III. Xinxing Gelişim


Falun Gong'un tüm uygulayıcıları en birincil öneme sahip olarak xinxing gelişimi uygulamalı ve xinxing'i, gong gelişiminin kilit noktası olarak görmelidir. Bu, yüksek seviyelerdeki xiulian için olan ilkedir. Tam olarak söylemek gerekirse, seviyenizi belirleyen gong kuvveti, egzersiz yoluyla değil, xinxing gelişimi yoluyla geliştirilir. Xinxing geliştirmek söylemesi kolay ama yapması zor bir iştir. Uygulayıcılar çok büyük çaba sarf etmek, aydınlanma kapasitesini geliştirmek, birbiri ardına gelen zorluklara göğüs germek, dayanması neredeyse imkânsız gibi görünen sıkıntılara dayanmak zorundadır. Bazı kişilerin gong'u senelerce uygulama yapmış olmalarına rağmen neden gelişmedi? Temel sebepler şunlardır: birincisi xinxing'i ihmal ederler, ikincisi, yüksek seviyeli erdemli bir uygulama sistemi bilmezler. Bu noktayı aydınlatmak gerekir. Xinxing hakkında konuşarak uygulama sistemini öğreten birçok usta, -onlar gerçek şeyler öğretmektedir. Xinxing'e hiç değinmeden sadece hareketler ve teknikler öğretenler, aslında çarpık bir uygulama öğretmektedir. Bu yüzden, uygulayıcılar yüksek seviyelerde uygulama yapmaya geçmeden önce, xinxing'lerini geliştirmek için çok büyük gayret sarf etmek zorundadır.

1. Xinxing'in Derin Anlamı

Falun Gong'da bahsedilen "xinxing" sadece "erdem" kelimesi ile özetlenemez. O, erdemden çok daha fazlasını içerir. Erdem (De) de dâhil olmak üzere, olguların pek çok farklı tarafını içerir. Erdem, kişinin xinxing'inin tezahürlerinden sadece tek bir tanesidir, bu yüzden xinxing'in anlamını kavramak için sadece erdem'i kullanmak yeterli değildir. Xinxing, kazanç ve kayıp olgularının nasıl ele alınacağını kapsar. "Kazanç" evrenin doğasına olan uyumla sağlanan kazançtır. Evrenin doğasını Zhen-Shan-Ren oluşturur. Bir uygulayıcının evrenin doğasına olan uyumunun derecesi, sahip olduğu erdemin miktarına yansır. "Kayıp" açgözlülük, servet peşinde koşma, şehvet, arzu, öldürme, kavga, hırsızlık, soygun, aldatma, kıskançlık vs. gibi negatif düşüncelerin ve davranışların terk edilmesi içindir. Eğer kişi yüksek seviyelere doğru xiulian uyguluyorsa, insanın doğasında var olan "isteğin" peşinde koşmayı kırıp geçmeli, kendini bundan kurtarmalıdır. Yani bir başka ifade ile tüm bağımlılık, takıntı ve saplantılarınızı terk etmeli, itibar ve kazanca ilişkin tüm meseleleri hafife almalısınız.

Eksiksiz ve bütünsel bir insan, fiziksel beden ve kişilikten oluşur. Aynı şey, evren içinde geçerlidir: maddi yapısının var oluşu ile birlikte, aynı zamanda Zhen-Shan-Ren doğası da var olmaktadır. Her bir hava zerreciği bu doğayı kendisinde barındırır. Bu doğa kendisini insan toplumunda iyi hareketlerin ödüllendirilmesi ve kötülüklerin ise cezalandırılması biçiminde gösterir. Yüksek bir seviyede bu doğa kendini olağanüstü yetenekler olarak gösterir. Kendisini bu doğa ile aynı doğrultuda muhafaza edenler iyi, bu doğadan uzaklaşanlar ise kötü kişilerdir. Bu tabiata uyum sağlayanlar ve onunla bütünleşenler Tao'yu elde eden kişilerdir. Bu doğaya uyum sağlamak için, uygulayıcıların çok yüksek bir xinxing'e sahip olması gerekir. Sadece o yolla kişi yüksek seviyelere doğru xiulian uygulaması yapabilir.

