I. Giriş


Çin'de Qigong sanatları antik çağlara uzanan çok uzun bir tarihi geçmişe sahiptir. Bu yüzden Çinli insanlar, qigong uygulaması alanında doğal olarak bir avantaja sahiplerdir. Xiulian uygulamasının iki erdemli sistemi olan Buda Okulu ve Tao Okulu, önceden kişisel olarak öğretilen pek çok xiulian uygulamasını halka açmıştır. Tao Okulu'na ait xiulian yolları çok özgün bir yapıdayken, Buda Okulunun da kendine has xiulian uygulamaları vardır. Falun Gong, Buda Okulu'na ait yüksek seviyeli bir xiulian uygulama metodudur. Bu konferanslar dizisinde öncelikle, vücudunuzu ileri düzey xiulian için uygun bir duruma getirecek, daha sonra vücudunuza Falun ve enerji mekanizmaları kuracak ve sizlere egzersizlerimizi öğreteceğim. Dahası, sizleri koruyacak olan Fa Bedenlerim (Fa-Shen) vardır. Ancak sadece bunlara sahip olmak yeterli değildir, çünkü bunlar gong geliştirme amacına ulaşamazlar -yüksek seviyeli xiulian için, prensipleri de anlamak zorundasınız. Bu kitap yukarıda bahsedilen konuları kapsamaktadır.

Ben yüksek seviyelerde bir uygulama yöntemi öğretiyorum, bu yüzden nabız, akupunktur noktası ya da enerji geçidine ilişkin xiulian yollarını ele alıp, tartışmayacağım. Ben yüce bir xiulian yolu, yüksek seviyelere doğru gerçek xiulian uygulaması için olan Yüce Yol'u öğretiyorum. Başlangıçta bu kulağa biraz gizemli gibi gelebilir. Ancak, kendilerini qigong'a adamış uygulayıcılar, eğer dikkatli olmaya çalışır, deneyimlediklerinden bir şeyler öğrenirlerse, onun içerdiği tüm harikalıkları ve ilginçlikleri keşfedeceklerdir.

1. Qigong'un Kökenleri

Bizim bugün qigong olarak bildiğimiz bu konu, aslında geçmişte qigong olarak isimlendirilmiyordu. Qigong, antik dönem Çinli insanların tek başına uyguladığı xiulian yollarından ve dinlerdeki uygulamalardan kaynaklanmıştır. İki karakterden oluşan qi ve gong kavramı "Kutsal Dan Yolu" (Dan-Jing) metinlerinde, "Dao-Zang Kuralları" ya da "Tripitaka" eserlerinin hiçbir yerinde geçmez. Günümüz insan medeniyetinin gelişim sürecinde, qigong, dinlerin oluşum dönemine de tanıklık etmiştir. Qigong'un varlığı, dinlerin ortaya çıkışından çok daha önceye dayanır. Dinler oluştuktan sonra qigong'un bir kısmı dini göndermeler kazandı. Qigong'un orijinal isimleri Buda'nın Muhteşem Xiulian Yolu ve Tao'nun Muhteşem Xiulian Yolu idi. Aynı zamanda Dokuz Katlı İçsel Simya, Louhan Yolu, Vajra'nın Dhyana'sı, vs. gibi isimleri de vardı. Günümüzde insanlar onu qigong olarak isimlendiriyor, böylece bizim modern düşünce tarzımıza daha fazla uyuyor ve toplum içinde daha kolay tanıtılabiliyor. Aslında Qigong, Çin'de sadece insan vücudunun geliştirilmesi amacına hizmet etmek üzere varlığını sürdürüyordu.

Qigong günümüz uygarlığı tarafından icat edilmiş bir şey değildir. Çağlar öncesine dayanan oldukça uzun bir geçmişe sahiptir. O zaman qigong ne zaman oluştu? Bazılarına göre qigong'un tarihi üç bin yıl öncesine dayanır ve Tang Hanedanlığı zamanında oldukça yaygın duruma gelmiştir. Bazıları, beş bin yıllık bir geçmişe sahip olduğunu ve Çin uygarlığı kadar yaşlı olduğunu söyler. Kimileri de, arkeolojik bulgular doğrultusunda değerlendirme yaparak, onun yedi bin yıllık bir geçmişe sahip olduğunu söyler. Ben, qigong'u günümüz modern insanı tarafından icat edilmiş bir şey olarak görmüyorum. Qigong tarih öncesi medeniyete aittir. Süper normal yeteneklere sahip kişilerin yaptığı araştırmalardan keşfettiklerine göre, içinde yaşadığımız evren, dokuz kez patlatıldıktan sonra tekrar inşa edilmiş bir varlıktır. Üzerinde yaşadığımız gezegen birçok kez yok edilmiştir. Gezegen yeniden inşa edildiği her defasında insan ırkı tekrar çoğalmıştır. Günümüzde, dünya üzerinde, şu anki insan uygarlığı tarihini aşan birçok şeyin olduğunu keşfetmiş durumdayız. Darwin'in evrim teorisine göre, insan maymundan evrimleşmiştir ve insan uygarlığı on bin yıldan öteye gitmemektedir. Fakat arkeolojik bulgular, Avrupa Alplerinde bulunan mağaralarda, çok yüksek bir sanatsal seviyeyi sergileyen 250 bin yıllık fresklerin var olduğunu ortaya çıkarmıştır - günümüz modern insanının yeteneklerini aşan bir sanatsal seviyeye sahip olan fresklere. Peru Ulusal Üniversitesi Müzesi'nde, üzerinde elinde teleskop tutan ve yıldızları gözlemleyen bir kişinin oyulmuş bir figürünün bulunduğu büyük bir kaya vardır. Bu figür otuz bin yıldan eskidir. Bildiğimiz üzere, Galileo, 1609 yılında, yaklaşık üç yüz küsur sene önce, 30X'lı bir astronomik teleskop icat etti. Bu durumda otuz bin yıl önce teleskop nasıl var olabilir? Hindistan'da içeriğinde %99'dan fazla demir bulunan bir sütun vardır. Modern döküm teknolojisi dahi böylesi saflıkta demir üretememektedir, bu parça günümüz modern teknolojisinden çok daha üstündür. Kimler bu medeniyetleri yarattı? O dönemde mikro organizma seviyesinde olduğu varsayılan insanın bunları üretmiş olması mümkün müdür? Bu keşifler dünya çapındaki tüm bilim adamlarının dikkatini çekti. Açıklanamaz olduğu kanıtlandığı için, bütün bunlar "tarih öncesi" olarak kabul edildi.

Geçmişteki her bir zaman döneminin bilimsel seviyesi farklıydı. Kimi zaman dönemlerinde bilim, günümüz modern insanlığının seviyesinden çok daha ilerideydi. Ancak o uygarlıklar yok edildi. Bu yüzden ben qigong'un günümüz insanları tarafından icat edilmediği ya da yaratılmadığını, modern insan tarafından keşfedildiğini ve mükemmelleştirildiğini söylüyorum. Qigong, tarih öncesi kültürün bir parçasıdır.

Qigong, sadece bizim ülkemize ait bir olgu değildir. Dış ülkelerde de var olmaktadır, fakat onlar onu qigong olarak isimlendirmez. Birleşik Devletler, Birleşik Krallık gibi batı ülkeleri onu sihirbazlık olarak isimlendirir. Amerika'da olağanüstü yetenekler konusunda usta olan bir sihirbaz vardır ve bir keresinde yürüyerek Çin Seddi'nin içinden geçme gösterisi yapmıştır. Duvarın içinden geçmek üzereyken kapatmak için beyaz bir örtü kullandı, kendisini duvara karşı bastırdı ve ardından içinden geçmek için ilerledi. Neden bunu yaptı? Böyle yapması insanların olayı bir sihir gösterisi olarak kabul etmelerini sağlayacaktı. Bu şekilde yapılması gerekiyordu çünkü Çin'de yüce süper normal güçlere sahip pek çok insan olduğunu biliyordu. Kendisine engelleme yaratacaklarından korkuyordu, bu yüzden duvarın içinden geçmeden önce kendisini gizledi. Duvardan çıkarken bir eliyle kumaşı yukarıya doğru kaldırdı ve dışarıya çıktı. Bir atasözünde ifade edildiği gibi, "Bilenler hileleri yakalamak için izlerken cahiller heyecan için izler". Yapılan işin böyle sergilenmesi ile seyirci her şeyin bir sihirbazlık gösterisi olduğunu düşündü. Bu yetenekler sihir olarak adlandırılır çünkü onlar insan vücudunu geliştirmek için kullanılmazlar, ondan ziyade alışılmadık şeylerin sergilenmesi ve insanların eğlendirilmesi için olan sahne gösterileri için kullanılır. Düşük seviyeli bakış açısından qigong iyileştirme ve sağlık amaçlarına ulaşarak kişinin bedensel durumunu değiştirebilir. Yüksek seviyeli bakış açısından qigong kişinin asıl-vücudunun (Benti) geliştirilmesinden bahseder.

2. Qi ve Gong

Şu an hakkında konuştuğumuz qi antik insanlarca "chi" olarak adlandırılıyordu. Esasen her ikisi de aynıdır çünkü ikisi de evrene nüfuz etmiş, biçimi olmayan, görünmez bir madde olan evrenin qi'sinden bahsetmektedir. Qi hava demek değildir. Bu maddenin enerjisi xiulian uygulaması yoluyla insan vücudu içerisinde harekete geçirilir. Qi'nin harekete geçmesi vücudun fiziksel durumunu değiştirir ve iyileşme ile sağlık kazanma gibi etki yaratabilir. Fakat qi sadece qi'dir, sizinde qi'niz var, onun da qi'si var ve bir kişinin qi'si bir başka kişinin qi'si üzerinde fazla egemen bir etkiye sahip olamaz. Bazıları qi'nin hastalıkları tedavi edebildiğini ya da bir kişiyi tedavi etmek için kişiye doğru qi gönderebileceğinizi söyler. Bunu bu şekilde ortaya koymak bilimselliğin oldukça dışındadır, çünkü qi tek başına hastalıkları tedavi edemez. Bir uygulayıcının vücudu halen qi'ye sahipse bu, onun vücudunun henüz Süt-Beyaz Vücuda dönüşmediği anlamına gelir. Yani, bu durum bu kişinin hala hastalık taşıdığını gösterir.

