Patika

(Li Hongzhi, 9 Temmuz 2001)


Fa'yı çalışmak ve xiulian uygulamak bir kişinin kendi işidir. Yine de sıklıkla başkalarını durmadan kendilerine model olarak alan çok sayıda öğrenci durmadan -onlar başkalarının ne yaptıklarına bakıp ona uygun olanı izliyorlar. Bu tür zayıf bir davranış sıradan insanlar arasında geliştirilmiştir. Bir xiulian uygulayıcısının model aldığı kimse yoktur. Her kişinin izlemesi gereken yol farklıdır, çünkü her kişinin temeli farklıdır, çeşitli takıntılarının ölçüsü farklıdır, varlıklarının karakteristiği farklıdır, sıradan insanlar arasındaki işleri farklıdır ve aile ortamları farklıdır vb. Bu faktörler her kişinin xiulian uygulama yolunun ve testlerinin ölçülerinin de farklılığını belirler. Bu yüzden, olayların ortaya çıkışında, başkalarının oluşturduğu bir yolu bulmak zordur ve bir kişinin bunlardan birini takip edebilmesi ise daha da olanaksızdır. Eğer gerçekten önceden hazırlanmış yollar veya çabasız ilerleyişler olsaydı, bu kesinlikle xiulian olmazdı.

Dafa'nın halka açıklanmasından sonra bir şeyin doğru olup olmadığını ölçmek için Fa'yı kullanacaklarına, başkalarını izleyen insanlar oldu -"başkaları ne yaparsa, ben de onu yapacağım". Bazı insanların hastalıklarının Dafa uygulayarak iyileştiklerini gördükleri zaman, onlarda çok ilgi gösterdiler ve bazı insanların artık uygulama yapmadıklarını gördükleri zaman, onlar da duraksadılar; ülke çapında 100 milyon insanın Dafa uyguladığını gördükleri zaman, bu iyi bir şey olmalı diye düşündüler ve öğrenmek için diğerlerini izlediler, şeytanın saldırmaya, bastırmaya ve zulüm etmeye başladıklarını ve televizyonun ve de medyanın Dafa'yı uydurma kanıtlarla suçlu göstermeye çalışmak için hilekarca yalanlar uydurduklarını gördükleri zaman, duraksamaya başladılar ve tedirgin oldular. Xiulian zordur. O, hatta berbat bir felaket saldırdığında, hatta şeytan delice zulüm ettiğinde ve hatta hayatınız tehlikedeyken daha da zordur, siz insan toplumunda hiçbir şeyin xiulian yolunda attığınız adımları engellemesine izin vermeden, xiulian yolunuzda emin adımlarla ilerlemelisiniz.