İyi bir insan olmak kolaydır fakat xinxing'i geliştirmek kolay değildir -uygulayıcılar zihinsel olarak istekli ve kararlı olmalıdır. Eğer kalbinizi temizleyecekseniz, içtenlik ön şarttır. İnsanlar toplumun karmakarışık bir hale gelmiş olduğu bir dünyada yaşıyor. Siz her ne kadar iyi bir şeyler yapmak isteseniz de, sizin bunu yapmanızı istemeyen insanlar olabilir; siz başkalarına zarar vermek istemeseniz de, çeşitli nedenlerle başkaları size zarar verebilir. Bunlardan bazıları açık olmayan, anlaşılmaz sebeplerden meydana gelir. Sebepleri anlayabilecek misiniz? O durumda ne yapmanız gerekiyor? Bu dünyadaki güçlükler xinxing'inizi her an için sınayıp, test eder. Tarif edilemez derecede küçük düşürüldüğünüzde, haklarınız çiğnendiğinde, para ve şehvet tarafından baştan çıkarıldığınızda, bir güç savaşında, ihtilaf ve anlaşmazlık durumlarında öfke ve kıskançlık ortaya çıktığında, toplumda ve aile içinde gerçekleşen muhtelif anlaşmazlıklarda ve her türlü zorluğu yaşayıp deneyimlerken, her seferinde kendinizi sıkı bir şekilde xinxing kriterlerine göre kontrol edebilecek misiniz? Elbette eğer her şeyin üstesinden gelebilseydiniz zaten aydınlanmış bir varlık durumuna gelmiş olurdunuz. Bununla birlikte, çoğu uygulayıcı xiulian'a sıradan bir insan olarak başlar ve xinxing gelişimleri yavaş yavaş gerçekleşir; yukarı doğru adım adım çıkar. Azimli ve kararlı uygulayıcılar sıkıntılara göğüs germeye hazır olur ve sarsılmaz bir zihinle şiddetli sıkıntılarla yüzleşirlerse en sonunda Doğru Meyve Konumu'nu elde edeceklerdir. Umuyorum ki, siz uygulayıcılar, her biriniz, xinxing'inizi özenle korur ve gong kuvvetinizi hızlı bir biçimde arttırırsınız!

2. Kayıp ve Kazanç

Hem qigong hem de dini çevreler kayıp ve kazançtan bahseder. Bazıları "kayıp" olgusunu yardımseverlik, iyi işler yapmak, ihtiyacı olanlara destek olmak biçiminde "kazanç" olgusunu ise gong kazanma şeklinde değerlendirir. Tapınaklardaki rahipler kişinin yardımsever olması gerektiğini söyler. Bu anlayış, kayıp olgusunun anlamını kısıtlamaktadır. Bizim bahsettiğimiz kayıp çok daha geniştir -daha büyük ölçeklidir. Bizim sizden istediğimiz, sıradan insanlara özgü bağımlılıklarınızı ve takıntıları terk etmeyen düşünce yapınızı kaybetmenizdir. Eğer sizin için önemli olduğunu düşündüğünüz şeylerden vazgeçebilir ve bırakmanızın mümkün olmadığını düşündüğünüz şeyleri bırakırsanız bu kayıp gerçek manasını bulacaktır. Yardım sunmak ve yardımseverlik sergilemek kaybın sadece bir parçasıdır.