Xiulian uygulaması yoluyla yüksek seviyelere ulaşmış olan bir kişi qi göndermez. Ondan ziyade yüksek bir enerji maddesi demeti gönderir. O kendisini bir ışık formunda gösteren yüksek bir enerji maddesi formudur, sahip olduğu parçacıklar çok incedir ve yoğunluğu yüksektir. Bu Gong'dur. Sadece gong'un sıradan insanlar üzerinde engelleyici etkisi olabilir ve kişi sadece onunla diğerlerinin hastalıklarına tedavi sunabilir. Bir deyiş vardır; "Buda'nın ışığı her yeri aydınlatır ve tüm anormallikleri düzeltir." Bu gerçek anlamda xiulian uygulayan kişilerin vücutlarında inanılmaz bir enerji taşıdıkları anlamına gelir. Bu kişiler her nereye giderlerse, enerjilerinin kapladığı alan içerisinde bulunan tüm anormal durumlar düzelebilir ve normale dönebilir. Örneğin vücutta bulunan hastalık gerçekten anormal bir bedensel durumdur ve bu durum düzeltildikten sonra hastalık ortadan kalkar. Daha basit bir ifade ile ortaya koyacak olursak, gong enerjidir. Gong'un fiziksel karakteristikleri vardır ve uygulayıcılar onun nesnel varlığını xiulian uygulaması yoluyla tecrübe edebilir ve anlayabilir.

3. Gong Kuvveti ve Olağanüstü Yetenekler

(1) Gong Kuvveti, Xinxing Gelişimi ile Artar

Kişinin sahip olduğu gong kuvvetini belirleyen gong, qigong egzersizleri yoluyla gelişmez. Gong, De olarak isimlendirilen madde formunun dönüşümü ve xinxing uygulaması yolu ile geliştirilir. Bu dönüşüm süreci, sıradan insanların düşündüğü gibi ocağın üzerindeki kazanda toparlanan kimyasal maddelerden bir Dan oluşturarak yapılmaz. Burada bahsettiğimiz gong, vücudun dışında oluşur ve vücudun alt yarısında başlar. Xinxing'iniz geliştikçe, bir spiral biçiminde yukarı doğru büyür ve tamamen kişinin vücudunun dışında şekillenir. Başın üst noktasına ulaştığında bir gong sütunu biçimi alır. Gong sütununun yüksekliği kişinin gong seviyesini belirler. Gong sütunu, sıradan bir insanın onu görmesini zorlaştıran derin, gizli bir boyutta var olmaktadır.

Süper normal yetenekler gong kuvveti tarafından güçlendirilir. Kişinin gong kuvveti ve seviyesi ne kadar yüksekse, sahip olduğu süper normal yeteneklerinin büyüklüğü daha fazla ve kullanması da daha kolaydır. Gong kuvveti düşük olan kişiler daha zayıf süper normal yeteneklere sahiptir; onları kullanmayı daha zor bulurlar ve bazılarını kullanmak tamamen imkânsızdır. Süper normal yeteneklerin kendisi ne gong kuvvetinizin seviyesini ne de uygulama seviyenizi gösterir. Sizin seviyenizi belirleyen şey süper normal yeteneklerden ziyade gong kuvvetidir. Bazı kişilerin gong gücü oldukça yüksek olabilir fakat kilitli bir durumda xiulian uyguladıkları için, daha az sayıda yeteneklere sahip olabilirler. (Seviyelere gelince) Gong kuvveti belirleyici faktördür; gong kuvveti xinxing gelişimi uygulaması ile gelişir ve o en önemli olan şeydir.

(2) Olağanüstü Yetenekler Uygulayıcıların Peşine Düşmesi Gereken Şeyler Değildir

Bütün uygulayıcılar normal ötesi kabiliyetlere ilgi duyar. Normal ötesi kabiliyetler toplumun çoğunluğu için ilgi çekicidir ve pek çok insan da bazılarını elde etmek ister. Fakat düşük xinxing'e sahip bir kişi bunu başaramaz.

Sıradan insanlar Göksel Göz (Tian-Mu), uzağı görebilme, telepati, önceden biliş, vs.nin de dâhil olduğu bir takım normal ötesi kabiliyetlere sahip olabilir. Ancak bu yeteneklerin tamamı Aşamalı Aydınlanma safhalarında görünmez çünkü her birey açısından farklılıklar arz ederler. Sıradan insanların, nesneyi bu fiziksel boyutta bir başka objeye dönüştüren türde belirli birtakım olağanüstü yeteneklere sahip olması imkânsızdır -bu sıradan insanların sahip olamayacağı bir şeydir. Yüce yetenekler sadece doğduktan sonra xiulian uygulaması yoluyla geliştirilir. Falun Gong, evrenin ilkeleri temelinde geliştirildi, bu yüzden evrende var olan tüm yetenekler Falun Gong'da mevcuttur. Bir uygulayıcının onların ne kadarını elde edeceği, uygulamasında ne kadar iyi olduğuna bağlıdır. Birtakım yetenekler elde etmek düşüncesi yanlış değildir fakat aşırı derecede bir şeylerin peşinde koşma normal düşünceyi aşmaktadır ve bu olumsuz sonuçlar doğuracaktır. Düşük seviyedeki bir kişi yeteneklerinin çok azını değerlendirebilir. Bu yetenekleri sıradan insanlara gösteriş amaçlı kullanmasından veya diğerlerinden daha güçlü olma çabasından kaynaklanmaktadır. Eğer durum bu ise, bu kesinlikle o kişinin xinxing'inin yüksek olmadığını ve ona olağanüstü yetenekler vermemenin doğru olduğunu gösterir. Eğer xinxing'i düşük olan kişilere verilirse, bazı yetenekler, kötü şeyler yapmak üzere kullanılabilir. Bu kişilerin xinxing'i sağlam olmadığı için, kötü bir şeyler yapmayacaklarının bir garantisi yoktur.

Öte yandan gösterilebilen ya da sergilenebilen herhangi bir yetenek insan toplumunu ya da normal yaşam biçimlerini değiştiremez. Gerçek anlamda yüksek seviyeli yeteneklerin sergilenmesine izin verilemez çünkü bunun etkileri ve tehlikesi çok büyük olur, örneğin kişinin bir binayı yıkmasının sergilenmesine izin verilemez. Yüce yeteneklerin belirli özel görevleri olan kişilerin dışında kullanmasına izin verilmez ve bu yetenekler açığa vurulamaz; bu durum yüksek seviyeli ustaların kontrolü altındadır.

Buna rağmen bazı sıradan insanlar qigong ustalarına sahip oldukları olağanüstü yetenekleri sergilemeleri için ısrar edip, onları gösteri yapmaya zorluyor. Olağanüstü yeteneklere sahip olan kişiler bunları gösteri amaçlı sergilemeye gönülsüzdür çünkü onları açıkça göstermeleri yasaktır; onları sergilemek toplumun yaşayış biçimini etkiler. Yüce erdemlere hakikaten sahip olan kişilerin olağanüstü yeteneklerini toplum içinde göstermelerine izin verilmez. Bazı qigong ustaları gösteri yaparken kendilerini kötü hissederler ve sonrasında ağlamak isterler. Onları gösteri yapmaya zorlamayın! Bu gibi şeyleri göstermek onları üzmektedir. Bir öğrenci bana bir dergi getirmişti. Dergiyi okuduğum anda tiksinti duydum. Uluslararası Qigong konferansı yapılacağından bahsediyordu. Normal ötesi yeteneklere sahip olan herkes bir yarışmaya katılabilecekti ve konferans muhteşem normal ötesi kabiliyetlere sahip olan herkese açıktı. Haberi okuyunca günlerce üzüldüm. Yetenekler yarışma için topluma sergilenebilecek şeyler değildir. İnsanların bunları toplum içinde göstermesi çok üzücü birşeydir. Sıradan insanlar sıradan dünyevi olaylara odaklanırlar ancak qigong üstatları saygınlıklarını sürdürmek zorundalar.

Yetenekleri elde etmenin ardında yatan güdüler nelerdir? Bunları istemek bir uygulayıcının zihinsel alanını (âlemini) ve peşinde koştuğu şeyleri yansıtır. Saf olmayan isteklere ve dengesiz bir zihne sahip olan bir kişinin yüce yeteneklere sahip olması olası değildir. Bunun sebebi sizler tamamen aydınlanmaya ulaşmadan önce, iyi veya kötü olarak algıladıklarınız sadece bu dünyanın standartları temelindedir. Ne olayların gerçek doğasını ne de onlar arasındaki karmik ilişkiyi görebilirsiniz. İnsanlar arasındaki kavga, küfür ve kötü davranış aslında karmik ilişkilere dayanır. Eğer bunları anlayamazsanız, faydalı olmaktan çok, daha fazla soruna sebep olursunuz. Sıradan insanların minnettarlık ve içerlemesi, doğru ve yanlışı, bu dünyanın kuralları tarafından idare edilip yönetilmektedir; uygulayıcılar bunlar hakkında endişeye düşmemelidir. Mutlak aydınlanmaya erişmeden önce gözlerinizle gördükleriniz muhakkak doğru olmayabilir. Bir insan diğerini yumrukladığında belki aralarındaki karmaya bağlı hesaplaşmayı hallediyor olabilirler. Sizin olaya müdahaleniz bu hesaplaşmaya engel olabilir. Karma, insan vücudunun etrafını saran siyah türde bir maddedir. Bir başka boyutta nesnel, fiziksel olarak var olur ve hastalığa ya da talihsizliğe dönüşebilmektedir.

