II. Falun Gong


Falun Gong, Buda Okulunun Falun Xiulian Dafa uygulamasından gelir. Falun Gong, Buda Okulunun özel qigong uygulamalarından biri olup, kendisini Buda okulundaki diğer olağan xiulian yöntemlerinden ayıran özelliklere sahiptir. Bu xiulian sistemi geçmişte uygulayıcılarından çok yüksek düzeyde xinxing ve doğuştan gelen sağlam bir altyapıyı şart koşan zorlu bir xiulian sistemiydi. Daha fazla sayıda uygulayıcının kendini geliştirirken, aynı zamanda kendini adamış uygulayıcı kitlesinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere, onu yeniden düzenledim ve şu anda toplum için uygun bir hale gelmiş olan bu bir set xiulian uygulama metodunu halka açtım. Değişikliklere rağmen, bu uygulama hala diğer uygulamaların, onların öğretilerinin ve seviyelerinin çok daha ötesindedir.

1. Falun'un İşlevi

Falun Gong'un Falun'u evren ile aynı doğaya sahiptir çünkü O evrenin bir minyatürüdür. Falun Gong uygulayıcıları sadece olağanüstü yeteneklerini ve gong kuvvetlerini hızlı bir şekilde geliştirmekle kalmazlar, aynı zamanda çok kısa bir süre içerisinde emsalsiz bir güce sahip olan Falun da oluştururlar. Bir defa oluştuktan sonra kişinin Falun'u canlı, akıllı bir varlık olarak varlığını sürdürür. Otomatik olarak uygulayıcının alt karın bölgesinde durmaksızın döner, sürekli olarak evrenden enerji çekerek ve dönüştürerek sonunda uygulayıcının esas bedenindeki enerjiyi gong'a çevirir. Böylece de, "Fa'nın uygulayıcıyı arındırma" etkisine ulaşılır. Bu şu anlama gelir; kişi her an egzersizleri yapmasa bile, Falun kişiyi durmaksızın arındırmaya devam eder. İçsel olarak, Falun kişinin kendisine kurtuluş sunar. Kişiyi daha güçlü, daha sağlıklı, daha zeki ve daha bilge kılar ve uygulayıcı herhangi bir sapmadan korur. Aynı zamanda kişiyi düşük karakter sahibi olan kişilerin engellemelerinden de korur. Dışsal olarak, Falun hem rahatsızlıkları tedavi eder hem de başkaları için kötülüğü yok eder ve bütün anormal koşulları temizler. Falun alt karın bölgesinde saat yönünde dokuz defa ve saat yönünün aksine dokuz defa olmak üzere sürekli döner. Saat yönünde dönerken etkin bir biçimde evrenden enerji çeker ve bu enerji çok kuvvetlidir. Kişinin gong kuvveti arttıkça dönme gücü daha da yükselir. Bu, maksatlı biçimde baş üstünden qi boşaltma girişimleri ile elde edilemeyecek bir durumdur. Saat yönünün aksine dönerken enerji yayar ve tüm varlıklara kurtuluş imkânı sunarak bütün düzensizlikleri normale çevirir. Uygulayıcının çevresindekiler bundan yararlanır. Ülkemizdeki tüm qigong uygulamaları arasında Falun Gong, "Fa'nın uygulayıcıyı arındırmayı" başaran ilk ve tek xiulian usulüdür.

Falun en kıymetli olandır ve hiçbir miktardaki para ile kıyaslanamaz. Ustam Falun'u bana aktardığında, Falun'un başka hiçbir kimseye aktarılamayacağını; binlerce yıldır xiulian uygulaması yapan kişilerin dahi ona sahip olmak istediğini ama başaramadığını söyledi. Bu xiulian sisteminde, birkaç on yılda bir tek kişiye aktarılan xiulian düzenlerinin aksine çok çok uzun bir süre sonra sadece bir kişiye aktarılabilir. Bu sebeple Falun son derece kıymetlidir. Onu halka açıp, daha zayıf bir şekle dönüştürmüş olsak bile, o hala aşırı derecede değerlidir. Onu elde eden uygulayıcılar xiulian yolunun yarısına ulaşmıştır. Sizin için geriye kalan tek şey xinxing'inizi geliştirmektir ve bunun ardından sizi çok yüksek seviyeler beklemektedir. Elbette, önceden belirlenmiş ilişkiye sahip olmayan kişiler, uygulamaya başladıktan kısa bir süre sonra uygulamayı bırakabilir ve o durumda da, onlarda bulunan Falun yok olur.

Falun Gong, Buda Okuluna aittir ancak Buda Okulu kapsamının sınırını aşarak çok daha öteye gider: Falun Gong tüm evreni geliştiririr. Geçmişte Buda Okulu xiulian'i sadece Buda Okulu ilkelerini öğretirken Tao Okulu xiulian'i sadece Tao Okulu ilkelerini öğretti. Hiçbiri temel seviyede, doğrudan evren hakkında bir açıklama yapmadı. Evren, maddesel yapısının yanında kendine ait bir doğaya sahip olması sebebiyle insana benzer. Bu doğa üç kelime ile özetlenebilir: Doğruluk (Zhen) - Merhamet (Shan) - Hoşgörü (Ren). Tao Okulu xiulian öğretisi anlayışını Doğruluk üzerine odaklar: gerçeği ifade etmek, doğru olanı yapmak, özüne ve asıl benliğe dönmek ve sonunda gerçek bir varlık olmak. Buda Okulu xulian öğretisi Merhamet üzerine odaklanır: yüce bir hoşgörü geliştirmek ve tüm varlıklara kurtuluş sunmak. Bizim xiulian uygulamamız Doğruluk-Merhamet-Hoşgörü'yü eş zamanlı bir şekilde geliştirir ve biz uygulamamızı direkt olarak evrenin temel doğasına göre sıkı sıkıya yapar en sonunda da evrene asimile oluruz.

