Politika Olmadan

(Li Hongzhi, 4 Haziran 2001)


"Politika" modern, çarpıtılmış toplumun bir terimidir. Tarihteki gerçek insan toplumları bu terime veya politikanın çevrelediği şeye sahip değillerdi. İnsan toplumunda politika ortaya çıktığı zaman, toplum zaten çarpılmaya başlamış ve ahlaki değerler de politika tarafından saldırıya uğramaya başlamıştı. Bununla birlikte, insanların politikanın içine girmesinin asıl sebebi kendilerine bir isim yapmak ve kendi bencil kazançları içindir. Geçmişte, insan toplumunun ahlaki değerleri hala çok güçlüydü ve o zamanlarda yaşayan insanların hepsi o çevrenin içindeydiler, bu yüzden o zaman politikanın içinde olan kişiler sadece bugün politikanın içinde bulunan kişiler kadar ahlaksız ve vicdansız değildiler. Yani politika ortaya çıkışından beri kirliydi. Ama politik çevrelerde ülke ve halkla ilgili olan bazı dürüst kişilerin, okyanusta yalnızca bir damla olmalarına rağmen bulundukları doğrudur.

Fakat, o ülkeyi enkaz haline çeviren ve insanları mahveden şeytani rejimlere karşı olan dürüst direnişçilere gelince, onların da açık bir politik duruşları olduğu için insanlar onları da politik olarak göz önüne alır. İnsanlar, onların duruşlarının doğru olduğunu düşünmelerine rağmen, politik eylem, her şeyden sonra, çarpık bir toplumun ürünüdür. Bugünün insanlığı bu kadar çarpık olmasaydı, politika ortaya çıkmazdı.

Dafa öğrencilerinin xiulian uygulaması insani olanı aşar, onlar daha yüksek seviyelerdeki gerçeği yakalamış uygulayıcılardır ve anladıkları şey sıradan insanların seviyesini aşar. Daha yüksek Fa-prensiplerinin altındaki her anlayış artık kozmosun gerçeği değildir. Her Dafa öğrencisi bununla ilgili olarak xiulian uygulamasında nettir ve bu yüzden Fa-düzeltmesi işlerine sıradan insanların politikasını hiç karıştırmamalıdırlar. Dafa öğrencilerinin dayandıkları sıkıntılar Fa-düzeltmesi ve xiulian uygulamaları ortasındaki şeylerdir. Şeytanı açığa çıkarmak ve gerçeği bu dünyanın insanlarına açıklamak yalnızca onlara Dafa'ya ve O'nun öğrencilerine uygulanan zulmü göstermek içindir ve en nihayetinde bunun amacı bu dünyanın insanlarını kurtarmak, canlı varlıkları şeytanın onları, kullanarak boğduğu, zihinlerindeki zehirden kurtarmak ve onları Dafa'ya karşı düşmanlıklarından dolayı gelecekte ayıklanma tehlikesinden kurtarmaktır. Bu Dafa öğrencilerinin işkenceye dayanırken bile insanları kurtarmak için gösterdikleri en yüce merhametleridir. Başka bir açıdan Tanrılar ve Budalar nasıl olur da insan politikasıyla ilgilenirler? Tanrılar ve Budalar çarpık insan dünyasındaki politikayı hiç onaylamazlar.

İnsan toplumu xiulian uygulamak için iyi bir yerdir, çünkü burada her şey takıntılara götürebilir. Tam olarak bu yüzden, bunun dışına adım atabilen ve bütün takıntılarından kurtulabilen kişi muhteşemdir ve Tamamlanmaya varabilir.