Olağanüstü yetenekler herkeste vardır ve düşünce şudur; süreklilik arz eden xiulian uygulaması yoluyla geliştirilip kuvvetlendirilmeleri gerekir. Siz bir uygulayıcı olmak istiyorsunuz fakat eğer sadece olağanüstü yeteneklerin peşindeyseniz, bu basiretsiz olduğunuz anlamına gelir ve düşünceleriniz de saf değildir. Olağanüstü yetenekleri her ne amaç için isterseniz isteyin, peşine düştüğünüz şeyler, xiulian'i kati bir şekilde engelleyecek olan bencillik öğeleri taşır. Netice itibarı ile olağanüstü yetenekleri asla elde edemezsiniz.

(3) Gong Kuvvetinin (Gongli) İşleyişi

Bazı uygulayıcılar çok uzun zamandır uygulama yapmadıkları halde yeteneklerinin nasıl olduğunu görmek için insanları tedavi etmek istiyorlar. Yüksek gong kuvveti olmadan elini uzatıp deneme yapanlarınız, hastanın bedeninde mevcut olan büyük miktardaki kirli, sağlıksız, pis qi'yi kendi vücuduna çeker. Sağlıksız qi'yi geri püskürtemeyeceğiniz için ve vücudunuz koruyucu bir kalkandan yoksun olduğu için, siz ve hasta ortak bir alan biçimlendirirsiniz, yüksek gong potansiyeline sahip olmadan sağlıksız qi'ye karşı kendinizi savunamazsınız. Sonuç olarak, çok ciddi anlamda bir rahatsızlık deneyimlersiniz. Eğer hiç kimse sizinle ilgilenmez ise, zaman içerisinde vücudunuzda baştan aşağı hastalıklar biriktirmeye başlarsınız. Bu yüzden, yüksek gong kuvvetinden yoksun olan bir kişi başkalarını iyileştirmeyi denememelidir. Sadece olağanüstü yetenekler geliştirmiş ve gong gücünün belirli bir seviyesinde olan bir kişi başkalarını iyileştirmek için qigong'u kullanabilir. Bazı kişiler her ne kadar yetenekleri geliştirmiş olsalar da ve hastalık iyileştirebiliyor olsalar da, aslında, oldukça düşük bir seviyede, hastalığı tedavi edebilmek için, biriktirmiş oldukları gong gücünü kullanıyorlar -kendi enerjilerini. Gong, hem bir enerji hem de zeki bir varlık olduğu için, kolaylıkla biriktirilemez, aslında onu gönderdiğinizde kendinizdeki gongu tüketip bitiriyorsunuz. Ve gong'unuzu göndermek ile başınızın üzerinde bulunan gong sütunu kısalıyor ve tükeniyor. Buna değmez. Bu nedenle, gong kuvvetiniz düşükken başkaları için hastalık tedavisi yapmanızı onaylamıyorum. Kullandığınız yöntemler ne kadar muhteşem olursa olsun, hala kendi enerjinizi tüketiyorsunuz.

Kişinin gong kuvveti belirli bir düzeye ulaştığında her çeşit olağanüstü yetenek kendisini gösterecektir. Bu olağanüstü yetenekleri kullanırken çok dikkatli olmak zorundasınız. Örneğin; kişinin Göksel Gözü (Tian-Mu) açıldığında bunu kullanmalıdır çünkü onu hiç kullanmazsa kapanır. Ancak, Göksel Göz ile çok sık da bakmamalıdır. Eğer çok sık bakarsa gereğinden fazla enerji tüketecektir. Peki, bu, kişinin Göksel Göz'ü asla kullanmaması gerektiği anlamına mı gelir? Elbette hayır. Eğer onu asla kullanmasaydık, onu geliştirmemizin ne anlamı kalırdı? Soru, onun ne zaman kullanılacağıdır. Onu sadece kendinizi xiulian uygulaması ile belirli bir seviyeye kadar geliştirdiğiniz ve kendinizi yenileme kabiliyetini elde ettiğiniz zaman kullanabilirsiniz. Bir Falun Gong uygulayıcısı belirli bir seviyeye ulaştığında, o kişi ne kadar gong harcarsa harcasın, Falun onu kendiliğinden dönüştürebilir ve enerjiyi tekrar doldurur. Falun, bir uygulayıcının gong kuvvetinin düzeyini otomatik bir şekilde sürdürebilir ve o kişinin gong'u bir an bile düşmez. Bu Falun Gong'un kendine has olan karakteristiğidir. Ulaşılması gereken o noktaya kadar olağanüstü yetenekler kullanılmamalıdır.

4. Göksel Göz (Tian-Mu)

(1) Göksel Göz'ün Açılması

Göksel Göz'ün ana geçidi, alnın ortası ile Shangen noktası arasında yer alır. Sıradan insanların çıplak gözle nesneleri görmesi kameranın çalışma ilkesi ile aynıdır; Merceğin boyutu ya da lens, nesnenin mesafesine ve ışık yoğunluğuna bağlı olarak ayarlanır. Görüntüler, görsel sinirler vasıtası ile beynin arka kısmında bulunan kozalaksı bez üzerinde biçimlenir. Olağanüstü yeteneklerden olan Nüfuz Edici Görüş, kozalaksı bezin doğrudan Göksel Göz'den dışarıya bakabilme kabiliyetidir. Sıradan bir insanın Göksel Gözü ana geçidin dar ve karanlık olması sebebiyle kapalıdır. İçinde qi özü yoktur, ışıklandırma yoktur. Bazı kişiler bahsettiğimiz geçitler kapalı olduğu için göremez.

Göksel Göz'ü açmak için ilk olarak ya dıştan bir güç uygularız ya da kişisel xiulian uygulaması ile geçidin önündeki engeli kaldırırız. Geçidin biçimi, oval'den yuvarlağa, eşkenar dörtgenden üçgen biçimine, bireyden bireye değişir. Kendinizi ne kadar iyi geliştirirseniz geçit bir o kadar yuvarlaklaşır. İkinci olarak Shifu'nuz size bir göz verir; eğer kendi başınıza xiulian uyguluyorsanız o zaman onu kendi başınıza geliştirmek zorundasınız. Üçüncü olarak Göksel Göz'ün bulunduğu yerde qi özüne sahip olmanız gerekir.

Biz her şeyi genellikle sahip olduğumuz bu bir çift gözümüz ile görürüz ve tam olarak bu gözlerimiz diğer boyutları gören kanallarımızı bloke eder. Bu gözler bir kalkan bir siper olarak işlev gösterdiği için sadece fiziksel boyutumuz içerisinde var olan maddeleri görebiliriz. Göksel Göz'ün açılması, normal iki gözümüzü kullanmadan görmenizi sağlar. Çok yüksek bir seviyeye ulaştıktan sonra, aynı zamanda Gerçek Göz'e sahip olmak için xiulian uygulayabilirsiniz. Böylelikle Göksel Göz'e ait olan Gerçek Göz ile ya da Shangen noktasındaki Gerçek Göz ile görebilirsiniz. Buda Okuluna göre vücuttaki her bir gözenek bir gözdür -vücudun tamamı gözlerle doludur. Tao Okuluna göre her bir akupunktur noktası bir gözdür. Bununla birlikte, ana geçit Göksel Göz'de konumlandırılmıştır ve ilk önce onun açılması gerekir. Derslerimde, herkese Göksel Göz'ü açabilecek şeyler yerleştiriyorum. Sonuçlar, kişilerin fiziksel özelliklerine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Bazı kişiler derin bir kuyuya benzeyen karanlık bir delik görür. Bu, o kişinin Göksel Göz geçidinin karanlık olduğu anlamına gelir. Diğerleri beyaz bir tünel görür. Eğer ön tarafta nesneler görülebiliyorsa, Göksel Göz açılmak üzeredir. Bazıları dönen nesneler görür ki bunlar Göksel Göz'ü açmak için oraya Shifu tarafından yerleştirilmiş olan şeylerdir. Onlar Göksel Göz çıkışını deldikleri anda görebilirsiniz. Bazı kişiler Göksel Gözleri ile büyük bir göz görebilir ve bunun Buda'nın gözü olduğunu düşünür fakat aslında o göz kendi gözleridir. Bu türden insanlar çoğunlukla doğuştan gelen iyi niteliklere sahip insanlardır.

Yaptığımız istatistiklere göre her konferans dizisi sonrasında katılımcıların yarıdan fazlasının Göksel Göz'ü açılıyor. Göksel Göz'ün açılmasını takiben bir sorun ortaya çıkabilir; kişinin xinxing'inin yüksek olmadığı durumda Göksel Göz'ü kolaylıkla kötü amaçlı kullanabilir. Bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak için Göksel Göz'ünüzü doğrudan Bilgelik Görüş Gücü (Hui-Yan-Tong) seviyesinde açıyorum. Yani farklı bir ifade ile uygulama sürecinde diğer boyutlardaki görüntüleri ve xiulian uygulaması sırasında görünen şeyleri görebilmenizi ve böylece onlara inanabilmenizi sağlayan bir seviyede açıyorum. Bu sizin xiulian uygulamasına olan güveninizi güçlendirir. Xiulian uygulamaya yeni başlamış olan kişilerin xinxing'i, sıra dışı olan kişilerin seviyesine henüz ulaşmamıştır. Olağanüstü şeylere sahip olur olmaz hata yapmaya meyillidirler. Eğlenceli bir örnek verelim: Yolda yürürken bir şans oyunu büfesine geldiğinizde en büyük ikramiyeyi alıp gidebilirsiniz. Böyle bir şeyin meydana gelmesine izin verilmez -anlatılanlar sadece konuyu örneklemek içindir. Diğer bir sebep ise çok fazla sayıda kişinin Göksel Göz'ünü açıyor olmamızdır. Düşünün ki herkesin Göksel Gözü düşük bir seviyede açılmış: sadece şöyle bir düşünün eğer herkes insan vücudunun içini ya da duvarların arkasındaki nesneleri görebilseydi -ona hala bir insan toplumu diyebilir miydik? İnsan toplumu çok ciddi derecede zarar görürdü; bu yüzen böylesi bir duruma ne izin verilebilir ne de bu gerçekleştirilebilecek bir şeydir. Dahası, bunun uygulayıcılara hiçbir yararı olmaz, sadece takıntı ve saplantıları güçlendirir. Bu nedenle, sizler için Göksel Göz'ü düşük seviyede açmayacağız. Bunun yerine doğrudan yüksek bir seviyede açacağız.

