Fa-Düzeltmesi Süreci Dafa Öğrencileri

(Li Hongzhi, 15 Ağustos 2001)


Dafa'yı korumayan ve destekleme etkisine ulaşmada başarısız olan bir Dafa öğrencisinin tamamlanmaya ulaşmak için hiçbir şansı yoktur, çünkü sizin xiulian uygulamanız geçmişten ve gelecektekilerden farklıdır. Bir Dafa öğrencisinin muhteşemliği burada yatar. Shifu tarihteki neredeyse her şeye sizin için dayandığı için, Fa-düzeltmesi döneminde, öğrenciler Fa-düzeltmesi bitmeden ayrılmamalıdırlar. Bu yüzden xiulian uygulama sürecinde kendi tamamlanma standardınıza ulaşmanız çok önemli bir süreç haline gelir. Eğer tarihteki her şeye sizin için dayanılmamış olsaydı, sizin için xiulian uygulamak temelde imkansız olurdu: eğer her şey kozmostaki canlı varlıklar için taşınmış olmasaydı, tarihin geçişiyle parçalanırlardı, eğer her şey dünya insanları için taşınmasaydı, şu anda hala dünyada yaşama şansları olmazdı. Geçmiş tarih boyunca size ait her şey, öğrencilerin Fa-düzeltmesi döneminde ne kadar muhteşem olabileceklerine göre yaratıldı. Bu yüzden öyle ayarlandı ki siz sıradan tamamlanma seviyesine ulaştığınız zaman, siz hala, insan dünyasında her türlü sıradan düşünceye ve karmaya sahip olacaktınız. Bunun amacı Fa-düzeltmesi ile ilgili şeyler yaparken, gerçeği açıklamanız yoluyla ve cennetlerinizin tamamlanmaya ulaşması için, kurtarılabilecek insanları kazanacaktınız. Cennetlerinizi tamamlarken siz aynı zamanda son karmanızı yok ediyor, yavaş yavaş insani düşüncelerden kurtuluyor ve gerçek anlamda insanlıktan öne doğru adım atıyorsunuz. En temelde, sizin hala eski güçlerin zulmünü kırma sürecinde yüce ve görkemli erdeminizi oluşturmanız ve en yüksek pozisyonlarınıza geri dönmeniz gerekiyor. Bu yüzden bu sıradan boyutlarda bir tamamlanmaya ulaşma meselesi değildir veya sıradan tamamlanma da elde edilebilecek bir şeyde değildir. Durum size Dafa için yapmanız gerekeni yapmışsınız gibi gözükebilir ama aslında siz bunu kapsamlı tamamlanmanız ve geriye dönüşünüz için yapıyorsunuz. Eğer bu dönemde yapmanız gereken şeyi iyi yapmazsanız, bu tamamlanma durumu sadece bir xiulian uygulama süreci olur ve temel olarak Fa-düzeltmesi Dafa öğrencisinin gerçek ve son tamamlanması olamaz. Eğer şeytanın zulmü ortasında bir Dafa öğrencisi iyi olmazsa ve gevşerse, bütün geçmiş çabalarının boşa gideceği muhtemeldir.

Aslında, şeytanı yok etmek ve gerçeği açıklamak için yapılması gereken şeyleri yapmada her zaman isteksiz olmuş az sayıda öğrenciler var -sanki bu Shifu için bir şey yapmakmış veya Dafa'ya bir şey katacakmış gibi. Benim tamamlanma standardına ulaştığınızı söylediğimi duyar duymaz, Shifu'nun -çok kutsal olan- söylediği şeyi daha azimli olmak için bir motivasyon olarak almak yerine, çok ağır bir yükün üstünüzden kalktığını hissederek gevşediniz ve daha fazla hiçbir şey yapmak istemediniz. Eğer Fa-düzeltmesi Dafa öğrencisinin ne olduğu hakkında hala net değilseniz, şu andaki sıkıntı ortasında ileri adım atamayacaksınız ve insan dünyasının rahatlık arayışı içinde şeytani bir yolda aydınlanmaya sürükleneceksiniz. Düşenler için Shifu'nun kalbi her zaman acıdı, ve büyük çoğunluk bu yüzden mahvoldu. Fa-düzeltmesi döneminde öne çıkmayan öğrencilerin Fa-düzeltmesi öğrencilerinin bir daha xiulian uygulama şansları olmayacağını, çünkü tarih boyunca bütün iyi şeylerin zaten size verilmiş olduğunu biliyor muydunuz? Bugün kişisel xiulian uygulamanızda nerdeyse hiç zorluğunuz yok ve birçok hayatlarınız boyunca kendi işlediğiniz korkunç günahlarınız için herhangi bir şeye dayanmanızda sizden istenmiyor. Bu arada, ben sizin seviyelerinizi yükseltmenizde en hızlı yolu sağladım geçmişinizdeki bütün iyi şeyleri korudum, her seviyede sizin için daha iyi olanı yeniden doldurdum ve size xiulian'de her zaman her seviyenin bütün muhteşem şeylerini verdim ve tamamlanmadan sonra en yüksek pozisyonlarınıza dönmenizi olanaklı kıldım. Bunlar sizin tarafınızdan bilinmesine izin verilenlerdir. Bu sefer bilemeyeceğiniz daha fazlası da var. Dafa öğrencileri muhteşemler çünkü Shifu'nun Fa-düzeltmesi ile aynı zamanda buradasınız ve Dafa'yı koruyup destekleyebilmektesiniz. Eğer yaptıklarınız artık bir Dafa öğrencisi olmaya layık değilse, bir düşünün, cennetin ve dünyanın başlangıcından beri gösterilen en büyük merhametin altında ve Buda'ların sınırsız zerafeti altında, hala iyi yapamıyorsanız, nasıl başka bir şans olabilir? Xiulian ve Fa-düzeltmesi çok ciddidir. Bu zaman dilimine değer vermek veya verememek aslında kendinize karşı sorumlu olup olama meselesidir. Zamanın bu dönemi fazla sürmeyecektir ama o muhteşem Aydınlanmış Varlıkların, Buda'ların ve Tao'ların ve değişik seviyelerin Tanrılarının ve hatta değişik seviyelerin Efendilerinin kudretli erdemini tıpkı bir demiri döver gibi dövebilir. O aynı zamanda gerçekten yüksek bir seviyeye ulaşmış ama kendine karşı biraz gevşek davranan bir xiulian uygulayıcısını bir gecede yok edebilir. Öğrenciler azimli olun! En muhteşem ve en harika olan her şey Dafa'yı yaymanız sırasında elde edilir. Yeminleriniz sizin geleceğiniz için birer vasiyet olacaktır.