Sıradan bir insan saygınlığın, refahın, daha iyi bir yaşam standardının, daha fazla konforun ve daha fazla paranın keyfini sürmek ister. Bunlar sıradan insanların gayeleridir. Uygulayıcılar olarak, bizler farklıyızdır çünkü bizim elde ettiğimiz gong'dur -bu şeyler değil. Bizden gerçek anlamda herhangi bir maddi kayba uğramamız istenmiyor fakat bizler kişisel kazanç konusuna fazla önem vermemeli ve onu hafife almalıyız; biz toplum içerisinde xiulian uyguluyoruz ve sıradan insanların yaşadığı gibi yaşamamız gerekmektedir. Sizin için kilit nokta, bağımlılıklarınızı kırıp geçebilmektir -sizden hiçbir şey kaybetmeniz istenmiyor. Size ait olan hiçbir şeyi kaybetmeyecek ve size ait olmayan hiçbir şeyi elde edemeyeceksiniz. Eğer bu gibi şeyler elde ettiyseniz, geri ödenmek zorundadırlar. Kazanmak için kaybetmek zorundasınız. Elbette, bir gecede aydınlanmış bir varlık haline gelmek ne kadar mümkün değil ise, her şeyi bir anda iyi bir şekilde ele alarak üstesinden gelmekte bir o kadar mümkün değildir. Fakat yavaş yavaş gelişim göstererek ve adım adım yükselerek, buna ulaşılabilir. Ne kadar kaybettiyseniz bir o kadar kazanacaksınız. Daima kişisel kazançla ilgili konuları hafife almalı ve daha fazla kazanmanız üzerine sakin bir zihne sahip olmayı tercih etmelisiniz. Maddi şeylere gelince, birtakım kayıplar yaşayabilirsiniz fakat erdem ve gong anlamında kazanacaksınız. Gerçek burada yatar. Prestijinizi, paranızı veya kişisel çıkarlarınızı değiş tokuş edip, niyetli bir biçimde ve kasıtlı olarak erdem ve gong kazanamazsınız. İleride Aydınlanma kalitenizi kullanarak, bu anlaşılabilir.

Yüksek seviyeli Taoist uygulama yapmış olan bir kişi bir zamanlar şöyle demiş: "Başkalarının istediklerini ben istemiyorum ve başkalarının sahip olduklarına sahip değilim; ancak ben başkalarının sahip olmadıklarına sahibim ve başkalarının istemediği şeyleri ben istiyorum." Sıradan bir insanın tatmin olduğunu hissettiği bir an neredeyse yok gibidir. Bu insanlar yerde öylesine duran ve hiç kimsenin almak istemediği taşlar dışında her şeyi isterler. Fakat o Taoist uygulayıcı: "O halde o taşları ben alırım" der. Bir atasözü şöyle der: "Nadir olması o şeyi değerli kılar, kıtlık ise onu benzersiz yapar." Taşlar burada kıymetsiz olabilir ancak diğer boyutlarda çok değerli olabilir. Bu sıradan insanların anlayamadığı bir prensiptir. Yüce erdeme sahip çok sayıda aydınlanmış, yüksek seviyeli ustanın, hiçbir malı mülkü yoktur. Onlar için vazgeçilemeyecek olan hiçbir şey yoktur.

Xiulian yolu en doğru olan yoldur ve uygulayıcılar aslında en zeki kişilerdir. Sıradan insanların elde etmek için mücadele ettiği şeyler ve anlık kazanımlar sadece kısa bir süreç için geçerlidir. Mücadele sonunda bir şeyler elde etseniz dahi, bir şeyleri bedava bulsanız veya küçük bir miktar kara geçseniz ne olacak? Sıradan insanlar arasında bir deyiş vardır: "Doğduğunda beraberinde hiç bir şey getiremezsin ve öldüğünde de hiçbir şeyi beraberinde götüremezsin." Dünyaya hiçbir şeye sahip olmadan geldiniz ve onu terk ederken de hiç bir şey götüremezsiniz -kemikleriniz dahi küllere karışacak. Tonlarca para sahibi olsanız ya da rütbe, mevki sahibi olsanız dahi fark etmez -giderken yanınızda hiç bir şey götüremezsiniz. Fakat gong Ana Bilincinizin vücudunda geliştiği için, o beraberinizde götürülebilir. Size söylediğim şey gong'un zor elde edildiğidir. O, o kadar kıymetli ve elde edilmesi zordur ki, hiçbir miktardaki para ile değiş tokuş edilemez. Gong'unuz ileri bir seviyeye ulaştığında, bir gün gelir de artık daha fazla xiulian uygulamamaya karar verirseniz, herhangi bir kötülük yapmadığınız müddetçe, sahip olduğunuz gong'unuz arzu ettiğiniz herhangi bir materyale dönüşebilir -onların hepsini elde edebilirsiniz. Ancak o andan sonra artık uygulayıcıların sahip olduklarına sahip olmazsınız. Onun yerine, sadece, kişinin bu dünyada elde edilebileceği şeylere sahip olursunuz.

