Dafa Her Şeyi Kuşatır

(Li Hongzhi, 30 Temmuz 2001)


İnsan toplumu Dafa tarafından yaratılmış olan bir seviyedir, bu yüzden bu seviyenin dâhilinde bu seviyedeki insan davranışı için prensipler olduğu gibi, bu seviyedeki canlı varlıklar için Fa'nın sahip olduğu var oluş standartları olmak zorundadır. Buna rağmen, üç diyar kozmosun içindeki her şeyin tersidir, bu yüzden Fa prensipleri aynı zamanda bu seviyede bulunan canlılara, sıradan insanların var oluşlarına uygun olan, dünyayı silahlı güçlerle fethetmek, kazananın ülkeyi yönetmesi, öldürme ile yiyecek elde etme, güçlerin kahraman olması ve bunun gibi tersine çevrilmiş prensipleri sağlamıştır. İyi bir insan, kötü bir insan, savaş vb. kavramlar ile beraber, bütün bunlar sıradan insanların prensiplerini ve insani anlayışın ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bütün bunlar, kozmosun yüksek seviyelerindeki doğru Fa prensipleri ile yargılandığında yanlıştır. Bu yüzden bir uygulayıcı sıradan insanların bütün prensiplerini ve kavrayışlarını bırakmalıdır ve sadece o zaman yüksek bir seviyeye xiulian uygulayarak erişebilir ve kozmosun tersi olan, üç diyarın dışına çıkabilir. Ama eğer sıradan insanlar bütün bu anlayışları tersine çevirselerdi ve de kozmosun içerisindeki doğru Fa prensiplerini insanlığa gereklilikler koymak ve de insanlığı ve Üç diyar içindeki her şeyi değerlendirmek için kullansalardı, o zaman üç diyar doğru Fa prensipleri ile yönetilirdi, insan toplumu sona ererdi ve insanlık durumu artık orada olmazdı ya da bu Tanrıların dünyası olurdu ve bununla beraber insanın illüzyonları ve insanlar için xiulian uygulayabilme fırsatı ortadan kalkardı. Bunun olmasına izin verilmez çünkü yüksek seviye varlıkların çöplüğü aşağı düşmelidir ve insan toplumu kozmosun çöplüğüdür. Buradaki varlıkların var olabilmesi için, Dafa'nın buradaki varlıklar için yaratmış olduğu var oluşun aynı zamanda gereklilikleri ve durumları olan, bu seviye için bir var oluş yolu olmalıdır.