Falun Gong hem zihnin hem bedenin geliştirilmesi uygulamasıdır. Uygulayıcının gong kuvveti ve xinxing'i belirli bir seviyeye ulaştığında bu dünyada hem Aydınlanmaya ulaşacağı (Gong'un Serbest Bırakılması: Kai-Gong) hem de yok edilemez bir bedene sahip olacağı kesindir. Genel anlamda, Falun Gong, pek çok seviyeyi içeren Üç Diyar İçindeki Fa ve Üç Diyar Ötesindeki Fa olarak kısımlara ayrılır. Umarım ki kendini uygulamaya adamış olan bütün uygulayıcılar kendilerini azimle geliştirir, xinxing'lerini vazgeçmeden yükseltir ve tamamlanmaya ulaşmayı başarabilirler.

2. Falun'un Yapısı

Falun Gong'un Falun'u, zekâya sahip yüksek enerji maddesinden oluşan sürekli devinim içinde olan bir vücuttur. O, uçsuz bucaksız olan evrenin tamamının hareket yasalarına göre döner. Bir anlamda Falun evrenin minyatürüdür.

Falun'un merkezinde, Buda Okulunun simgesi olan srivatsa bulunur ve srivatsa, Falun'un çekirdeğidir. [Sanskritçede srivatsa "tüm iyi talihin toplanması" anlamına gelmektedir. Ci Hai sözlüğüne bakınız]. Rengi altın sarısına yakın ve taban rengi parlak kırmızıdır. Dış halkanın taban rengi turuncudur. Dört Tai-chi simgesi ve dört Buda Okulu srivatsa'sı sekiz yönde sıralanmıştır. Kırmızı ve siyah renklerden oluşan Tai-chi simgesi Tao Okuluna aitken kırmızı ve mavi renklerden oluşan Tai-chi ise İlk Büyük Tao Okuluna aittir. Dört küçük srivatsa da altın sarısıdır. Falun'un taban rengi periyodik olarak kırmızıdan turuncuya, yeşile, maviye, çivit mavisine ve eflatuna dönüşür. Bunlar alışılmadık derecede güzel renklerdir (renkli ek'e bakınız). Merkezdeki srivatsa ve Tai-chi'nin renkleri değişmez. Farklı büyüklüklerdeki srivatsa'lar, Falun gibi kendi başlarına dönerler. Falun, evren'e kök salmıştır. Evren dönmektedir, tüm galaksiler dönmektedir ve Falun da dönmektedir. Göksel Gözü alt seviyede olanlar Falun'un bir pervane gibi dönmekte olduğunu görebilir ve Göksel Gözü daha üst seviyede olanlar ise alışılmadık derecede güzel ve ışıltılı tüm Falun imgesini görebilir ve bu da uygulayıcıyı xiulian yolunda daha gayretli ilerleyerek hızlı bir gelişim göstermesi için cesaretlendirir.

3. Falun Gong Xiulian'in Özellikleri

(1)Fa Uygulayıcıyı Arındırır

Falun Gong uygulaması yapanlar sadece hızlı bir biçimde gong kuvveti ve olağanüstü yetenekler geliştirmekle kalmayıp, aynı zamanda xiulian yoluyla Falun'da elde ederler. Falun kısa bir süre içinde oluşabilir ve bir defa şekillendiğinde çok kuvvetlidir. Uygulayıcıları sapmalardan koruyabildiği kadar, düşük seviyeli xinxing'e sahip olan insanların yaratacağı engellemelerden de koruyabilir. Falun Gong'un ilkeleri, geleneksel xiulian usullerinin ilkelerinden tamamen farklıdır. Bunun sebebi, Falun'un oluştuktan sonra durmaksızın kendi başına dönmesi, akıllı bir varlık biçiminde mevcudiyetini koruması ve sürekli olarak uygulayıcının alt karın bölgesinde enerji toplamasıdır. Falun dönme yoluyla evrenden otomatik bir biçimde enerji alır. Falun, "Fa'nın uygulayıcıyı arındırma" hedefine kesinlikle sürekli dönmesi sebebiyle ulaşır, bu da kişi her an egzersiz yapmasa dahi Falun'un sürekli olarak uygulayıcıyı geliştirdiği anlamına gelir. Hepiniz bildiğiniz üzere sıradan insanlar gündüz çalışıp geceleri de dinlenmek zorundadır. Bu durum egzersizleri yapmak için çok kısıtlı bir süre bırakır. Sürekli olarak egzersiz yapma düşüncesi elbette günde yirmi dört saat egzersiz yapma amacına hizmet etmeyecektir. Durmaksızın egzersiz yapma hedefi başka hiçbir usul ile gerçekleştirilemez. Ancak, Falun durmaksızın döner ve içe doğru dönerken büyük miktarda qi (enerjinin aldığı ilk biçim) toplar. Falun, gece ve gündüz hiç durmaksızın, Falun'un her kısmında bulunan toplanmış qi'yi depolamaya ve dönüştürmeye devam eder. Qi'yi yüksek-seviyeli maddeye dönüştürür ve sonunda onu uygulayıcının vücudu içerisinde gong'a çevirir. İşte bu "Fa'nın uygulayıcıyı arındırması"dır. Falun Gong'un xiulian'i, Dan uygulaması yapan diğer tüm uygulama yöntemlerinden veya qigong yöntemlerinden tamamen farklıdır.

