleri bütün karmayı ve günahları ödemeleri, insani takıntılarından ve diğer taşıdıkları bütün kötü şeylerden vazgeçmeleri ve aynı zamanda düşüncelerini ve davranışlarını arındırmaları gerekir. Sadece bundan sonra kurtarılabilirler. Eğer bir Buda kendini muhteşem bir ululuk ile ortaya çıkarsaydı, en şeytani insanlar bile Buda'nın söylediklerini takip ederlerdi. O zaman uygulama yapmak için bir şans olur muydu? Eğer bir kişi xiulian uygulasaydı bile sayılmazdı, çünkü bir uygulayıcı kendi günahlarını ve karmasını çetin xiulian uygulaması yolunda yok etmelidir ve arındıktan sonra, Tamamlanmaya doğru ilerleyebilir.

Aslında, bütün gündelik insanlar bir Tanrı'nın veya bir Buda'nın görüntüsünün muhteşem bir ululuk ile ortaya çıktığını görünce, insan dünyasında başlıca bir şeyin ortaya çıkacağı kesindir ve insanların günahlarının geri ödeme ile karşılaşacağı bir zaman olması çok muhtemeldir. İster bir Buda, Tao ya da Tanrı olsun, o dünyanın insanlarını kurtarırken, kesinlikle dünyaya inmeli ve dünyayı bir insan görüntüsü ile kat etmelidir ve Fa prensiplerinin bilinmesi için insan dilini kullanmalıdır. Dahası, Aydınlamış bir Varlık dünyaya indiğinde, bu insanların ahlakının günden güne bozulduğu bir zamandır, insanların günahları ve karması aşırı derecede fazla olduğunda veya insanların ahlakı bozulduğu bir zamandadır. Bir kere kurtarılanlar Fa'ya erişip ayrıldıklarında, insanlığın süprüntüsü ve geride kalan dejenere olmuş dünya ayıklanacaktır.