Yüksek seviye kozmik vücutlardaki, yüce aydınlamış varlıkların cennetleri ve doğru Fa-prensiplerinden doğan veya doğru Fa prensipleri ile xiulian uygulayarak tamamlanmış yaşamlar. Onların her şeyi doğru Fa prensiplerine uyar. Bir aydınlanmış varlık aynı zamanda kendi cennetinin Kralıdır ama insanların hükmettiğini düşündüğü şekilde hükmetmez -o merhametli bir şekilde cennetindeki bütün canlı varlıkları Zhen-Shan-Ren¹'in doğru Fa prensipleri ile gözetirken insanların dünyayı silahlı güç ile fethetmesi ve güçlerin kahraman olması kozmosun Dafa'sının bu insan seviyesi için sahip olduğu prensiplerdir. Üç diyar tersine çevrildiği için, insanların prensiplerinin tersine çevrilmiş anlayışları da kozmosun doğru Fa prensipleri ile kıyaslandığında tersine çevrilmiştir. Bu yüzden bu tipteki şiddet içeren davranışlar -"dünyayı silahlı kuvvet ile fethetmek; güçlerin kahraman olması"- doğru insan-prensipleri haline geldiler. Tanrılar insanlığın her şeyini kontrol ettiği için ve savaşlar, güç ve zafer ve yenilgi Tanrıların ulaşmak istedikleri amaçlar olduğu için, güçler ve kahramanlar da Tanrılar tarafından " kahraman" ve "güç" olarak atanmıştır ve onlar insanlar için aynı zamanda birer ödül olan insan onurlarının keyfini çıkarırılar. Sadece doğru Fa'yı geliştiren bir uygulayıcı bu prensiplerin dışına çıkabilir. Bu yüzden sıradan insan toplumunda xiulian uygulayan bir uygulayıcı karşılaştığı belirli olayları nasıl ele almalıdır? Eğer Dafa sıradan insan toplumunda uygulanıyorsa ve uygulayıcı sayısı çok büyük ise xiulian uygularken sıradan insan toplumunun prensiplerine maksimum oranda uymalıdırlar; böyle yapmamak sıradan insan toplumunu değiştirir. Yine de, size öğrettiğim Fa-prensiplerinden sıradan insan toplumuna maksimum olarak uyum sağlayarak xiulian uygulamanız gerektiğini anlamanıza rağmen, asker olmak konusu gibi bazı belirli konular ile karşı karşıya geldiğinizde, birçok şeyle ilgili net bir anlayışa sahip değilsiniz. Askerler savaşa gider ve savaşa gitmek eğitim ister. Eğitim gördükleri şey her zaman insanları öldürmektir ve gerçek savaşlarda insanları öldürürler. Bunun doğru Fa-prensipleri tarafından yanlış olduğunu anlamalısınız ama sıradan insan prensipleri tarafından yanlış değildir ve aksi takdirde sıradan insan prensipleri doğru Fa-prensipleri olurdu. Acı çekmek olmasaydı kişiler, insanlar arasında oluşturduğu karmayı yok etmeyi başaramayacaklardı. Eğer insanlar öldürmezse, insanların yiyecek hiç eti olmazdı ve insanlar et yemek zorundadır. Bu yüzden insanlar yiyecek elde etme sürecinde karma elde ederler ve yemek yemek sadece karma edindikleri yollardan biridir. Sadece bu dünyada yaşamak ile bile, insanlar karma yaratırlar -bu sadece ne kadar olduğu konusudur. Ama dünyada aynı zamanda karmanın geri ödenmesini sağlayan, hastalık gibi, doğal felaketler gibi ve savaş gibi faktörler de vardır. Savaşta bir insanın acı dolu ölümü o varlık için karmayı yok edebilir, günahları yok edebilir ve bir sonraki hayatında o kadar karmaya sahip olmaz ve iyi bir hayat sürer. Sıradan bir insanın şefkati yaşamak için yiyecek elde edinirkenki karma edinmediği sırada ortaya çıkmış değildir, daha çok başkalarının hatalarını içinde tutmadığı, kin tutmadığı zaman, kıskançlık duymadığı zaman, insafsızca intikam aramadığı zaman, insanları öldürmediği zaman, masum yaşamların hayatını mantıksızca almadığı zaman ve niyetli bir şekilde yaşama zarar vermediği zaman ortaya çıkar. Eğer bir kişinin yiyecek elde etmesi sadece hayatta kalmak içinse karma edinir fakat bu onun suçu değildir. Ve savaşlar Tanrılar tarafından ayarlanır. Ama bir kişi masum bir yaşamı başka bir sebeple alırsa o zaman ne kozmosun doğru Fa prensipleri ne de insan prensipleri buna izin verir; bu tip bir ihlale