Kişisel çıkarlar bazı insanları, başkalarına ait olan şeyleri elde etmek için uygunsuz yöntemler kullanmaya sürükler. Bu insanlar çok büyük bir şey elde ettiğini düşünür. Fakat gerçek şu ki, o kazancı, sahip oldukları erdemi, diğer kişiler ile takas ederek elde etmişlerdir, sadece bunu bilmiyorlar. Bir uygulayıcı için ise bu durum, sahip olduğu gong'un azalması anlamına gelebilir. Uygulayıcı olmayan bir kişi için yaşam ömrünün veya başka bir şeyin azalması biçiminde gerçekleşebilir. Kısacası dengeleme olacaktır. Bu, evrenin ilkesidir. Sürekli olarak başkalarına kötü davranan, aşağılayıcı sözlerle onlara zarar veren ve bunun gibi şeyler yapan bazı insanlar vardır. Bütün bu kötü şeyleri yaparlarken, sahip oldukları erdemin, ona karşılık gelen miktarını o kişiye verirler, erdemlerini başkalarına zarar verdikleri veya aşağıladıkları için o kişiler ile değiş tokuş ederler.

Bazıları iyi bir insan olmanın bir dezavantaj olduğunu düşünür. Sıradan bir insanın bakış açısına göre iyi bir insan dezavantajlı durumdadır. Ancak, onların elde ettiği şey sıradan insanların elde edemeyeceği bir şeydir: son derece kıymetli beyaz bir madde olan erdem'dir. Erdem olmadan kişi gong'a sahip olamaz -bu mutlak bir gerçektir. Neden pek çok kişi xiulian uygulaması yapıyor ancak gong'u gelişmiyor? Tam olarak nedeni şudur ki, o kişiler erdem geliştirmiyorlar. Pek çok kişi erdemi vurgular ve erdemin geliştirilmesini talep eder, ancak erdemin nasıl gong'a dönüştüğüne dair gerçek ilkeleri açıklayamaz. Kişinin kendi başına idrak etmesine bırakılır. Tripitaka'nın on bine yakın cildi ve Sakyamuni'nin kırk yıldan fazla bir süre boyunca öğrettiği prensiplerin tamamı, sadece tek bir konudan bahseder: Erdem. Taoist xiulian uygulamaları ile ilgili olan antik Çin kitaplarının hepsi erdemden (De) söz eder. Lao Zi'nin beş bin kelime kitabı, Dao-De-Jing'de Erdemi vurgular. Bazı insanlar hala bunu anlayamıyor.

