Normal Üstü Yetenekler Nedir

(Li Hongzhi, 14 Haziran 2001)


Normal üstü yetenekler aynı zamanda kutsal güçler olarak da adlandırılırlar. Modern insanlar onları sıra dışı yetenekler olarak adlandırıyorlar. Normal üstü yetenekler aslında varlıkların doğuştan yetenekleridir. Bir varlığın seviyesi ne kadar yüksekse, doğuştan yetenekleri o kadar tam bir şekilde etkili olabilir, buna zıt olarak, bir varlığın seviyesi ne kadar düşükse, doğuştan yeteneklerinin etkili olması veya tam olarak etkili olması o kadar zordur. Bunun temel sebebi, bu kozmosta, en yüksek seviyeden en düşük seviyeye kadar, ne kadar aşağı inerseniz, kendi özel boyutlarında varlıklar ve her şey o kadar daha yüksek bir madde oranına sahip olur, parçacıkların zerrecikleri daha genişler ve varlıklar daha çok ağırlık taşır -ne kadar aşağı inerseniz, varlıkların doğuştan getirdikleri yetenekleri (normal üstü yetenekleri) maddenin kendisi tarafından o kadar engellenir ve bu engelleme ne kadar ağırsa, yetenekler o kadar az etkili olur. Bu yüzden seviye ne kadar düşükse, o kadar az yetenekler vardır. İnsan boyutuna geldiğimiz zaman, varlıkların doğuştan yetenekleri zaten sarmalanmıştır, doğuştan yetenekleri (normal üstü yetenekleri) çalışamazlar. Bu yüzden insanlar bir şey yaparlarsa yada bir şey elde etmek isterlerse, istediklerini elde etmek için sadece maddeden oluşan bedenlerine güvenmek zorundadırlar. İnsan kozmosun gerçek durumunu göremez çünkü o tamamen maddenin içine gömülmüştür. Bu yüzden insan boyutunun bir yanılsama boyutu olduğu söylenir.

Bir uygulayıcıya gelince, xiulian uygulayarak geldiği seviye ne kadar yüksek ise, yetenekleri o kadar yüce olur. Bunun nedeni kozmosun seviyesini ne kadar aşıp geçerse, maddenin varlığının üzerindeki ağırlığının o kadar azalması ve hafiflemesi ve doğuştan yeteneklerinin (normal üstü yeteneklerinin) daha kuvvetli hale gelmesi ve özgür bırakılan yeteneklerinin sayısının artması ve kapsamının o kadar büyümesidir. Fa'nın içinde, Dafa xiulian uygulamasında kişinin normal üstü yeteneklerinin en kapsamlı biçimde geliştirildiğini çünkü Dafa öğrencilerinin yüksek seviyelere doğru xiulian uyguladıklarını öğrettim -kişinin ulaştığı seviye ne kadar yüksek olursa, o kişi maddeden o kadar özgürleşir ve böylece o doğuştan yeteneklerini (normal üstü yetenekleri) tam olarak sergileyecektir. Dafa öğrencileri Fa düzeltmesi sırasında zaten normal üstü yeteneklerini tam kullanıma getirmektedirler. Mesela, Fa-düzeltmesi yaparken, doğru düşünceleriniz çok temiz olduğunda, normal üstü yetenekler kapsamlı olarak kullanılmıştır. Dahası, doğru düşüncelerle birçok öğrenci onları isteklerine göre kullanmışlardır -ne kullanmak istedilerse ona sahip olmuşlardır. -Mesela, Dafa öğrencilerine zulüm eden o nefret dolu şeytanilikler yapanları dondurmak için, yalnızca -don- veya -orada kal ve hareket etme- demeleri veya şeytanilikler yapanları işaret etmeleri yeterlidir ve böylece onlar kesinlikle hareket edemeyeceklerdir; daha sonra yalnızca "serbest bırak" diye düşünmeleri yeterli olacaktır ve o durum kaldırılacaktır. Aslında, o şeytanilikleri yapanlar gibi artık insani doğaları olmayan ve hayvanlardan beter olan, o insanları ölümüne döven ve bayan Dafa öğrencilerine tecavüz eden o şeytani olanları kontrol etmek için iradenizi kullanabilirsiniz. Şeytanilikleri yapanlar siz neyi isterseniz onu yapacaklardır.

Bir varlığın seviyesi xinxing'i ile belirlenir. Bunun anlamı, siz normal üstü yeteneklerinizi kullandığınız zaman doğru düşüncelerinizin kuvvetli olması gerektiğidir. Yetersiz olan -şeytandan korkmak, normal üstü yeteneklerinizi kullanırken düşüncelerinizde bocalamak ya da çalışıp çalışmayacakları konusunda şüphe etmek -sizin normal üstü güçlerinizin sonuçlarını etkileyebilir veya sonucunu engelleyebilir.

Tamamlanma bir Dafa öğrencisinin xiulian uygulamasının sonucuyken, Fa-düzeltmesi bir Dafa öğrencisinin görevidir. Bir Dafa öğrencisi için, Tamamlanma yalnızca dönüş zamanı meselesiyken Fa düzeltmesi geleceğe bırakılmak içindir. Değişik seviyelerdeki varlıkların gördüğü kozmosun geleceği aslında gerçekten varolmamaktadır ve bir illüzyondur. Şu anda, insanlığın her günü Dafa'nın ihtiyaçlarına göre ayarlanmıştır, Dafa öğrencilerinin dünyadaki performansı geleceğe bırakılmak içindir. Geleceğin değişik tarihsel zamanlarında, eğer kozmosta Dafa'ya zarar verecek bir durum ortaya çıkar veya varlıklar farklı şekilde davranırlarsa, Dafa'nın Fa'yı nasıl düzelteceği ve her şeyi nasıl yok edilemez ve mükemmel bir hale getireceği son derece önemlidir. Dafa öğrencilerinin şu anda yaptıkları her şey geleceği yaratmaktadır ve şu anda üçlü diyarın içindeki her şey Dafa için varolmaktadır. Dafa her şeyi sıkıntılar arasında Tamamlanmaya ulaştırdığında, Dafa'ya zulüm eden bütün şeytanlar sona erecektir.