Falun Gong'un temel özelliği, Dan'dan ziyade Falun gelişimidir. Şu ana kadar halka açıklanan tüm xiulian uygulaması yöntemleri -hangi okul veya xiulian uygulaması olduğuna bakılmaksızın- ister Budizm'in veya Taoizm'in kolları olsun veya insanlar arasında yayılan hangi yol olursa olsun -hepsi Dan geliştirmiştir. Ve aynı şekilde pek çok yan kapı xiulian yolu da bu yapıdadır. O uygulamalar, Dan (İksir) usulü qigong olarak isimlendirilir. Keşişlerin, rahibelerin ve Taoistlerin uyguladığı xiulian uygulamaları, Dan (İksir) geliştirme yolundan gitmiştir. Eğer bu kişiler yakılırlarsa, geriye günümüz modern bilimsel cihazlarının ne olduğunu anlayamadığı sert ve çok güzel bir maddeden oluşan Sarira (She-Li-Zi) kalır. Aslında onlar -bizim boyutumuzdan değil - diğer boyutlardan toplanmış olan yüksek enerji maddesidir. O, Dan'dır. Dan-usulü geliştirme metodunu uygulayanlar için bir yaşam süresinde Aydınlanmaya ulaşmak çok zordur. Geçmişte Dan-usulü qigong uygulayan pek çok kişi Dan'larını yükseltmeyi denedi. Kişinin Dan'ı Niwan Sarayı'na bir kez yükseltildikten sonra, daha fazla yükselmesi mümkün olmamış, orada sıkışıp kalmış ve o kişinin ölümüne sebep olmuştur. Bazıları onu kasten ve bilerek patlatmak istedi fakat bunu yapabilmelerinin hiçbir yolu yoktu. Şunun gibi bazı olaylar da vardı; birinin büyük babası xiulian yolunda başarılı olamadı, bu yüzden ömrünün sonuna geldiğinde Dan'ını yerinden çıkarıp oğluna aktardı; babasıda xiulian yolunda başarı sağlayamadı, bu yüzden o da hayatının sonunda çıkarıp bu kişiye verdi. Ondan sonra bugüne kadar hala, o kişi fazla bir şey elde edemedi. Bu gerçekten çok zordur! Elbette pek çok iyi xiulian uygulaması vardır. Eğer birilerinden gerçek öğretiler alabilirseniz bu çok da kötü değildir, ancak büyük ihtimalle o kişi de size yüksek seviyedeki öğretileri aktaramayacaktır.

(2)Ana Bilincin Geliştirilmesi

Herkesin ana bilinci vardır. Kişi bir şeyler yapmak ve düşünmek için çoğunlukla Ana Bilincine güvenir. Ana Bilince ek olarak kişinin aynı zamanda bir veya daha fazla Yardımcı Bilinçleri ve atalarından aktarılan ruhları da vardır. Yardımcı Bilinç(ler), Ana Bilinç ile aynı isme sahiptir ancak genel olarak daha yetenekli ve daha yüksek seviyelidir. Bizim insan toplumumuz tarafından yanıltılamaz ve kendine ait olan boyutu görebilir. Pek çok xiulian uygulaması Yardımcı Bilinci geliştirme yolunu izlemişken, kişinin bedeni ve Temel Bilinci sadece bir araç vazifesi görmüştür. Bu uygulayıcılar çoğunlukla olayların farkında değildir ve hatta kendilerini iyi bile hissederler. Kişi için toplum içinde yaşarken kendisi için elverişli olan şeylerden sıyrılması çok çok zordur -özellikle de takıntılı ve saplantılı olduğu şeylerden. Bu yüzden, pek çok xiulian yöntemi egzersizlerin trans halindeyken -mutlak trans durumundayken- yapılması üzerinde durur. Trans durumunda iken dönüşüm gerçekleştiğinde aslında yardımcı bilinç farklı bir toplum içinde dönüşür ve bu süreçte kendini geliştirir. Bir gün Yardımcı Bilinç uygulamasını tamamlar ve gong ile birlikte ayrılır. Ana bilinciniz ve vücudunuz için geriye hiç bir şey kalmamıştır ve yaşam boyu süren xiulian uygulaması başarısızlığa uğramıştır. Ne kadar da yazık! Bazı tanınmış qigong üstatları her türden olağanüstü yeteneği yönetir ve bunlarla birlikte itibar ve saygı gelir. Fakat sahip oldukları gong'un aslında kendi vücutlarında gelişmemiş olduğunu hala bilmezler.

Bizim Falun Gong'umuz doğrudan Ana Bilinci geliştirir; gong'un gerçekten de sizin kendi vücudunuzda gelişmesini sağlarız. Yardımcı bilinç de elbette bundan payını alacaktır; her ne kadar ikinci planda olsa da, o da gelişir. Bizim uygulamamız, toplum içerisinde yaşarken en karışık durumlar altındayken, xinxing'inizi geliştirmenizi sağlayacak ve yükselmenizi sağlayacak katı xinxing kriterlerine sahiptir -aynen çamurda yetişen lotus çiçeği gibi. İşte bu yüzden xiulian uygulamanızda başarıya ulaşabilirsiniz. Falun Gong'un çok kıymetli olmasının sebebi budur. Kıymetlidir çünkü gong'u elde eden sizsiniz, siz kendinizsiniz. Fakat aynı zamanda uygulaması da çok zordur. Zorluk, en karmaşık çevrede sizi geliştirecek ve sınayacak bir yol seçmiş olmanızda yatmaktadır.

Bizim uygulamamızın amacı Asıl Bilinci geliştirmek olduğu için, bir kişinin uygulamasını daima Ana Bilinç yönlendirmelidir. Kararları Yardımcı Bilince bırakmak yerine, Ana Bilinç almalıdır. Aksi takdirde bir gün gelecek Yardımcı Bilinç uygulamasını daha yüksek bir seviyede tamamlayıp, vücudunuz ve Ana Bilincinize geride hiçbir şey bırakmadan gong'unuzu alarak gidecektir. Yüksek seviyelere doğru xiulian uygularken, Ana bilinciniz uyku durumundaymış gibi ne yaptığını bilmez hale gelmemelidir. Egzersizleri yapanın, xiulian ile yükselenin ve xinxing'ini yükseltenin siz kendiniz olduğunuz konusunda net olmalısınız -sadece o zaman hâkimiyeti elinizde tutabilir ve gong elde edebilirsiniz. Bazen dalgınken, nasıl yapıldığını bile bilmeden bir şeyler yapabilirsiniz. Aslında bu sırada etkin olan Yardımcı Bilincinizdir; hükmeden Yardımcı Bilincinizdir. Eğer oturma pozisyonunda meditasyon yaparken gözlerinizi açar ve karşınızda kendinizi görürseniz, o durumda o sizin Yardımcı Bilincinizdir. Eğer yüzünüz kuzeye bakar şekilde meditasyon yaparken bir anda kendinizi kuzey yönünde otururken bulur ve "Acaba nasıl dışarıya çıktım" diye şaşırırsanız, bu dışarıya çıkan sizin gerçek benliğinizdir. Orada oturan sizin fiziksel bedeniniz ve Yardımcı Bilincinizdir. Bunlar birbirinden ayırt edilebilir.