Şimdi de "Kayıp"tan bahsedelim. Kazandığınız zaman, kaybetmek zorundasınız. Gerçek anlamda xiulian uygulamak istediğiniz zaman, bazı sıkıntılarla karşılaşacaksınız. Bunlar hayatınızda kendini gösterdiğinde, ufak tefek bedensel sıkıntılar yaşayabilir veya vücudunuzun çeşitli yerlerinde rahatsızlıklar yaşayabilirsiniz ancak o bir hastalık değildir. Sıkıntılar aynı zamanda toplumda, aile içinde ya da işyerinde de ortaya çıkabilir -her şey mümkündür. Kişisel kazançlar ya da duygusal gerilimler aracılığı ile aniden anlaşmazlık baş gösterecektir. Amaç xinxing'inizi geliştirmenizi sağlamaktır. Bu olaylar çoğunlukla bir anda ortaya çıkar ve aşırı derecede şiddetli görünür. Sizi kızdıran veya çok kötü bir şeyle karşılaşırsanız, itibarınızı zedeleyerek veya sizi uygunsuz bir duruma sokarak mahcup olmanıza neden olan bir olayla karşılaşırsanız, o an itibarı ile onu nasıl ele alıp değerlendireceksiniz? Eğer sakin ve soğukkanlı kalırsanız - eğer bunu başarabilirseniz - bu sıkıntı vasıtasıyla xinxing'iniz gelişmiş ve gong'unuz da aynı oranda yükselmiş olacaktır. Bunu biraz başarırsanız, biraz kazancınız olacaktır. Ne kadar tüketirseniz, bir o kadar kazanırsınız. Genellikle sıkıntılı bir durum içindeyken bunun farkına varamayabiliriz ancak denemek zorundayız. Kendimizi sıradan insanlar gibi görmemeliyiz. Anlaşmazlıklar doğduğunda kendimizi daha yüksek standartlarda tutmalıyız. Xinxing'imiz sıradan insanlar arasında gelişecek çünkü onların arasında xiulian uyguluyoruz. Hata yapmamız ve bunlardan bir şeyler öğrenmemiz kaçınılmazdır. Rahatlık içinde ve hiçbir sorunla karşılaşmadan, gong'unuzun gelişmesi mümkün değildir.

3. Zhen-Shan-Ren Xiulian Uygulamasının Eş Zamanlı Gelişimi

Bizim uygulamamız Zhen-Shan-Ren'i (Doğruluk, Merhamet ve Hoşgörü'yü) eş zamanlı geliştirir. Zhen (Doğruluk) gerçeği söylemek, doğrulukla davranmak, kişinin özüne, gerçek benliğine dönmesi ve en sonunda da gerçek bir kişi olması hakkındadır. Shan (Merhamet), yüce bir merhamet duyusu geliştirmek, iyi şeyler yapmak ve insanları kurtarmak hakkındadır. Biz özellikle Ren'i (Hoşgörü) vurgulayıp üzerinde duruyoruz. Sadece Ren ile kişi yüce erdeme sahip bir kişi olmaya doğru kendisini geliştirebilir. Ren çok güçlü bir şeydir; Zhen ve Shan'den daha baskındır. Tüm xiulian süreci boyunca sizden hoşgörülü olmanız, xinxing'inize dikkat etmeniz ve kendinize hâkim olmanız istenir.

Sorunlarla karşılaştığınızda olayları hoşgörü ile karşılamanız kolay değildir. Bazıları şöyle der, "Dayak yediğinde karşılığını vermiyorsan, iftiraya uğradığında cevap vermiyorsan, ya da eğer ailen, akrabaların ve yakın arkadaşlarının önünde rezil olduğunda geçiştirip, buna katlanıyorsan, Ah Q'ya (Aptal Kişi) dönmüş olmuyor musun?" Söyleyeyim ki, her zaman ve her anlamda normal davranıyorsanız, eğer zekânız da diğer insanlardan daha az değilse ve sadece kişisel çıkarları ve menfaatleri hafife alıyorsanız, hiç kimse size aptal demeyecektir. Kendine hâkim olabilmek ne zayıflıktır ne de Ah Q olmaktır. Bu büyük bir iradenin ve kişisel kontrolün sergilenmesidir. Çin tarihinde bir keresinde bir kişinin bacakları arasından sürünerek geçerek küçük düşen Han Xin adında bir kişi vardır. Bu, büyük bir hoşgörü gösterisiydi. Eski bir deyiş vardır: "Sıradan bir insan küçük düşürüldüğünde kavga için hemen kılıcına sarılır." Bu şu anlama gelir, sıradan bir insan küçük düşürüldüğünde kötülüğe kötülükle karşılık verip misilleme yapmak için kılıcını çekecek, diğerlerine küfredecek veya onlara yumruklar savuracaktır. İnsan olma ve burada bir yaşam sürme fırsatı kolay gelen bir şey değildir. Bazı insanlar egoları için yaşarlar -ki buna gerçekten de değmez- ve bu sadece aşırı derecede yorucudur. Çin'de bir deyiş vardır: "Bir adım geriye atınca sınırsız bir deniz ve gökyüzü keşfedersin." Sorunlarla karşılaştığınız zaman bir adım geriye atın, işte o zaman tamamen farklı bir manzara göreceksiniz.