(2) Göksel Göz'ün Seviyeleri

Göksel Göz'ün pek çok farklı seviyesi vardır; Göksel Göz farklı seviyelerde farklı boyutları görür. Budizm'e göre beş seviye mevcuttur: Dünyevi Görüş Gücü, Göksel Görüş Gücü, Bilgelik Görüş Gücü, Fa Görüş Gücü ve Buda Görüş Gücü. Her seviye kendi içinde üst, orta ve alt olarak ayrılır. Kişi Göksel Görüş seviyesinde veya altında iken, sadece bizim maddesel dünyamızı gözlemleyebilir. Kişi sadece Bilgelik Görüş Gücü seviyesinde iken veya üzerindeyken diğer boyutlar gözlemlenebilir. Nüfuz Edici Görüş olağanüstü yeteneğine sahip olanlar nesneleri tam ve yanlışsız bir şeklide, bir CT tarayıcısından daha net ve berrak şekilde görebilir. Ancak görebildikleri, sadece bu fiziksel dünya içerisindedir ve bizim içinde var olduğumuz boyutu aşmaz; bu durum Göksel Göz'ün ileri seviyesine ulaşılmış şeklinde değerlendirilmez.

Bir kişinin Göksel Göz seviyesini, onun qi özü miktarı ve aynı zamanda ana geçidin genişlik, parlaklık ve tıkanıklık derecesi belirler. İçsel, esas qi, Göksel Göz'ün ne oranda açılabileceğinin tespitinde önemli rol oynar. Özellikle altı yaşın altındaki çocukların Göksel Göz'ünü açmak kolaydır. Konuşmaya başladığım anda açılacağı için, elimi kaldırmama bile gerek kalmaz. Çünkü çocuklar bizim fiziki dünyamızdan fazla etkilenmemişlerdir ve yaşantıları içerisinde herhangi kötü bir şey yapmamışlardır. Onların qi özü çok iyi korunmuştur. Altı yaşın üzerindeki bir çocuğun Göksel Göz'ünün açılması, büyüdükçe çevresel etkilerin artması nedeniyle gittikçe zorlaşır. Özellikle, sağlıksız eğitim, şımarıklık, ahlaksızlaşma tüm qi özünün yok olmasına neden olur. Eğer kişi belli bir noktaya ulaşırsa, bütün qi özü yok olur. Qi özü tamamen kaybolan bir kişi xiulian uygulaması yolu ile aşamalı olarak onu geri kazanabilir ancak bu çok uzun bir süreç ve çok çetin bir çaba sarf edilmesini gerektirir. Bu yüzden, qi özü paha biçilemeyecek kadar değerlidir.

Bir kişinin Göksel Göz'ünün Göksel Görüş seviyesinde açılmasını tavsiye etmem, çünkü düşük gong kuvvetine sahip olan bir uygulayıcı, xiulian yolu ile biriktirdiği enerjiden daha fazlasını nesneleri seyrederken harcayacaktır. Eğer bu esas enerjinin fazlaca bir kısmı kaybolursa Göksel Göz tekrar kapanabilir. Bir kez kapandığında ise tekrar açılması kolay olmaz. Bu sebeple kişilerin Göksel Göz'ünü çoğunlukla Bilgelik Görüşü seviyesinde açıyorum. Uygulayıcının görüşünün ne oranda net ya da puslu olduğu fark etmeksizin diğer boyutlardaki nesneleri görebilecektir. Kişiler doğuştan gelen nitelikleri tarafından etkilendikleri için, bazıları net olarak, bazıları kesik kesik ve bazıları ise bulanık biçimde görür. Fakat en azından ışık görebileceksiniz. Bu, bir uygulayıcının yüksek seviyeye doğru gelişiminde yardımcı olacaktır. Net olarak göremeyen kişiler xiulian yolunda ilerlerken buna çare bulabilecektir.

Qi özü zayıf olan kişiler, Göksel Gözlerinden baktıklarında nesneleri sadece siyah ve beyaz olarak görür. Göksel gözü daha fazla qi özüne sahip olan kişiler görüntüleri renkli ve daha net biçimde görebilecektir. Daha fazla qi özü daha net görüntü demektir. Ancak, her birey farklıdır. Bazı kişiler Göksel Gözleri açık doğarken, diğerlerininki çok sıkı biçimde kapalı olabilir. Göksel Göz açılırken görüntü bir çiçeğin açmasına benzer, katman katman açılır. Oturma pozisyonunda meditasyon yaparken ilk önce Göksel Göz bölgesinde bir aydınlanma keşfedersiniz. Başlangıçta aydınlanma çok parlak değildir, sonrasında kırmızıya dönüşür. Bazı kişilerin Göksel Gözü sıkıca kapalıdır ve bu yüzden de doğuştan olan bedensel hisleri çok güçlü olabilir. Bu kişiler ana geçit çevresindeki ve Shangen noktasındaki kasların sıkıştığını, bunların sanki içeriye doğru bastırılıp ezildiğini hisseder. Şakak ve alınları sanki şişip ağrıyormuş gibi hissetmeye başlar. Bütün bunlar Göksel Göz'ün açılmakta olduğunun belirtileridir. Göksel Göz'ü açılan bir kişi ara sıra kolaylıkla bazı belirli şeyler görebilir. Derslerim sırasında bazı kişiler farkında olmadan benim Fa Bedenlerimi görür. Onlara özellikle baktıklarında görüntü kaybolur çünkü o andan itibaren aslında fiziksel gözlerini kullanmaktadırlar. Gözleriniz kapalı durumdayken bir şeyler gördüğünüzde, o görüş durumunda kalmaya gayret gösterin, böylece yavaş yavaş daha net göreceksiniz. Eğer daha yakından bakmak isterseniz yavaşça kendi gözlerinize döner ve optik sinirlerinize geçiş yaparsınız. O durumda hiçbir şey göremezsiniz.

Göksel Gözün gördüğü boyutlar kişinin Göksel Göz seviyesine bağlı olarak değişir. Bazı bilimsel araştırma bölümleri bu ilkeyi anlayamıyor ve bu da bazı qigong deneylerini beklenen sonuçlara ulaşmaktan alıkoyuyor. Ve zaman zaman bazı deneyler ters yönde sonuçlar bile veriyor. Örneğin, bir bilimsel kurum olağanüstü yetenekleri sınamak üzere bir yöntem tasarladı. Qigong üstatlarından kapalı bir kutunun içeriğini görmelerini istediler. Bu üstatların her birinin Göksel Göz seviyeleri farklı olduğu için gelen cevaplar birbirinden farklıydı. Bunun üzerine araştırma grubu Göksel Gözü sahte ve aldatıcı bir kavram olarak saydı. Bu tip deneylerde genelde düşük-seviyeli Göksel Göz'e sahip olan kişiler daha iyi sonuçlar elde eder, çünkü onların Göksel Göz'ü sadece içinde bulunduğumuz fiziksel boyuttaki nesneleri gözlemlemek için uygun olan Göksel Göz seviyesinde açılmıştır. Bu yüzden, Göksel Göz'ü anlamayanlar, bu kişilerin en büyük yeteneklere sahip olduğunu düşünür. Organik ya da inorganik tüm maddeler, farklı boyutlarda farklı biçim ve şekillerde görünür. Örneğin bir bardak imal edilir edilmez, farklı bir boyutta, zekâya sahip bir varlık oluşur. Dahası, o varlık biçiminde mevcudiyetinin öncesinde, farklı bir şey olarak da var olmuş olabilir. Göksel Göz en düşük seviyesindeyken, kişi sadece bardağı görür. Yüksek bir seviyede, kişi, diğer boyutta bulunan varlığı görür. Daha da yüksek bir seviyede, kişi, o akıllı varlığın var oluşundan önceki maddi yapısını görür.

(3) Uzağı Görüş (Yao-Shi)

Göksel Göz'leri açıldıktan sonra bazı kişilerin Uzağı Görme Olağanüstü Yeteneği ortaya çıkar ve bu kişiler binlerce kilometre ötedeki nesneleri görebilirler. Her birey kendine ait boyutlara sahiptir. O boyutlarda kendisi evren kadar büyüktür. Belirli bir boyut içerisinde kişi alnının önünde bir aynaya sahiptir fakat bu ayna bizim boyutumuzda görünmezdir. Herkes bu aynaya sahiptir fakat uygulayıcı olmayan bir kişinin aynası içe doğru bakar. Uygulayıcıların aynası ise ekseninde yavaşça döner. Ayna döndüğünde uygulayıcının görmek istediklerini yakalayabilir. Kişi kendi boyutunda çok büyüktür. Kendi bedeni çok büyük olduğu için aynası da çok büyüktür. Uygulayıcı her ne görmek isterse aynaya yansıtılabilir. Görüntü yakalanmış olsa dahi kişi görüntüyü göremez, çünkü görüntünün ayna üzerinde anlık olarak kalması gerekir; ardından ayna döner ve uygulayıcının yansıyan nesneleri görmesine imkân tanır. Ardından hızlıca ileri-geri döner ve durmaksızın ileri-geri dönmeye devam eder. Sinema filmi şeridi sürekli bir hareket oluşturmak için saniyede yirmi dört kare ilerler. Aynanın dönüş hızı bundan çok daha fazladır ve böylelikle görüntüler sürekli ve net olarak görünür. İşte bu, Uzağı Görüş'tür. Uzağı Görüş'ün ilkesi bu kadar basittir. Geçmişte bu konu çok gizli tutulmaktaydı ve şu an ben birkaç satır içinde bu gizemi açıklamış oldum.