Falun Gong egzersizlerini yaparken bilincinizi tamamen yitirmemelisiniz. Bunu yapmak Falun Gong'un yüce uygulama yolu ile paralellik göstermez. Egzersizleri yaparken zihniniz uyanık olmalıdır. Eğer gerçek bilinciniz güçlüyse uygulama içerisinde hiçbir sapma olmayacaktır çünkü hiçbir şey size gerçek anlamda zarar veremeyecektir. Eğer gerçek bilinciniz zayıf ise, vücudunuza birtakım şeyler gelebilir.

(3)Egzersizlerin Yön ve Vakit Sınırı Olmaksızın Yapılması

Çoğu xiulian usulü hangi vakitte ve hangi yöne doğru egzersiz yapılmasının en iyisi olduğu konusunda seçici davranır. Bizim bu gibi şeylerle hiçbir ilgimiz yoktur. Falun Gong xiulian'i evrenin doğası ve evrenin evrim ilkeleri doğrultusunda yapılır. Bu yüzden, yön ve zaman önemli değildir. Aslında bizler egzersizleri yaparken her yönde bulunan ve sürekli dönen Falun'un içinde bulunuyoruz. Bizim Falun'umuz evren ile eş zamanlıdır. Evren hareket halindedir, Samanyolu hareket halindedir, dokuz gezegen güneşin etrafında dönmektedir ve Dünyanın kendisi de dönmektedir. Hangi yön kuzey, güney, doğu ve batıdır? Bu yönleri, dünyada yaşayan insanlar belirlemişlerdir. Bu nedenle, hangi yöne bakıyor olursanız olun, bütün yönlere bakıyor olacaksınız.

Bazı kişiler en iyisinin egzersizleri gece yarısı yapmak olduğunu söylerken, diğerleri öğlen veya daha farklı bir vakitte yapılmasının en iyisi olduğunu söyler. Biz bununla da ilgilenmiyoruz çünkü siz egzersizleri yapmıyorken bile Falun sizleri geliştirmektedir. Falun, uygulamanızda size her saniye yardım etmektedir -Fa uygulayıcıyı arındırmaktadır. Dan-usulü qigong uygulamalarında, kişiler Dan geliştirir; Falun Gong'da ise kişiyi geliştiren Fa'dır. Zamanınız olduğunda egzersizleri daha sık yapın ve zamanınız kısıtlı ise daha az yapın. Bu durum, esnektir.

4. Zihin ve Bedenin Birlikte Geliştirilmesi

Falun Gong, hem zihni hem de bedeni birlikte geliştirir. Egzersizleri uygulamak öncelikle kişinin asıl vücudunu değiştirir. Asıl vücut bir kenara bırakılamaz. Ana bilinç, fiziksel vücut ile bütünleşir ve kişinin tüm varlığının tamamen geliştirilmesi amacına ulaşır.

(1)Kişinin Asıl Vücudunun Değiştirilmesi

İnsan vücudu farklı moleküler yapılar ve bileşenler ile birlikte et, kan ve kemiklerden oluşmuştur. İnsan vücudunun moleküler oluşumu xiulian ile yüksek enerji maddesine dönüştürülür. O durumda insan vücudu artık kendine has olan maddelerden oluşmaz çünkü vücudun kendine özgü temel nitelikleri bir değişimden geçmiştir. Ancak uygulayıcılar sıradan insanlar arasında yaşayıp xiulian uygulaması yapmaktadır ve insan toplumunun işleyiş düzenini bozamazlar. Bu yüzden, bu çeşit bir değişim ne kişinin vücudundaki orijinal moleküler yapıyı ne de molekülerinin düzenli olan dizilimini değiştirir; sadece orijinal moleküler yapıyı değiştirir. Vücudun eti yumuşaklığını korur, kemikler hala serttir ve kan hala akışkandır. Bir bıçak yarasında hala kanama meydana gelecektir. Çin'in Beş Element kuramına göre her şey metal, tahta, su, ateş ve topraktan oluşmuştur. İnsan vücudu da bundan farklı değildir. Bir uygulayıcı asıl vücudunda değişimler geçirdiğinde - ki bu da yüksek enerji maddesinin orijinal moleküler bileşimlerin yerine geçmesiyle olur - insan vücudu o noktadan itibaren artık kendine özgü orijinal maddelerden oluşmaz. İşte bu "beş elementi aşmak" olarak bilinen kavramın ardında yatan ilkedir.

Zihin ve vücudu birlikte geliştiren uygulamaların en belirgin özelliği, insan yaşamını uzatması ve yaşlanmayı durdurmasıdır. Bizim Falun Gong'umuz da bu belirgin özelliğe sahiptir. Falun Gong'un işleyişi şöyledir: İnsan bedeninin moleküler bileşimini temelden değiştirir, toplanılan yüksek enerji maddesini tüm hücrelerde biriktirir ve en sonunda bu yüksek enerji maddesinin hücresel bileşenler ile yer değiştirmesine imkân verir. Artık metabolizma diye bir şey var olmayacaktır. Böylece kişi vücudunu diğer boyutlardan toplanmış olan maddelerden oluşan bir yapıya kavuşturarak beş elementin ötesine geçer. Bu kişi içinde bulunduğumuz zaman ve mekân ile sınırlanmadığı için, sonsuza kadar genç kalacaktır.