Bir uygulayıcı çatışma yaşadığı kişilere ya da onu doğrudan mahcup eden kişilere sadece merhamet göstermemeli, aynı zamanda onlara karşı cömert bir tutum takınmalı ve hatta onlara teşekkür etmelidir. Eğer onlarla bu sıkıntıları yaşamasaydınız xinxing'inizi nasıl yükseltebilirdiniz? Siyah madde beyaz madde haline nasıl dönüşebilirdi? Gong'unuzu nasıl geliştirebilirdiniz? Sıkıntıların ortasındayken, o durumun içinde olmak zordur fakat kendinizi kontrol etmek zorundasınız. Gong kuvvetiniz yükseldikçe sıkıntılar giderek daha da artacaktır. Her şey xinxing'inizi yükseltip yükseltemeyeceğinize bağlıdır. Bu sıkıntı başlangıçta sizi üzebilir ve sizi dayanılmaz derecede, öylesine ki damarlarınızı titretecek şekilde sinirlendirebilir. Ancak patlamaz ve sinirinize hâkim olabilirseniz, bu iyidir. Tahammül etmeye, bilinçli olarak tahammül etmeye başladınız. O zaman yavaş yavaş ve sürekli olarak xinxing'inizi geliştirecek ve bu gibi şeyleri gerçekten hafife alacaksınız. İşte bu, daha da büyük gelişimdir. Sıradan insanlar küçük sürtüşmeleri ve önemsiz sıkıntıları çok ciddiye alır. Onlar egoları için yaşarlar ve hiçbir şeye tahammül etmezler. Dayanamayacakları bir noktaya kadar sinirlendikleri zaman, her şeyi yapmaya cesaret edebilirler. Ancak bir uygulayıcı olarak insanların ciddiye aldıkları şeylerin çok önemsiz hatta çok saçma olduğunu göreceksiniz çünkü sizin amacınız son derecede uzun dönemli ve ileriye uzanmaktadır. Siz bu evren kadar uzun yaşayacaksınız. O zaman tüm bunları tekrar düşünün: Bunlara sahip olmanız ya da olmamanız hiç fark etmez. Daha geniş bir bakış açısı ile düşündüğünüzde hepsini bir kenara bırakabilirsiniz.

4. Kıskançlıktan Kurtulma

Kıskançlık xiulian'de büyük bir engeldir ve uygulayıcılar üzerinde çok büyük etkiye sahip olan bir şeydir. Uygulayıcının gong kuvvetini doğrudan etkiler, diğer uygulayıcılara zarar verir ve xiulian'da yükselmemizi ciddi derecede engeller. Bir uygulayıcı olarak kıskançlığı yüzde yüz yok etmelisiniz. Bazı kişiler kendilerini xiulian'de belirli bir seviyeye kadar geliştirmiş olsalar bile, kıskançlıktan henüz yeni kurtulmuşlardır. Dahası, onu def etmek ne kadar zorsa, kuvvetlenmesi de bir o kadar kolaydır. Bu takıntının olumsuz etkileri, kişinin xinxing'inin geliştirilmiş kısımlarını kırılganlaştırır. Neden özellikle kıskançlığı ayrı tutup irdeliyoruz? Çünkü kıskançlık Çin insanı arasında kendini gösteren en kuvvetli ve göze çarpan şeydir. İnsanların zihninde en büyük ağırlığa sahiptir. Fakat çok sayıda insan bunun farkında değildir. Doğu kıskançlığı ya da Asya kıskançlığı olarak adlandırılır ve bu, doğunun karakteristik özelliğidir. Çin insanı oldukça içe kapanık, ağzı sıkıdır ve kendisini açıkça ifade etmez. Bütün bunlar kolayca kıskançlığa neden olur. Her şeyin iki yönü vardır. Bundan dolayı içe dönük kişiliğin hem iyi hem de kötü tarafları vardır. Batılılar nispeten daha dışa dönüktür. Örneğin okulda yüz puan alan bir çocuk eve giderken mutluluk içinde "yüz aldım!" diye bağırabilir. Komşular çocuğu tebrik etmek ve "Tebrikler Tom" demek için kapılarını pencerelerini açacaklardır. Hepsi onun adına mutlu olacaktır. Eğer bu olay Çin'de meydana gelseydi -bir düşünün- insanlar bunu duyduğunda iğrenme hissedecektir: "Yüz almış. Yani ne olmuş? Bunda gösteriş yapacak ne var?" Biri kıskançlık yapısına sahip olduğunda tepkisi tamamen farklı olur.