(4) Boyutlar (Kong-Jian)

Bizim bakış açımıza göre boyutlar oldukça karmaşıktır. İnsanoğlu sadece insanlığın hâlihazırda var olduğu boyuttan haberdardır ve diğer boyutları henüz araştıramamış ya da keşfedememiştir. Konu diğer boyutlar olunca biz qigong üstatları düzinelerce seviyenin boyutunu görmüş vaziyetteyiz. Ve bunlar bilimsel olarak halen kanıtlanmamış olsa da teorik seviyede izah edilebilirler. Bazı kişiler kimi şeylerin varlığını kabul etmese de bunlar bizim boyutumuza aksetmektedir. Örneğin dünyada Bermuda Şeytan Üçgeni olarak adlandırılan bir yer var. Bazı gemiler ve uçaklar o alanda yıllar sonra tekrar ortaya çıkmak üzere ortadan kaybolmuştur. Hiç kimse bunun sebebini açıklayamıyor, çünkü hiç kimse insani düşünüş ve teorilerin sınırlarını geçmemiştir. Aslında bu üçgen diğer boyuta bir geçittir. Bizim belirli ve net pozisyonlara sahip olan düzenli kapılarımızın aksine, bu geçidin konum ve mevkisi daima önceden belirlenemeyen bir durumdadır. Bir gemi, eğer bu kapı açıkken oradan geçecek olursa kolaylıkla diğer boyuta geçebilir. İnsanlar, boyutlar arasındaki farkları hissedemezler ve diğer boyuta bir anda geçerler. O boyut ile bizim boyutumuz arasındaki zaman ve mekân farkı kilometrelerle ifade edilemez, oradaki binlerce kilometrelik bir mesafe buradaki bir noktaya sığabilir. Yani, onlar aynı yerde ve aynı zamanda eşzamanlı bir şekilde var olabilirler. Gemi bir an için sallanır ve kazara tekrar geri çıkar. Fakat bu dünyada onlarca yıl geçer çünkü iki boyuttaki zaman farklıdır. Ayrıca, her bir boyutta birimsel dünyalar var olmaktadır. Bir yuvarlak kürenin bir diğerine bir bağ aracılığı ile bağlandığı, birçok bağ ve yuvarlak küre içeren atomik yapımızın modeline benzer. Çok karmaşıktır.

İkinci Dünya Savaşından dört yıl önce bir İngiliz pilot göreve çıkmıştı. Uçuş sırasında gök gürültülü sağanak yağışla karşılaştı. Geçmiş deneyimlerinden yararlanarak kullanılmayan bir hava alanı bulabilmişti. Hava alanı gözlerinin önünde belirdiğinde tamamen farklı bir görüntü kendini gösterdi: Bir anda sanki diğer bir dünyadan gelmişçesine hava güneşli ve bulutsuzdu. Hava alanındaki uçaklar sarı renkti ve insanlar yerde bir şeylerle meşguldü. Bunun çok tuhaf olduğunu düşündü! Yere indikten sonra hiç kimse onu fark etmedi, kontrol kulesi dahi onunla bağlantı kurmamıştı. Ardından pilot oradan ayrılmaya karar verdi çünkü hava açılmıştı. Tekrar havalandı ve birkaç dakika önce hava alanını gördüğü mesafeye ulaştığında tekrar gök gürültülü sağanak yağışın içine girdi. Sonunda geri dönmeyi başarmıştı. Başından geçenleri rapor etti hatta uçuş kayıtlarına yazdı. Fakat üstleri ona inanmadı. Dört yıl sonra ikinci dünya savaşı başladı ve pilot da o terk edilmiş hava alanına tayin oldu. Bulunduğu yerin dört yıl önce gördükleri ile tamamen aynı olduğunu hemen fark etmişti. Biz Qigong ustaları bunun nasıl açıklanabileceğini biliyoruz. O pilot dört yıl sonra yapacağını önceden yapmıştı. İlk perde başlamadan önce oraya gidip önceden rolünü oynadı. Daha sonra olaylar düzenli sırasına girdi.

5. Qigong Tedavileri ve Tıbbi Tedaviler

Teorik bir seviyede qigong tedavileri hastanelerde yapılanlardan tamamen farklıdır. Batı tıbbı sıradan insan toplumuna ait yöntemlerden yararlanır. Laboratuvar testleri ve X ışını tetkikleri gibi imkânlara sahip olmalarına rağmen hastalığın sadece bu boyuttaki kaynağını gözlemleyebilir ancak diğer boyutlarda mevcut olan asıl nedenleri göremezler. Bu yüzden hastalığın sebebini anlamakta başarısız olurlar. İlaçla tedavi eğer kişi gerçekten ciddi bir hastalığa sahip değilse, hastanın ciddi olmayan rahatsızlıklarının kaynağını ortadan kaldırabilir ya da uzaklaştırabilir (Batılı doktorlar tarafından mikrop, qigong'da ise karma olarak isimlendirilir). Hastalığın ciddileştiği durumlarda ilaçlar etkisiz kalır çünkü hastanın arttırılmış dozajlara dayanabilmesi imkânsızdır. Tüm hastalıklar Üç Diyar ile sınırlı değildir, bazıları çok ciddidir ve Üç-Diyarın alanının sınırlarını aşar ve bu yüzden hastaneler onları tedavi edemezler.

Çin tıbbı ülkemizde geleneksel olan tıp bilimidir. O insan vücudunun geliştirilmesi (xiulian) ile elde edilen olağanüstü yeteneklerden ayrılmaz. Antik insanlar, insan vücudunun geliştirilmesine (xiulian) özellikle önem vermişlerdi. Konfüçyüs Okulu, Tao Okulu, Buda Okulu ve hatta Konfüçyüsçülük öğrencileri de dâhil hepsi meditasyona önem vermişlerdir. Oturuş meditasyonu bir ustalık olarak görülürdü. Hatta hareketler bile yapmadan, zamanın geçmesiyle birlikte gong'larını ve yeteneklerini geliştirdiler. Neden Çin akupunkturu insan vücudunun kilit noktalarını çok net ve yanlışsız olarak tespit edebilmekteydi? Neden akupunktur noktaları yatay olarak bağlantılı değildir? Neden birbirleriyle kesişmezler ve neden dikey olarak bağlantılıdırlar? Nasıl böylesine doğru tespit edebilmişlerdir? Olağanüstü yeteneklere sahip günümüz modern insanları Çinli doktorların tanımladığı şeyleri kendi gözleri ile aynı şekilde görebiliyorlar. Bunun sebebi antik dönemin ünlü Çinli doktorlarının genellikle normal ötesi kabiliyetlere sahip olmasıdır. Çin tarihindeki tıp doktorları Li Shizhen, Sun Simiao, Bian Que ve Hua Tuo olağanüstü yeteneklere sahip olan qigong üstatlarıydı. Günümüze gelene kadar Çin Tıbbı normal ötesi kabiliyetlere dair işlevini yitirdi ve sadece tedavi tekniklerini muhafaza etti. Geçmişte Çinli doktorlar (olağanüstü yetenekleri ile) hastalıkları teşhis etmek için gözlerini kullanırdı. Daha sonra nabız atışı ile teşhis yöntemini de geliştirdiler. Eğer Çin tedavi yöntemlerine tekrar normal ötesi kabiliyetler dâhil edilseydi, Batı Tıbbının uzunca bir süre daha Çin Tıbbını yakalaması mümkün olamazdı.

Qigong tedavileri hastalığa neden olan derin kökleri ortadan kaldırır. Ben hastalığı bir çeşit karma olarak ve hastalık tedavisini de bu karmanın yok edilmesine yardımcı olmak biçiminde değerlendiriyorum. Bazı qigong ustaları hastanın siyah qi'sini yok etmek için boşaltma ve ekleme yöntemini kullanarak insanları iyileştirir. Oldukça düşük bir seviyede bulunan ustalar, siyah qi'yi boşaltırlar fakat siyah qi'nin temelindeki sebebini bilmezler. Bu siyah qi geri dönüp hastalığın tekrar kötü yöne dönmesine sebep olacaktır. Aslında siyah qi hastalığın sebebi değildir, siyah qi'nin varlığı sadece hastanın rahatsızlık hissetmesine neden olur. Kişinin hastalığının temel nedeni, diğer boyutta var olmakta olan akıllı varlıktır. Pek çok qigong ustası bunu bilmez. Bu akıllı varlık çok güçlü olduğu için sıradan insanlar ona ne temas edebilir ne de buna cesaret edebilir. Falun Gong'un tedavi biçimi o akıllı varlığa yöneliktir ve hastalığın temel sebebini ortadan kaldırmaya ondan başlar. Dahası, o bölgeye bir koruyucu kalkan yerleştirilir ve böylelikle hastalık tekrar orayı ele geçiremez.