Tarihte çok uzun yaşam sürecine sahip, tamamlanmaya ulaşmış olan pek çok keşiş vardır. Günümüzde sokaklarda yürüyen ve birkaç yüz yaşında olan kişiler bulunmaktadır, sadece sizler onların kim olduğunu bilemezsiniz. Onları diğerlerinden ayırt edemezsiniz çünkü onlar çok genç görünüşlüdür ve sıradan insanlarla aynı günlük kıyafetleri giyerler. İnsanın yaşam süresi, şu an olduğu kadar kısa olmamalıdır. Modern bilimin bakış açısına göre konuşacak olursak, insanlar 200 yıldan daha uzun süre yaşayabilme potansiyeline sahip olmalıdır. Kayıtlara göre, İngiltere'de, 207 yaşına kadar yaşamış olan Femcath isminde bir kişi vardır. Japonya'da Mitsu Taira isimli kişi 242 sene yaşamıştır. Ülkemizdeki Tang Hanedanlığı döneminde, Hui Zhao adlı rahip 290 sene yaşamıştır. Fujian eyaletindeki Yong Tai ilçesi tarihsel kayıtlarına göre Chen Jun, Tang Hanedanlığı dönemindeki imparator Xi-Zong'un hükümranlığı altında Zhong-He zamanında (881 AD) doğmuştur.

443 sene yaşadıktan sonra Yuan Hanedanlığı (1324 AD) döneminde Taiding zamanı ölmüştür. Tüm bunlar kayıt altında olup istendiğinde araştırılabilir, hiç biri peri masalı değildir. Falun Gong uygulayıcılarımızın yüzü, uygulamalar sebebiyle şimdi eskiye göre dikkate değer biçimde daha az kırışık var, yüzleri daha pembe ve sağlıklı bir parıltıya sahiptir. Kendilerini enerjik hissediyorlar, yürürken veya çalışırken azıcık bile yorgun düşmüyorlar. Bu yaygın bir olgudur. Ben onlarca yıldır uygulama yapmaktayım ve çevremdekiler yüzümün son 20 yılda pek değişmediğini söylüyor. Şimdi sebebini biliyorsunuz. Bizim Falun Gong'umuz vücudu geliştirmeye yönelik çok kuvvetli unsurlar içerir. Falun Gong uygulayıcıları yaş olarak sıradan insanlardan oldukça farklı görünür, gerçek yaşlarını göstermezler. Sonuç olarak zihin ve vücudu birlikte geliştiren tüm xiulian uygulamalarının ortak özelliği: yaşamını sürdürmek, yaşlanmayı yavaşlatmak ve yaşam süresini uzatmaktır.

(2)Falun Kozmik Dolaşımı

Vücudumuz küçük bir evrendir. İnsan bedeninin enerjisi vücut etrafında dolaşır ve bu, küçük evren ya da kozmik dolaşım olarak adlandırılır. Seviyeler açısından ifade edersek, Ren ve Du meridyenlerinin (enerji kanallarının) bağlanması sadece yüzeysel bir kozmik dolaşımdır. Bedenin geliştirilmesinde hiçbir etkiye sahip değildir. Mikro Kozmik Dolaşım aslında beden içinde Niwan Sarayından dantian'a doğru dolaşır. Bu içsel dolaşım yoluyla, kişinin tüm enerji kanalları açılır ve vücudun içinden dışına doğru genişler. Falun Gong'umuz daha en başında tüm enerji kanallarının açık olmasını gerektirir.

Makro Kozmik Dolaşım, sekiz ilave enerji kanalının hareketidir ve bütünsel bir döngüyü tamamlamak için bedenin etrafında dolaşır. Eğer Makro Kozmik Enerji Dolaşımı açılırsa, bu, kişinin yerden yükselebildiği bir duruma sebep olur. İşte bu, Dan xiulian'i kutsal kitabında bahsedilen, "güpegündüz insanın havalanması" deyimi ile ifade edilen şeydir. Bununla birlikte yükselmenizi önlemek için bedeninizde bir bölge genellikle kilitlenir. Yine de bu durum sizi şöyle bir konuma getirecektir: Hızlı ve çaba sarf etmeksizin yürüyebilecek ve yokuş tırmanırken adeta birinin sizi arkadan ittiğini hissedeceksiniz. Kozmik enerji Dolaşımı aynı zamanda bir tür olağanüstü yeteneğin de ortaya çıkmasına neden olabilir. Farklı organlarda mevcut olan qi'nin yer değiştirmesini sağlayabilir. Kalbe ait olan qi mideye kayabilir. Midenin qi'si bağırsaklara gidebilir vs. Kişinin gong kuvveti arttıkça, eğer bu yetenek vücudun dışına salınırsa, teleportasyon olağanüstü yeteneği ortaya çıkar. Bu tip bir Kozmik Dolaşım aynı zamanda Meridyen Cennetsel Döngüsü, ya da Cennet ve Dünya Cennetsel Döngüsü, olarak da adlandırılır. Ancak onun hareketi de hala vücudun dönüştürülmesi gayesini gerçekleştiremez. Bu yüzden buna denk olan, Sınırboyu Kozmik Dolaşımı olarak adlandırılan bir başka kozmik dolaşım daha olması gerekmektedir. Sınırboyu Kozmik Dolaşımı şu şekilde hareket eder: Huiyun ya da Bai-Hui akupunktur noktalarından doğar ve vücutta, yin ve yang'ı ayıran sınır çizgileri boyunca ilerler.