Kıskanç tipler diğerlerini aşağı görür ve başkalarının onlara baskın gelmesine izin vermez. Kendilerinden daha yetenekli birini gördükleri zaman, zihinleri sahip olduğu tüm bakış açılarını kaybeder, bunu dayanılmaz bulurlar ve gerçeği inkâr ederler. Başkaları maaşına zam alınca onlar da almak ister, aynı primi almak isterler ve bir şeyler yanlış gittiğinde diğerlerinin de aynı sıkıntıyı paylaşmasını isterler. Başkalarının daha fazla para kazandığını görünce kıskançlıktan gözleri döner. Durum her ne olursa olsun, eğer başkaları bir şeyi onlardan daha iyi yapıyorsa bunu kabul edemezler. Bazı insanlar yaptıkları bilimsel araştırmalarda birtakım sonuçlara ulaştığında, bir ikramiye, bir prim almaktan korkuyor; başkalarının kıskanç hale gelmesinden korkuyor. Belirli onurlar ile ödüllendirilmiş bazı insanlar kıskançlık ve küçümsemelerden çekindiği için, bunları göstermeye, ifşa etmeye cesaret edemiyor. Bazı qigong ustaları diğer qigong ustalarının derslerini görmeye tahammül edemiyor, bu yüzden onları rahatsız edecek şeyler yapıyorlar. Bu xinxing problemidir. Birlikte qigong egzersizleri yapan bir grup içerisinde, bazı kişilerin egzersizleri yapmaya sonradan başladığını fakat bununla birlikte olağanüstü yetenekleri de ilk olarak onların geliştirdiğini farz edelim. Bu durumda: "Övünecek neyi var ki? Ben senelerce uygulama yaptım ve büyük bir deste sertifikam var. Nasıl benden önce normal ötesi kabiliyetler geliştirebilir?" diyen insanlar olacaktır. Ardından kıskançlığı ortaya çıkacaktır. Xiulian uygulaması iç dünyaya odaklanır ve bir uygulayıcı kendisini geliştirerek problemlerin kaynağını bulmak için kendi içine bakmalıdır. Kendiniz üzerinde çok sıkı bir şekilde çalışmalı ve yeterli olmadığınız alanlarda kendinizi geliştirmeye çalışmalısınız. Eğer anlaşmazlığın kaynağını bulmak için katı bir şekilde başkalarına bakarsanız, diğerleri xiulian'de başarıya ulaşıp yükselirken, geride kalan bir tek siz olursunuz. Tüm zamanınızı boşa harcamış olmayacak mısınız? Xiulian, kişinin kendisini geliştirmesi içindir!