Qigong hastalık tedavi edebilir ancak insan toplumunun koşul ve şartlarına müdahale edemez. Eğer büyük ölçekte uygulansaydı sıradan insanların toplumunun koşullarına müdahale edecekti ve buna izin verilmez; zaten izin verilse dahi tedavi edici etkileri iyi olmayacaktır. Muhtemelen biliyorsunuzdur, bazı kişiler qigong teşhis klinikleri, qigong hastaneleri, qigong rehabilitasyon merkezleri açtılar. Bu ticarethaneleri açmasalardı tedavileri oldukça etkili olabilirdi. Ancak, hastalıkları tedavi etmek üzere bir ticarethane açtıkları anda etkinliği büyük bir hızla düşmeye başlar. Bu durum, insanların, süper normal metotları kullanarak sıradan insan toplumunun işlevlerini yerine getirmekten men edildiği anlamına gelir. Böyle hareket edilmesi, onların etkisini kesinlikle sıradan insan toplumundaki yöntemlerin etkisi seviyesine düşürür.

Bir kişi olağanüstü yetenekleri tıbbi kesit görüntülemesine benzer şekilde, insan vücudunun içini katman katman gözlemlemek için kullanabilir. Yumuşak dokular ve vücudun diğer bölümlerini görülebilir. Her ne kadar CT taraması net görüntü sağlasa da hala bir makine kullanma mecburiyeti vardır; oldukça zaman alır, çok miktarda film kullanır ve hem yavaş hem de masraflıdır. İnsanın olağanüstü yetenekleri kadar da kullanışlı ve doğru sonuçlar vermez. Qigong ustaları gözlerini kapatarak hastanın vücudunda herhangi bir bölümü doğrudan ve net biçimde hızlıca tarayabilir. Bu, yüksek teknoloji değil midir? Bu, günümüzde ileri teknoloji olarak bilinenden, daha ileridir. Fakat bu tür bir yetenek antik Çin'de mevcuttu - antik dönemin yüksek teknolojisiydi. Hua Tuo, Cao Cao'nun beyninde bir tümör olduğunu ortaya çıkarmıştı ve onun üzerinde ameliyat yapmak istemişti. Cao Cao, Hua Tuo'yu tutuklattı çünkü buna inanamamıştı, kendisine zarar vermek istediği gibi bir yanılgıya düşmüştü. Fakat sonunda Cao Cao yine kafasındaki tümörden dolayı öldü. Tarihteki pek çok ünlü Çinli doktor olağanüstü yeteneklere gerçekten sahipti. Sadece günümüz toplumundaki insanlar, daha pratik şeylerin peşinde koşuyorlar ve antik yolları unuttular.

Bizim yüksek seviyeli qigong uygulamamız geleneksel şeyleri tekrar gözden geçirmeli, onları sürdürüp, uygulamamız yoluyla geliştirmeli ve insan toplumunun yararı için tekrar kullanmalıdır.

6. Buda Okulu Qigong'u ve Budizm

Buda Okulu qigong'undan bahsettiğimiz anda pek çok kişi bir konu hakkında düşünüyor: Buda Okulunun amacı Budalığı geliştirmek olduğu için onu Budizm ile alakalı şeyler ile ilişkilendiriyorlar. Bu vesile ile Falun Gong'un Buda Okulu Qigong'u olduğunu da tüm ciddiyetimle açıklıyorum. Falun Gong erdemli, muhteşem xiulian yoludur ve Budizm dini ile hiçbir ilgisi yoktur. Buda Okulu qigong'u Buda Okulu qigong'u iken, Budizm de Budizm'dir. Onlar her ne kadar xiulian'de aynı amaca sahip olsalar da, farklı yollardan ilerlerler. Onlar farklı taleplere sahip farklı disiplinlerdir. "Buda" kelimesini telaffuz ettim ve ileride uygulamayı daha yüksek seviyelerde öğretirken bundan tekrar bahsedeceğim. Bu kelimenin batıllık ile hiçbir ilgisi yoktur. Bazı insanlar Buda kelimesini duymaya dahi tahammül edemiyorlar ve batıl inançlar yaymaya çalıştığımızı iddia ediyorlar. Fakat bu doğru değildir. Buda, Hindistan kökenli Sanskrit terimi olarak vücut bulmuştur. Çinceye telaffuz biçimine göre tercüme edilmiş ve Fo Tuo olarak adlandırılmıştır. İnsanlar daha sonra "Tuo" kelimesini çıkartıp "Fo"yu tutmuşlardır. Çinceye çevrildiğinde Aydınlanmış olan -Aydınlanmış kişi anlamına gelir. (Çince Ci Hai Sözlüğüne bakınız).

(1) Buda Okulu Qigong'u

Günümüzde iki tür Buda Okulu qigong'u halka öğretilmiştir. Biri Budizm'den ayrılmış ve binlerce yıllık gelişimi süresince pek çok hünerli keşiş yaratmıştır. Uygulamaları sürecinde ileri seviyeye ulaştıklarında, yüksek seviyeli ustalar keşişlere bazı şeyler öğretmişler ve böylece daha da yüksek seviyelere ait bilgileri elde etmişlerdir. Bunlar Budizm içerisinde nesilden nesile aktarma tarzında aktarılmıştır. Sadece yüksek düzeydeki keşiş hayatının sonuna geldiğinde bütün bunları kendisini Budizm doktrinlerine göre geliştiren ve kendisini bütünsel olarak geliştiren uygulayıcıya aktarırdı. Bu tip bir qigong Budizm'le tamamen ilişkili görülebilir. Daha sonra Büyük Kültür Devrimi sürecinde bu uygulamanın keşişleri tapınaklardan kovuldu. O zamanlar, o egzersizler geniş kitlelere yayılarak, halk arasında yayılmış ve hızla çoğalmaya başlamıştır.

Bir başka türde bir Buda Okulu qigong'u daha vardır. Çağlar boyunca bu qigong tipi asla Budizm'in bir parçası olmamıştır. İster halk içinde olsun ister dağların derinliklerinde daima sessizce uygulanmıştır. Bu tip uygulamaların kendine has emsalsiz özellikleri vardır. İyi bir öğrenci seçmek zorundadırlar - yüksek seviyeli uygulama kapasitesine sahip olan muazzam derecede erdem sahibi birini. Bu çeşit bir kişi çok ama çok uzun yıllar boyunca ancak bir defa gelir. Bu uygulama halka açıklanmaz çünkü çok yüksek xinxing talepleri vardır ve gong'ları çok hızlı gelişir; oldukça fazla sayıda bu tür uygulama vardır. Aynısı Tao Okulu içinde geçerlidir. Tao'cu Qigong, tamamı Tao Okuluna ait olmak üzere Kunlung, Emei, Wudang, vs.'ye ayrılır. Her bir grubun içinde farklı alt bölümler mevcuttur ve bu alt bölümlerin her biri diğerinden oldukça farklıdır. Bunlar birbiri ile karıştırılamaz ve birlikte uygulanamaz.

(2) Budizm

Budizm, Sakyamuni'nin iki bin yıldan fazla bir zaman önce Hindistan'da xiulian uygularken aydınlandığı xiulian uygulama sistemidir. O üç kelime ile özetlenebilir; "Temel Prensipler, Transta meditasyon ve Bilgelik. Temel Prensipler derin meditasyon amacına hizmet eder. Budizm, açık ve net bir biçimde bahsetmese de egzersizlere sahiptir. Budistler aslında meditasyona oturdukları ve trans durumuna geçtikleri egzersizleri yapmaktadırlar. Bunun sebebi, kişi sakinleşip zihnini rahatlattığında, evrenin enerjisi kişinin çevresinde toplanmaya başlar ve bu da qigong egzersizleri yapmak ile aynı etkiye sahip olan etkilere ulaşır. Budizm'deki Temel Prensipler tüm insan duygularını terk etmek ve sıradan bir insanın takıntılı, saplantılı ve bağımlı olduğu her şeyi bırakması içindir, böylece keşiş kendini Transta meditasyona götürecek olan barışçıl ve dingin duruma ulaşabilir. Kişi kendisini durmaksızın meditasyonda geliştirir ta ki eninde sonunda bilgeliğinin ortaya çıkışı ile birlikte aydınlanıncaya kadar. Bunun ardından evreni bilir ve onun gerçeğini görür.

Sakyamuni ders verirken günlük olarak sadece üç şey yaptı: öğrencilerine Dharma'yı (aslında Luohan Yasasını) öğretti, sadaka toplamak için bir kase taşıdı (yemek için dilendi) ve meditasyon ile xiulian uygulaması yaptı. Sakyamuni bu dünyadan ayrıldıktan sonra, Brahmanizm ve Budizm birbiri ile çatışmaya girdi. Bu iki din daha sonra birleşti ve Hinduizm olarak adlandırıldı. Bunun bir sonucu olarak, günümüz Hindistan'ında Budizm artık daha fazla var olmamaktadır. Daha sonradan meydana çıkan gelişmeler ve değişiklikler ile Mahayana Budizm'i (Da-Cheng-Fo-Jiao) oluştu ve günümüzdeki Budizm haline dönüşmüş olan Çin'in içine doğru yayıldı. Mahayana Budizm'i asıl kurucu olarak Sakyamuni'ye ibadet etmez çünkü çoklu Buda inancı vardır. Buda Amitofo gibi, Tıp Budası gibi çok sayıda Rulay'a inanır ve günümüzde daha fazla temel prensipler varken xiulian'ın amacı daha da yukarı çekilmiştir. Sakyamuni kendi zamanında, Pusa Dharma'yı çok az sayıda öğrencisine öğretti. Bu öğretiler daha sonra yeniden düzenlendi ve günümüz Mahayana Budizm'i haline getirildi - ki o Pusa seviyesine kadar olan xiulian uygulaması içindir. Theravada Budizm'i geleneği Güney Doğu Asya'da günümüze kadar ayakta kalmıştır ve törenler normal ötesi kabiliyetler kullanılarak yapılır. Budizm'in evrim sürecinde bir xiulian uygulaması ülkemizin Tibet bölgesinde dallanarak Tibet Tantrizmi (Zang-Mi) olarak adlandırılmıştır. Diğer bir xiulian uygulaması Xinjiang-Sincan vasıtası ile Han bölgesine yayılmış ve Tang Tantrizmi (Tang-Mi) olarak adlandırılmıştır (Hui-Chang döneminde Budizm'e uygulanan baskı sonrasında yok olmuştur). Hindistan'daki diğer kısmı ise yavaş yavaş yoga'ya dönüşmüştür.