Falun Gong'daki kozmik dolaşım, bilindik uygulama yollarında ele alınıp, tartışılan Ekstra Sekiz Meridyen hareketinden çok daha muazzamdır. O, bedenin başından sonuna birbirini kesen tüm enerji kanallarının hareketidir. Bedenin tüm enerji kanalları ve damarları derhal açılmalı ve hepsi birlikte hareket etmelidir. Bunlar zaten bizim Falun Gong'umuzun kapsamındadır ve herhangi şekilde maksatlı olarak çaba sarf etmeniz ya da bunları zihinsel yönlendirme ile kontrol altında tutmaya çalışmanız gerekmez. Eğer böyle bir çaba içine girerseniz yanlış yöne gidersiniz. Konferanslarım esnasında, vücudunuzun dışına, otomatik bir şekilde dönen enerji mekanizmaları kuruyorum. Enerji mekanizmaları yüksek seviye xiulian için olan emsalsiz şeylerdir ve onlar, egzersizlerimizi otomatikleştiren şeyin bir parçasıdır. Aynen Falun gibi, aralıksız bir şekilde dönerek, tüm içsel enerji kanallarının ve damarlarının hareket halinde olmasını sağlarlar. Kozmik Dolaşım üzerinde çalışmamış olmanıza rağmen bu enerji kanalları aslında çoktan harekete geçirilmiştir ve hem içeride hem de dışarıda beraberce hareket halindedirler. Biz egzersizlerimizi bedenin dışında var olan enerji mekanizmalarını kuvvetlendirmek için yapıyoruz.

(3)Enerji Kanalların Açılması

Enerji kanallarının açılmasının amacı, enerji dolaşımını sağlamak, hücrelerin moleküler yapısını değiştirmek ve onları yüksek enerji maddesine dönüştürmektir. Uygulayıcı olmayanların enerji kanalları dar ve tıkanıktır. Uygulayıcıların enerji kanalları aşamalı olarak parlaklaşır ve tıkanık olan kısımlar açılır. Uzun süredir uygulama yapanların enerji kanalları genişler ve uygulama sürecinde daha yüksek seviyelere ulaştıkça daha da genişler. Bazı kişilerin enerji kanalları parmak genişliğine ulaşır. Fakat enerji kanallarının açılması kendi başına ne kişinin xiulian seviyesini ne de gong'unun yüksekliğini gösterir. Enerji kanalları egzersizler yapma vasıtasıyla parlaklaşıp genişleyecek ve en sonunda tek bir bütün haline gelip birbirine bağlanacaktır. Bu aşamada kişinin hiçbir enerji kanalı ya da akupunktur noktası olmayacaktır. Başka bir ifade ile kişinin tüm vücudu enerji kanalına ve akupunktur noktası haline gelmiş olacaktır. Ancak bu seviye dahi kişinin xiulian'ı tamamladığı anlamına gelmez. Bu sadece Falun Gong uygulaması sürecindeki bir seviyenin kendini göstermesidir. Bu seviyeye ulaşmak, kişinin Üç Diyar İçindeki Fa (Shi-Jian-Fa) uygulamasının sonuna ulaştığını gösterir. Bahsi geçen durum aynı zamanda dış görünümü açısından oldukça dikkate değer olan ve "Başın Üzerinde Toplanmış Üç Çiçek" olarak isimlendirilen bir duruma da sebep olur. O aşamada, gong sütunu bir hayli yükselmiş olacak ve her biri şekil ve forma sahip olan pek çok olağanüstü yetenek gelişmiş olacaktır. Başın tepe noktasında 3 çiçek belirir, biri kasımpatıyı diğeri de lotusu andırır. Bu üç çiçeğin her biri kendi etrafında dönerken aynı zamanda birbirleri etrafında da dönerler. Her bir çiçeğin üzerinde gökyüzüne ulaşan aşırı derecede yüksek bir sütun bulunur. Bu üç sütun da çiçeklerle birlikte döner. Kişi başının ağırlaştığını hissedecektir. Fakat o aşamada kişi sadece Üç Diyar içindeki Fa uygulamasının son adımına ulaşmıştır.

5. Niyet (Yi-Nian)

Falun Gong uygulaması herhangi bir zihin faaliyeti içermez. Kişinin niyeti her ne kadar komutlar gönderebilse de, kendi başına hiçbir şey başaramaz. Gerçekte iş başında olan ise, zeki bir varlığın düşünme kapasitesine sahip olan ve beyin sinyallerinden komutlar alabilen süper normal yeteneklerdir. Fakat birçok kişinin, özellikle de qigong çevrelerinden olan pek çok kişinin, bu konuda farklı teorileri vardır. Onlar düşüncenin pek çok şey başarılabileceğini düşünüyor. Bazıları düşünceyi, olağanüstü yetenekleri geliştirmek, göksel gözü açmak, hastalıkları tedavi etmek, nesneleri hareket ettirmek için kullanmaktan bahsediyor. Bu görüşler yanlıştır. Düşük seviyelerde, sıradan insanlar arasında düşünceler; duyu organlarını ve kol ve bacakları yönlendirir. Daha yüksek seviyelerde ise uygulayıcının düşünceleri bir derece yükselir ve olayları gerçekleştirmesi için olağanüstü yetenekleri yönlendirir. Yani bir başka deyişle, olağanüstü yetenekler düşünce tarafından yönlendirilir. Bizim düşünceye bakışımız böyledir. Bazen diğerlerini tedavi eden bir qigong ustası görürüz. Usta daha parmağını kaldırmadan hasta iyileştiğini söyler ve tedavinin ustanın düşüncesi tarafından yapıldığını düşünür. Aslında ustanın yaptığı şey, bir çeşit olağanüstü yeteneği göndermek ve kişiyi tedavi etmek ya da bir şeyler yapması için onu yönlendirmektir. Olağanüstü yetenekler bir başka boyutta hareket eder, bu yüzden sıradan insanlar onları gözleri ile göremez. İşin aslını bilmeyenler tedaviyi, düşüncenin gerçekleştirdiğini düşünür. Bazı insanlar düşüncenin hastalıkları iyileştirmek için kullanılabileceğine inanıyor ve bu da insanları yanlış yönlendiriyor. Bu bakış açısı açıklığa kavuşturulmalıdır.