Dafa öğrencileri şu anda Fa-düzeltmesi sürecinin ortasındadırlar ve eski güçlerin oyunu Dafa öğrencilerinin en sert ve en temel testini oluşturmuştur. Testin geçilip geçilemez olduğu, Dafa'nın gerçekleştirilmesine ve her Dafa öğrencisinin kendine karşı sorumlu olup olamamasıdır. Ve bir kişinin şeytanı kırıp yok ederken, Dafa'yı onaylamak için öne adım atıp atamaması yaşam ve ölüm (onları bırakmaları) hakkında vasiyetleri, Fa-düzeltmesi öğrencisinin Tamamlanmaya varmasının kanıtı ve aynı zamanda bir Tanrı'yı bir insandan ayıranın ne olduğu haline gelir. Bir Dafa öğrencisi için, Fa'yı korumak ve onu desteklemek yalnızca doğaldır. Bu yüzden tarihin bu anında, şeytanın gerçekten Dafa'ya zulüm ettiği bir durumda, bir Dafa öğrencisi Dafa'yı onaylamak için zulüme karşılık olarak kesinlikle öne adım atacaktır. Bu durumda, bazı öğrenciler olayları Fa doğrultusunda anlayamamalarının sonucu olarak, başkalarının Fa'yı onaylamak için öne adım attıklarını gördükleri zaman, onlarda diğerlerini takip ettiler, diğerlerinin ileri adım atmadıklarını gördükleri zaman, onlarda diğerlerini takip ettiler; onları dövüldükleri veya dönüştürüldükleri zaman ve şeytanın baskılarına teslim oldukları ve sözüm ona "xiulian uygulamayı bırakma sözü" yazdıklarını gördükleri zaman, onlarda bir tane yazdılar. Bu leke bir xiulian uygulayıcısı için temizlenmezse ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Şu anda ki şeytani zulüm Dafa'nın ve öğrencilerin üzerine eski güçler tarafından empoze edilmiştir. Peki, zulme karşı direnmek için yapılan her şey Dafa öğrencilerinin Dafa'ya ve kendilerine karşı sorumlu olmalarının en muhteşem göstergesi değil midir? Bu tarihin dejenerasyonunda şeytani güçlerin xiulian uygulayıcılarına yaptıkları ilk zulüm değildir. Bu İsa'nın kendi zamanında deneyimlediği şeyin bir tekrarı değil midir? Buda Sakyamuni de bunu deneyimlememiş midir? Eğer referans olarak hizmet edecek yollar olsaydı, o zaman daha önceki Aydınlanmış Varlıkların bu anlamda deneyimledikleri ile ve bugünün şeytanı aynı şekilde ortaya çıkmaz mıydı? Spesifik görünüşlerinde farklılık gösterseler de, onların hepsi doğru bir Fa'da xiulian uygulayanların iradesini kırmayı amaçladılar. Tarihteki sıradan xiulian uygulamalarında, o negatif varlıklar bireysel xiulian uygulayıcılarının Tamamlanmaya ulaşıp ulaşamayacaklarını belirleyen kriterler olarak rol aldılar. Eğer biri altın yerine kuma dönüşmeye başlarsa, o kesinlikle elenirdi. Ama bugün kozmik vücutlarda Fa-düzeltmesi meydana geldiğinden ve devasa Gök Kubbe yeniden inşa edildiğinden durum farklıdır. Bütün sözüm ona Dafa'nın "testlerinin" hepsi Fa düzeltmesini engellemektedir. Dahası, zulümde yer alan bütün hepsinin amacı Dafa'ya zarar vermektir. Geçmişte eski güçlerin insanların kişisel xiulian uygulamalarına yaptıkları her şey belirli bir etkiye sahip olmuştu, eğer bu yaklaşım Fa-düzeltmesi sırasında kullanılırsa, sadece Dafa'nın standartlarına ulaşmakta başarısız olmakla kalmaz, aynı zamanda Fa-düzeltmesini bozar ve onu ciddi bir şekilde engeller. Şu anda eski güçler, katılanların pozitif veya negatif olmalarına bakılmaksızın tamamıyla yok edilmek üzeredirler. Buna katılan bütün şeytani varlıklar, seviyeleri ne kadar yüksek olursa olsun, Fa-düzeltmesi sırasında yok edilmişlerdir. Fa-düzeltmesiyle, sıradan xiulian tamamıyla farklıdır. Bugün, Dafa öğrencileri şeytanın zulmüne karşılık olarak Dafa'yı onaylarken, başkalarının yaptıklarını seyreden bazı öğrenciler var. Ama bir kişi sıkıntılar karşısında her zaman ne yapması gerektiğine kendi kendine aydınlanmalıdır. Bir kişi ne zaman ilerlerse, gerçekleştirdiği ve aydınlandığı Meyve Konumu da yükselir.

Bir Dafa öğrencisinin seçtiği yol zaferle dolu bir tarihtir, ve bu tarih kendi aydınlanması tarafından oluşturulmalıdır.


(9 Temmuz 2001 tarihinde yazılıp, 23 Eylül 2001 tarihinde yayınlanmıştır.)