karşı, Tanrılar o mantıksızca yaşam alanları cezalandırmak için insanları kullanacaklardır. Eğer büyük bir varlık biri tarafından öldürülürse, o zaman o kişinin günahı ve karması inanılmaz bir dereceye gelir, özellikle eğer öldürülen bir insan ise. Bu yüzden bir kişi böyle bir karma oluşturduğunda, o kişi bunu ödemelidir. Xiulian uygulayıcılarına gelince, onlar kendilerini zahmetli xiulian uygulamasında acı dolu bir şekilde ıslah ederken, onlarda geçmişte edindikleri karmayı ödüyorlar. Karma ve günahlar bir varlığın zihinsel olarak acı çekmesi sonucu xiulian'in zorluğu ve acısı yoluyla ödenebilir. Ama varlıkların öldürüldükten sonraki fiziksel kayıplarına ve acıyla dayanmalarına ve bu içinde bulundukları berbat ve son derece gerçek olan duruma gelince, xiulian uygulayıcısı kendine ait olan her şeyi tamamlarken, o varlıkları kurtarmak ve kendi uygulamasının meyvelerini kullanarak onlara kutsamalar ile geri ödeme yapmak zorundadır. O zaman bu perspektiften bakıldığında, öldürülen varlıkların elde ettiği telafi, insanlar arasında elde etmiş olabileceklerini çok fazla aşar. Ve bu kötücül olan önceden belirlenmiş ilişkileri merhametli bir şekilde halletmiştir. Diğer taraftan, eğer uygulayıcı Doğru Meyve Konumuna ulaşamazsa ve xiulian uygulamasında başarıya ulaşamazsa, ileride kendi yaşamı ile çok kötü bir geri ödeme yoluyla, öldürdüğü bütün yaşamlara geri ödeme yapmak zorunda kalacaktır. Bu yüzden ilk şart uygulayıcının Tamamlanmaya ulaşabilir olmasıdır. Tamamlanmaya ulaşamayacak olanlara gelince, eğer onlar, "Ben onları araftan serbest bırakıyorum," diye iddia ederken yaşam alırlarsa, aslında onlar çifte suçlu olacaklardır. Şu anda asker olan Dafa uygulayıcıları var. Asker olmakta bir insan işidir; bazı ülkelerin devletleri, belirli yaştaki insanların orduda görev yapmasını açıkça talep ediyorlar. Siz sıradan insanlar arasında xiulian uyguladığınız için, özel bir nedeniniz olmadığı sürece, bu durumda sıradan insan toplumunun sizden talep ettiği şeyleri maksimum olarak yerine getirebilirsiniz. Siz bir asker iken bir savaş çıkması gerekmez. Eğitimleri sırasında askerler tarafından atılan savaş çığlılarında nezaket (Shan) yoktur, bu yüzden bir Dafa öğrencisi bunları Dafa öğrencilerine zulüm eden şeytana yöneltilmiş olarak düşünebilir. Eğer bir savaş gerçekten çıkarsa, Dafa öğrencilerinin, Shifu onları göz ettiği için, ön saflara gitmeler gerekmez. Eğer gerçekten ön saflara gitmişseniz, belki bu Milerepa²'nın ustasının ona merhametli sonuçlar elde etmek için kötü şeyler yaptırdığı karmik ilişki gibi olabilir. Tabii ki, ben burada Fa-prensiplerini tartışıyorum; normal olarak bu olmayacaktır. Ama Fa tamamen güçtür ve her şeyi mükemmel bir şekilde kuşatır. Ve her şeyden sonra, xiulian uygulayıcıları onları gözeten Shifu'ya sahiplerdir. Sizin, bir xiulian uygulayıcısının karşılaştığı her şey sizin Xiulian uygulamanız ile ve Tamamlanmanız ile alakalıdır aksi takdirde bu şeyler kesinlikle var olmazlar. Sıradan insan toplumunda işinizi iyi yapmanız sadece xiulian uygulamanız veya sıradan insanlar arasında Dafa öğrencilerinin iyiliğini göstermek için değildir ama aynı zamanda Dafa'nın sıradan insanlar için yaratmış olduğu Fa-prensiplerini de korumak içindir.

Sabit bir iş bir xiulian uygulayıcısını, xiulian uygulamasında, Fa'yı kaygısızca yaymasında veya gerçeği açıklamasında ve dünyanın insanlarını kurtarmasında, yiyecek ve barınak ve yaşamda kalmak gibi problemler yüzünden tıkanmaktan alıkoyar. Toplumun her bir işinde bir kişi xiulian uygulayabilir ve işlerin her birinde aynı zamanda Fa'yı elde etmeyi bekleyen önceden belirlenmiş ilişkilere sahip insanlar vardır.1. Zhen-Shen-Ren: Doğruluk - Merhamet - Hoşgörü

2. Milerepa- Tibet Budizm'inin Beyaz mezhebinin kurucusu.