İnsan düşüncesi bir çeşit mesaj, bir enerji tipi ve maddesel bir varlık biçimidir. İnsan düşündüğünde, beyin bir frekans üretir. Bazen kutsal sözleri tekrarlamak oldukça etkili olabilir. Neden? Çünkü evrenin kendine ait bir titreşimsel frekansı vardır ve kutsal sözlerin frekansı, evrenin o frekansıyla uyuştuğunda bir etki ortaya çıkar. Yine de, bunun etkin olması için, elbette, pozitif bir doğaya sahip olması gerekir çünkü çarpık ve yoz şeylerin evrende varlığını sürdürmesine izin verilmez. Düşünceler ile yönlendirme, düşünmenin kendine özel bir biçimidir. Yüksek seviyedeki bir büyük qigong ustasının Fa Bedenleri, onun asıl vücudu tarafından kontrol edilir ve yönlendirilir. Bir Fa Bedeni de kendine ait düşünceleri ve bağımsız olarak sorunları çözüp görevleri yerine getirme kabiliyeti vardır. Tamamen bağımsız bir varlıktır. Aynı zamanda, Fa Bedenleri qigong ustasının asıl vücudunun düşüncelerini bilir ve görevlerini bu düşünceler doğrultusunda yerine getirir. Örneğin eğer qigong ustası belirli bir kişinin hastalığını tedavi etmek isterse Fa Bedeni oraya gider. O düşünce olmadan Fa Bedenleri oraya gitmezler. Fakat yapılması gerçekten çok iyi olacak bir şey gördüklerinde onu kendi başlarına yaparlar. Bazı ustalar henüz aydınlanmaya ulaşmamıştır ve kendilerinin hala bilmediği fakat Fa Bedenlerinin bildiği şeyler vardır.

Düşüncenin başka bir formu daha vardır ve bu İlham olarak isimlendirilir. İlham kişinin ana bilincinden gelmez. Ana Bilincin bilgi dağarcığı oldukça sınırlıdır. Eğer sadece ve sadece ana bilince güvenerek henüz bu toplumda mevcut olmayan bir şeyi üretip bulmaya kalkışırsanız pek bir işe yaramaz. İlham, yardımcı bilinçten gelir. Yaratıcı işlerle veya bilimsel araştırmalar ile uğraşan bazı insanlar tüm beyin güçlerini sarf edip bir noktada takılıp kaldıkları zaman, her şeyi bir yana bırakır, bir süre dinlenir veya yürüyüşe çıkar. Bu sırada ilham herhangi bir çaba sarf etmeksizin bir anda gelir. Hemen bunları çabucak not almaya başlarlar ve bir şeyler yaratırlar. Çünkü Ana Bilinç kuvvetli olduğu zaman beyni kontrol eder ve gösterdiği tüm efora karşın ortaya bir şey çıkmaz. Ana Bilinç rahatladığı anda Yardımcı Bilinç işlev göstermeye başlar ve beyni kontrol eder. Yardımcı bilinç farklı bir boyuta ait olduğu için ve içinde bulunduğumuz bu boyut tarafından sınırlanmadığı için, yeni şeyler yaratabilir. Fakat yardımcı bilinç insan toplumuna baskın gelemez ya da toplumun düzenini bozamaz; insan toplumunun gelişimini etkilemesi yasaktır.

İlham iki kaynaktan gelir. Biri Yardımcı Bilinçtir. Yardımcı Bilinç bu dünya tarafından yanıltılamaz ve ilhamı yaratabilir. Diğer kaynak ise yüksek seviyeli varlıkların yönlendirmesi ve rehberliğidir. Kişiler yüksek seviyeli varlıklar tarafından yönlendirildiğinde, zihinleri açılır ve çarpıcı şeyler yaratabilirler. Hem toplumda hem evrende meydana gelen tüm gelişmeler kendi belirli yasalarını takip eder. Hiçbir şey tesadüfî olmaz.

6. Falun Gong'da Xiulian Seviyeleri

(1)Yüksek Seviyelerde Xiulian Uygulamak

Falun Gong xiulian uygulaması gerçekten çok yüksek seviyelerde gerçekleştiği için, gong oldukça hızlı bir biçimde gelişir. Yüce bir xiulian yolu aşırı derecede basit ve kolaydır. Falun Gong'un az sayıda egzersizi vardır. Buna rağmen geniş kapsamlı olarak bakıldığında geliştirilecek pek çok şey de dâhil olmak üzere vücudun bütün unsurlarını yönetir. Kişinin xinxing'i yükselmeye devam ettiği sürece gong'u da hızlı bir biçimde artar; maksatlı olarak çaba oranı düşüktür, herhangi bir özel usul uygulamasına, antik zamanlardaki gibi bir kazanın altına ateş yakıp toparlanan kimyasallardan bir iksir yapmak ya da daha fazla ateş ve kimyasal madde toparlamak için çabalamaya gerek yoktur. Düşünceler ile yönlendirmeye bel bağlamak oldukça karmaşıktır ve kişinin kolayca yanlış yola sapmasını sağlayabilir. Benim burada size sağladığım yöntem en uygun ve mükemmel yöntemdir fakat aynı zamanda da en zorudur. Bir uygulayıcı için diğer usulleri kullanarak Süt-Beyaz Beden durumuna erişmesi, on yıllar, hatta daha fazla sürer. Fakat biz sizleri derhal bu aşamaya getiriyoruz. Hatta siz hissetmeden bile, o seviye geçilmiş olabilir. Sadece birkaç saat alabilir. Gün gelir kendinizi çok hassas hissedersiniz ve sadece çok kısa bir süre geçmesinin ardından, o kadar da hassas hissetmeyebilirsiniz. Aslında kayda değer bir seviyeyi geçmişsinizdir.