Budizm'de hiçbir egzersiz öğretilmez ve qigong uygulanmaz. Bu, Budist xiulian'ının geleneksel yöntemini muhafaza etmek içindir. Aynı zamanda bu Budizm'in iki bin yıldan uzunca bir süredir bozulmadan kalmasında önemli bir sebeptir. Kendi geleneklerini doğal olarak korudu, çünkü hiçbir yabancı öğeyi içine kabul etmedi. Budizm'de xiulian uygulaması için farklı yöntemler vardır. Theravada Budizm'i kişisel- kurtuluşa ve kişisel-xiulian'e odaklıdır; Mahayana Budizm'i ise yavaş yavaş gelişip evrim geçirerek hem kendine hem de diğerlerine kurtuluş sunar hale gelmiştir -tüm canlı varlıkların kurtuluşuna.

7. Erdemli Xiulian Uygulamaları ve Şeytani Yollar

(1) Sıra Dışı Yan Kapı Yolları (Pangmen Zuodao)

Sıra dışı Yan Kapı Yolları aynı zamanda geleneksel olmayan (Qi-Men) xiulian uygulamaları olarak da adlandırılır. Çeşitli qigong uygulama yöntemleri dinlerin kuruluşundan önce de vardı. Dinlerin dışında yer alan ve halk arasında yaygınlaşmış olan pek çok uygulama vardır. Bunların büyük çoğunluğu sistematik öğretilerden yoksun olduğu için, tam ve eksiksiz xiulian yöntemleri haline dönüşememişlerdir. Bununla birlikte, Geleneksel olmayan xiulian uygulamaları kendilerine has sistematik, bütünsel ve sıra dışı olan güçlü xiulian yöntemlerine sahiptir ve bunlar da halk arasında yayılmıştır. Bu uygulama sistemleri çoğunlukla Sıra Dışı Yan Kapı Yolları olarak adlandırılmıştır. Neden böyle adlandırılmışlardır? Pang-Men kelime anlamı olarak "Yan Kapı"dır ve Zuodao da "Sıra dışı Yollar" anlamındadır. İnsanlar hem Buda hem de Tao Okulu Xiulian usullerini erdemli usuller olarak mütalaa ederken geride kalan tüm diğerlerini Sıra Dışı Yan Kapı Yolları veya Kötü Yollar biçiminde değerlendirmişlerdir. Aslında durum böyle değildir. Sıra Dışı Yan Kapı Yolları tarih boyunca her seferinde sadece bir uygulayıcıya öğretilerek gizlice uygulanmıştır. Bunların halka açıklanmasına izin verilmemekteydi. Tanınır hale gelmesi durumunda insanlar bunları yeterince iyi anlayamayacaktı. Bunların uygulayıcıları dahi ne Buda ne de Tao okuluna ait olmadıklarına inanmaktadır. Geleneksel Olmayan Yolların uygulama ilkeleri sıkı xinxing kriterlerine sahiptir. Evrenin doğası doğrultusunda xiulian uygularlar, iyilik yapmayı savunur ve kişinin xinxing'ini korumasına önem verirler. Bu uygulamalarda yüksek derecede tamamlanmaya erişmiş ustaların emsalsiz kabiliyetleri vardır ve bu emsalsiz olan yöntemlerinin bazıları da çok güçlüdür. Bana ne Buda Okulunda ne de Tao Okulunda bulunması mümkün olmayan şeyler öğreten Qimen xiulian uygulamasında yüksek mertebeye ulaşmış üç usta ile karşılaşmıştım. Bunların her biri xiulian sürecinde uygulanması oldukça zor olan şeylerdi, bu yüzden elde edilen gong çok emsalsizdi. Buna karşın bazı sözüm ona Buda ve Tao Okullarının kişisel gelişim yolları sıkı xinxing koşullarından yoksundur ve bu sebeple uygulayıcılar kendilerini ileri düzeyde geliştiremez. Bu yüzden her bir xiulian okuluna objektif bir şekilde bakmalıyız.

(2) Dövüş Sanatları Qigong'u (Wu-Shu-Qigong)

Dövüş Sanatları Qigong'u (Wu-Shu-Qigong) uzun bir tarihi geçmişe sahiptir. Kendine ait bütünsel ve tam teoriler sistemine ve uygulama yöntemlerine sahip olduğu için, bağımsız bir sistem oluşturmuştur. Ama doğrusunu söylemek gerekirse, o sadece en düşük seviyedeki içsel xiulian uygulaması yoluyla geliştirilen olağanüstü yetenekleri ortaya koyar. Dövüş sanatları xiulian'in de kendisini gösteren tüm yetenekler içsel xiulian uygulamasında da ortaya çıkar. Dövüş sanatları xiulian uygulaması da qi egzersizlerini yaparak başlar. Örneğin bir dövüş sanatları uygulayıcısı bir taş parçasına vururken, başlangıçta qi'yi harekete geçirmek için kollarını sallamaya ihtiyaç duyar. Zamanla kişinin sahip olduğu qi'nin tabiatı değişir ve ışık formunda beliren bir enerji kütlesi halini alır. O noktada uygulayıcının gong'u vazife görmeye başlayacaktır. Gong zekâya sahiptir, çünkü zaman içinde gelişmiş bir maddedir. Diğer bir boyutta varlığını sürdürür ve kişinin beyninden gelen düşünceler tarafından kontrol edilir. Dövüş sanatları uygulayıcısı saldırıya uğradığında qi'yi harekete geçirmeye ihtiyaç duymaz; gong sadece tek bir düşünce ile gelir. Xiulian süreci boyunca kişinin gong'u, parçacıkları daha rafine hale gelerek ve enerjisi de daha da güçlenerek durmaksızın güçlenir. Demirden Kum Avuç ve Cinnabar Avuç yetenekleri ortaya çıkar. Filmlerden, dergi ve televizyon şovlarından görebildiğimiz kadarıyla, son zamanlarda Altın Çan Kalkanı ve Demir Kumaş Gömleği yetenekleri ortaya çıktı. Bunlar, içsel xiulian ile ve dövüş sanatları uygulamalarının aynı anda, eş zamanlı olarak uygulanmasından kaynaklanır; içsel ve dışsal gelişimin eş zamanlı uygulanmasından gelirler. İçsel xiulian için kişi erdeme önem vermeli ve xinxing'ini geliştirmelidir. Kuramsal açıdan açıklanırsa, kişi belirli bir seviyeye ulaştığında, gong vücudun içinden dışına doğru yayılır. Gong, yüksek yoğunluğu sebebiyle koruyucu bir kalkana dönüşür. Prensipler anlamında, Dövüş sanatları ile bizim içsel xiulian'imiz arasındaki en büyük fark, Dövüş sanatlarının güçlü, enerjik hareketler ile yapılması ve uygulayıcıların dingin duruma geçememesidir. Dingin hale gelememiş olarak, odaklanmış zihin, qi'nin dantian'a akması yerine cildin altında akmaya ve kasların içinden geçmeye yönlendirir. Bu yüzden, beden geliştirmesi yapmazlar -bunu yapmak için olan yeteneğe de sahip değildirler.

(3) Ters Yönde Xiulian ve Ödünç Gong Alma

Bazı kişiler hiçbir zaman qigong uygulaması yapmamıştır. Ve sonra bir gecede gong elde ederek oldukça kuvvetli bir enerjiye sahip olurlar, hatta başkalarının hastalıklarını dahi tedavi edebilirler. İnsanlar bu kişileri qigong ustası olarak isimlendirir ve onlar da başkalarına öğretmeye başlar. Bu kişilerin bazıları, daha önce hiçbir zaman qigong öğrenmemiş olmalarına rağmen, ya da onun sadece birkaç hareketini öğrenmiş olmalarına rağmen, birtakım şeyleri değiştirir ve onları insanlara öğretirler. Bu gibi bir kişi qigong ustası olacak nitelikte değildir. Bu kişinin başkalarına aktarabilecek bir şeyi yoktur. Onun öğrettikleri yüksek seviyelere doğru xiulian uygulamak için kesinlikle kullanılamaz; yapabileceği en fazla, hastalığın gitmesine yardım etmek ve sağlığı düzeltmektir. Bu tip bir gong nasıl oluşur? Önce toplum tarafından Ters xiulian olarak bilinen kavramdan bahsedelim. Ters Xiulian, çok yüksek xinxing'e sahip, genellikle 50 yaşın üzerindeki yaşlı insanlar ile ilgilidir. Onlar için xiulian uygulamasına ilk adımdan başlamak için yeterli zaman yoktur, çünkü hem zihni hem bedeni geliştiren bir qigong egzersizlerini öğreten mükemmel bir usta ile karşılaşmak kolay değildir. Bu tip bir kişi xiulian uygulamak istediği anda, yüksek seviyeli ustalar ona sahip xinxing temeline göre, büyük miktarda gong verir. Bu, xiulian'in ters yönde sondan başa doğru gelişmesine imkân tanır ve bu şekilde daha hızlı ilerleme sağlanır. Yüksek seviyedeki ustalar, diğer boyuttan, dönüşümü gerçekleştirerek kişinin vücuduna dışarıdan sürekli olarak gong ekler. Bu özellikle kişi tedavi yapıp, bir enerji alanı oluşturduğunda gerçekleşir. Ustalar tarafından verilen gong adeta bir boru hattından geçer gibi akar. Bazı kişiler gong'un nereden geldiğini dahi bilmez. Bu ters yönde xiulian'dir.