(2)Gong'un Tezahürleri

Falun Gong öğrencileri bedensel düzenlemelerden geçtikten sonra, Dafa xiulian uygulaması için uygun olan konuma: Süt-Beyaz Beden konumuna gelir. Gong, sadece bu konuma ulaşılmasının ardından gelişir. Yüksek seviyede Göksel Göze sahip olan kişiler gong'un uygulayıcının cilt yüzeyinde geliştiğini ve ardından da vücut tarafından emildiğini görebilir. Gong gelişimi ve emilmesi, seviye seviye devam eden ve kimi zaman da gerçekten çok hızlı bir şekilde kendisini tekrarlayan bir süreçtir. Bu, gong gelişiminin ilk safhasıdır. İlk safhanın ardından uygulayıcının bedeni artık sıradan, normal bir vücut değildir. Uygulayıcı Saf-Beyaz Vücut durumuna ulaştıktan sonra bir daha asla hasta olmayacaktır. Her ne kadar benzerlik gösterse de, muhtelif noktalarda ortaya çıkabilecek veya belirli bölgelerde oluşabilecek rahatsızlıklar hastalık değildir: buna karma sebep olur. Gong gelişiminin ikinci safhasından sonra, kişinin sahip olduğu zekâ sahibi varlıklar oldukça büyür ve çevrede dolaşarak konuşabilme kabiliyetine kavuşur. Bunlar bazen seyrek bazen de çok büyük bir yoğunluk içerisindedir. Birbirleri ile konuşabilirler. Bu akıllı varlıkların içinde çok büyük miktarda enerji birikir ve bu enerji, kişinin asıl bedenini değiştirmek için kullanılır.

Falun Gong uygulamasının belirli bir ileri seviyesinde, bazen uygulayıcının vücudunun tamamında yinghai'ler (uygulama ile gelişmiş bebek) belirir. Yaramazlık yaparlar, oyun oynamaktan hoşlanırlar ve iyi kalplilerdir. Aynı zamanda bir başka vücut da oluşturulabilinir: bu Ölümsüz Bebek'dir (Yuan-Ying). Lotus çiçeğinden oluşmuş çok güzel bir taht üzerinde oturur. Xiulian yolu ile geliştirilen Ölümsüz Bebek, yin ve yang'ın insan bedeninde birbirine karışması yoluyla yaratılır. Hem erkek hem kadın uygulayıcılar aynı şekilde Ölümsüz Bebek geliştirebilirler. Başlangıçta Ölümsüz Bebek çok küçüktür.

Yavaş yavaş büyür ve en sonunda da uygulayıcının boyutuna ulaşır. Tamamen uygulayıcı ile aynı görünüme sahiptir ve gerçekten uygulayıcının bedeninde varlığını sürdürür. Olağanüstü yetenekleri olan kişiler kişiye baktığında, onun çift bedene sahip olduğunu söyleyecektir. Aslında bu kişi gerçek bedenini geliştirmeyi başarmıştır. Bir de ayrıca, xiulian uygulaması ile birçok Fa Bedeni de geliştirilebilir. Kısacası, bu evrende geliştirilebilecek tüm olağanüstü yetenekler Falun Gong'da geliştirilebilir; diğer xiulian uygulama yöntemlerinde geliştirilen yeteneklerin tamamı Falun Gong'un kapsamındadır.

(3)Üç Diyar Ötesindeki Fa Xiulian Uygulaması

Uygulayıcılar, Falun Gong egzersizlerini yaparak, enerji kanallarını sürekli olarak genişletip onları birbirine bağlayarak, sonunda tek bir bütün haline getirebilirler. Yani, kişi enerji kanalları ve akupunktur noktalarının artık mevcut olmadığı ya da tam tersi, enerji kanallarının ve akupunktur noktalarının her yerde mevcut olduğu bir xiulian konumuna kadar uygulama yapar. Bu hala kişinin Aydınlanma'ya ulaştığı anlamına gelmemektedir, sadece Falun Gong xiulian sürecinde bir görünümün formudur ve bir seviyenin yansımasıdır. Bu seviyeye ulaşıldığında, kişi Üç Diyar İçindeki Fa uygulamasının sonundadır. Kişinin geliştirdiği gong oldukça kuvvetlidir ve şekillenmesi tamamlanmıştır. Aynı zamanda, bu kişinin gong sütunu çok yüksektir ve başının tepe noktasında üç çiçek belirmiştir. Fakat bu safhada, kişi sadece Üç Diyar İçindeki Fa uygulamasında son adımı atmıştır.

Diğer adıma geçildiğinde geride hiç bir şey kalmaz çünkü kişinin tüm olağanüstü yetenekleri vücudun en derin boyutuna sıkıştırılır ve kişi vücudun saydam bir durumda olduğu Saf-Beyaz Vücut durumuna geçer. Bir adım daha ileriye gidildiğinde, bu kişi aynı zamanda "Buda bedeninin geliştirilmesi" olarak bilinen Üç Diyar Ötesindeki Fa uygulamasına geçer. Bu seviyede geliştirilen olağanüstü yetenekler, kutsal güçler kategorisine dâhildir. Uygulayıcı bu seviyede sınırı olmayan güçlere sahip olacak ve inanılmaz derecede kudretli bir hale gelecektir. Kişi daha yüksek seviyelere ulaştığında, yüce bir aydınlanmış varlık haline gelmek için xiulian uygulayacaktır. Bütün bunlar xinxing'inizi nasıl geliştirdiğinize bağlıdır. Kendinizi hangi seviyeye kadar geliştirdiğiniz Meyve Konumunuzdur. Kendini adamış olan uygulayıcılar erdemli bir xiulian yolu bulur ve Doğru Meyveyi elde eder -ki bu tamamlanmaya ulaşmaktır.