Diğer tip ise "Ödünç Gong Almak" olarak adlandırılır ve bu durum, yaş ile sınırlanmaz. Bir insan asıl bilinç (Zhu-Yi-Shi) ile birlikte, yardımcı bilince (Fu-Yi-Shi) de sahiptir ve o genellikle asıl bilinçten daha yüksek seviyelidir. Bazı kişilerin yardımcı bilinçleri o kadar yüksek seviyelere ulaşmıştır ki, aydınlanmış varlıklarla iletişim kurabilirler. Bu tip kişiler xiulian uygulamak istediklerinde yardımcı bilinçleri de seviyelerini yükseltmek için benzer düşünceler taşımaktadır ve gong ödünç almak üzere derhal aydınlanmış varlıklar ile bağlantı kurar. Gong ödünç verildikten sonra kişi bir gecede ona sahip olur. Gong'u elde ettikten sonra insanların acılarını hafifletmek üzere tedavi kabiliyetine sahip olur. Bu kişi çoğunlukla enerji alanı oluşturma yöntemini kullanır. Bu kişi insanlara kişisel olarak enerji verebilir ve bazı teknikler öğretebilir.

Böylesi kişiler çoğunlukla iyi bir insan olarak başlangıç yapar. Gong'a sahip oldukları için ünlü olurlar ve hem şöhret hem de zenginlik kazanırlar. Ünlü olma ve kişisel kazanç sahibi olma takıntıları uygulamanın kendisinden daha fazla işgal eder ve düşüncelerinin büyük bir bölümünü kaplar. O noktadan itibaren gong'ları azalmaya başlar, gittikçe küçülür ve sonunda tamamen kaybolur.

(4) Kozmik Dil (Yü-Zhou-Yü)

Bazı kişiler ansızın belirli tipte bir dil konuşmaya başlayabilir. Konuşulduğunda kulağa oldukça akıcı gelir fakat bu dil hiçbir insan toplumuna ait bir dil değildir. O ne olarak isimlendirilir? Ondan "Kozmik Dil" olarak bahsedilir. "Kozmik Dil" denen bu şey aslında pek de yüksek seviyede olmayan varlıkların dilinden başka bir şey değildir. Bu durum şu an ülkemizde pek çok qigong uygulayıcısı tarafından yaşanmaktadır; hatta bazıları muhtelif farklı diller konuşabilmektedir. Elbette, bizim insan ırkımızın dilleri de oldukça karışıktır ve binden fazla çeşidi vardır. Kozmik Dil olağanüstü yetenek olarak değerlendirilebilir mi? Hayır değerlendirilemez. Bu, sizden kaynaklanan bir yetenek değildir ve size dışarıdan verilen bir yetenek türü de değildir. Ondan ziyade, bu durum, bir kişinin dışsal varlıklar tarafından kullanıldığı zaman meydana gelir. Bu varlıklar nispeten daha yüksek seviyeye aittir - ya da en azından insanoğlunun seviyesinden yukarıdadırlar. Konuşmayı yapan bunlardan biridir çünkü kozmik dili konuşan kişi sadece bir vasıta olarak hizmet etmektedir. Çoğu kişi ne söylediğini kendisi dahi bilmez. Sadece zihin okuma (Ta-Xin-Tong) kabiliyetine sahip olanlar kelimelerin genel olarak ne anlama geldiğini anlayabilir. Bu olağanüstü bir yetenek değildir, ancak bu dilleri konuşan pek çok kişi onun olağanüstü bir yetenek olduğunu düşündüğü için kendini üstün görüp kibirlenir ve kendisini mutlu hisseder. Aslında yüksek seviyede Göksel Göz'e sahip olan biri, kişinin üst çapraz köşesinde bulunan bir varlığın, o kişinin ağzını kullanarak konuştuğunu açıkça görebilir.

Bu varlık enerjisinin bir kısmını o kişiye aktarırken aynı zamanda ona kozmik dili konuşmayı da öğretir. Ancak ondan sonra, kişi bahsettiğimiz varlığın kontrolü altına girer, bu yüzden, bu erdemli bir xiulian yolu değildir. O varlık nispeten daha yüksek bir boyutta olsa dahi erdemli bir xiulian yolunda değildir. Bu sebeple uygulayıcılara sağlıklı kalmayı ya da hastalık tedavisini nasıl öğretebileceğini de bilmez. Bu sebepten dolayı, konuşma vasıtası ile enerji gönderme metodunu kullanır. Enerji dağılmış olarak geldiği için, çok az güce sahiptir. Basit hastalıkların ve rahatsızlıkların tedavisinde etkin olsa da ciddi sağlık sorunlarına çözüm getiremez. Budizm, yukarıda bahsedilenlerin fikir ayrılıkları ve ıstırap yoksunluğu yüzünden nasıl kendilerini geliştiremediklerinden ve dahası kendilerini geliştirip seviyelerini yükseltemediklerinden bahseder. Bu yüzden, kendi seviyelerini yükseltmek amacıyla, insanların daha iyi sağlığa kavuşmasını sağlayacak yollar ararlar. Kozmik Dil ile bahsedilen budur. O ne olağanüstü bir yetenektir ne de qigong'dur.

(5) Futi

Ruhun ele geçirilmesinin en kötü olanı, düşük seviyeli bir varlık tarafından ele geçirilmektir. Ele geçirilmek çarpık bir uygulamadan kaynaklanır. İnsanlara gerçekten çok büyük zararlar verir ve Futi tarafından ele geçirilmenin sonuçları korkutucudur. Uygulamaya başladıktan kısa bir süre sonra bazı kişiler hastaları tedavi etmek ve zengin olmak takıntılarına kapılır ve sürekli bunları düşünür. Bu kişiler esas olarak çok iyi bir karaktere sahip olabilirler veya zaten onlarla ilgilenen bir ustaları da bulunabilir. Bununla birlikte, tedaviye başlayıp servet yapmaya başlayınca işler kötüye gitmeye başlar. O durumda, bahsettiğimiz türden varlıkları çekmeye başlarlar. Her ne kadar bizim fiziksel boyutumuzda değilseler de onlar gerçekten var olmaktadır.

Bu tip bir uygulayıcı aniden Göksel Göz'ünün açıldığını ve o anda gong'a sahip olduğunu hisseder fakat aslında Futi beynini kontrol altına almıştır. Bu varlık kendi gördüğü imgeleri kişinin beynine yansıtır ve onda Göksel Göz'ünün açıldığı kanısını uyandırır. Fakat aslında kişinin Göksel Gözü hiçbir şekilde açılmamıştır. Futi ya da hayvan neden bu kişiye gong vermek istiyor? Ona neden yardım etmek istiyor? Çünkü evrenimizde hayvanların xiulian uygulaması yasaklanmıştır. Xinxing hakkında hiçbir şey bilmedikleri ve kendilerini geliştiremeyecekleri için, hayvanların doğru ve erdemli bir xiulian uygulama yolu elde etmelerine izin verilmez. Bunun sonucu olarak, insan vücuduna yapışmak ve insan özü elde etmek isterler. Bu evrende bir başka kural daha vardır, şöyle ki: Kayıp yoksa kazanç yoktur. Bu yüzden sizin şöhrete ve kişisel kazançlara olan arzularınızı tatmin etmek, gidermek isterler. Sizi zengin ve şöhret sahibi yapacaklardır, fakat size karşılık beklemeden, boş yere yardım etmezler. Bir şey istemektedirler: sahip olduğunuz özü. Sizi terk etme zamanı geldiğinde geriye hiçbir şeyiniz kalmaz, çok zayıf düşer veya bitkisel hayata girersiniz. Buna dejenere olmuş olan xinxing'iniz sebep olur. "Sadece tek bir doğru düşünce yüz şeytanı bastırır" diye bir deyiş vardır. Doğru ve Erdemli olduğunuzda kötülükleri üzerinize çekmezsiniz. Diğer bir deyişle, asil bir uygulayıcı olun, saçmalıklardan uzak durun ve sadece tek bir erdemli xiulian yolunda ilerleyin.

(6) Bir uygulama erdemli bir uygulama yolu olsa bile, kişi çarpık anlamda bir uygulama yapabilir

Bazı insanların öğrenmiş olduğu uygulama sistemleri doğru ve erdemli xiulian uygulamalarından geliyor olsa bile, insanlar kendilerine karşı katı olmamaları, xinxing'lerini geliştirmekte başarısız olmaları ve egzersizleri yaparken negatif düşünceler taşımaları yüzünden, farkında olmayarak çarpık bir anlamda uygulama yapabilirler. Örneğin, kişi ayakta yapılan egzersizleri veya meditasyonu yaparken, aslında aklı parada, şöhrette ve zenginlikte olabilir veya aklından "O bana yanlış yaptı, olağanüstü yetenekler elde edince onunla hesaplaşacağım" gibi düşünceler geçiyor olabilir. Veya şu ya da bu olağanüstü yeteneği düşünmektedir, bu suretle de uygulamasına kötü unsurlar katmakta ve aslında çarpık bir anlamda xiulian uygulamaktadır. Bu çok tehlikelidir çünkü kendisine, düşük seviyeli varlıklar gibi, oldukça kötü birtakım şeyler çekebilir. Ve belki de bu kişi sebep olduğu şeyi bilmemektedir. Sahip olduğu takıntı ve saplantılar çok güçlüdür - belirli şeyleri elde etmek için tutku ile bir yol, yöntem, uygulama arayıp bulmaya çalışmak bir işe yaramaz- ve taşıdığı niyetler doğru ve erdemli değildir, bu yüzden Shifu'su onu koruyamaz. Bu yüzden uygulayıcılar sıkı bir şekilde xinxing'lerini koruyarak sürdürmek, doğru bir zihni korumak ve hiçbir şey arzulamamalıdır. Diğer türlü davranmak problemlerin ortaya çıkmasına neden olur.