Kıskançlık aynı zamanda uygulayıcı arkadaşlarınıza da zarar verir, mesela, birinin yaptığı kötü konuşmalar diğerlerinin dinginlik durumuna girmesini zorlaştırır. Bu yapıdaki bir kişi olağanüstü yeteneklere sahip olduğunda, bu kabiliyetleri, kıskançlık sebebiyle arkadaşlarına zarar vermek için kullanabilir. Örneğin, bir kişi oturmuş meditasyon yapıyor ve gelişimi de oldukça iyi bir şekilde ilerliyor. Gong'a sahip olduğu için orada bir dağ gibi oturuyor. Sonra iki varlık çevrede süzülerek dolaşmaya başlıyor; bunlardan birisi geçmişte bir keşiş olan kıskançlık yüzünden Aydınlanmaya erişememiş olan bir kişi; her ne kadar belirli oranda bir gong'a sahip olsa da Tamamlanmaya ulaşamamış olan bir kişi. Kişinin meditasyon yaptığı yere ulaştıklarında biri "Şu şahıs burada meditasyon yapıyor. Hadi onun etrafında dolaşalım" der. Diğeri ise "Geçmişte Tai Dağı'nın bir kenarını koparmıştım" der ve ardından uygulayıcıya vurmaya kalkışır. Ancak elini kaldırdığında aşağı indiremez. Bu varlık uygulayıcıya vuramaz çünkü o kişi, doğru ve erdemli bir xiulian uygulaması yapmaktadır ve koruyucu bir kalkana sahiptir. Erdemli bir yolda kendini geliştiren kişiye zarar vermek istemiştir ve bu ciddi bir mesele haline gelir, bu yüzden cezalandırılacaktır. Kıskanç kişiler başkalarına olduğu kadar kendilerine de zarar verir.

5. Takıntılardan Kurtulma

"Takıntı, saplantı ve tutkulara sahip olmak" ile bahsedilen, kendisini bundan kurtaramayan veya hiç bir nasihati dinlemeyecek kadar inatçı olan kimi uygulayıcıların, belirli bir objenin ya da amacın peşinde amansız ve aşırı bir biçimde koşmasıdır. Bazı kişiler, bu dünyada, olağanüstü yetenekler peşinde koşmaktadır ve elbette bu, onların yüksek seviyelere doğru uygulama yapmasını etkileyecektir. Duygular ne kadar kuvvetliyse, terk edilmesi bir o kadar zordur. Zihinleri daha fazla kararsızlaşır ve daha fazla hayal kırıklığına uğrar. Daha sonra bu kişiler hiçbir şey elde edemediklerini düşünürler ve öğrenmiş oldukları şeylerden kuşku duymaya bile başlarlar. Bağımlılıklar, takıntı ve saplantılar insani arzulardan doğar. Takıntı, saplantı ve tutkuların karakteristik özellikleri, hedeflerinin ya da amaçlarının apaçık bir biçimde sınırlı, oldukça net ve belirli olmasıdır ve kişi genellikle bu bağımlılık, takıntı ve saplantıların farkında bile olmayabilir. Sıradan bir insanın pek çok takıntı, saplantı ve tutkusu vardır. Bir şeylerin peşine düşmek ve onlara sahip olmak için gerekli her yolu deneyebilir. Bir uygulayıcının bağımlılıkları ve saplantıları kendisini farklı biçimde gösterir, mesela, belirli bir olağanüstü yeteneğin peşinde koşmak, belirli bir görüşe teslim olmak, belli bir konuyu kafasına takmak vs. gibi. Bir uygulayıcı olan sizlerin, peşinde koştuğunuz şey ne olursa olsun -o yanlıştır- bir şeylerin peşinde koşmak terk edilmelidir. Buda sistemi boşluğu ve boşluğun kapısından nasıl içeri girileceğini öğretirken, Tao sistemi hiçliği öğretir. Biz en sonunda, hiçlik ve boşluk durumuna ulaşmak istiyor ve bütün bağımlılıklardan kurtulmak istiyoruz. Terk edemediğiniz her şey terk edilmek zorundadır. Olağanüstü yeteneklerin peşinde koşulması bir örnektir: Eğer onların peşinde koşuyorsanız, bu, onları kullanmak istediğiniz anlamına gelir. Bu, aslında, evrenimizin doğasının tersine gitmektir. Aslında bu hala bir xinxing meselesidir. Onlara sahip olmak istiyorsunuz; onlarla hava atmak ve başkalarının önünde onlarla gösteriş yapmak istiyorsunuz. Fakat bu yetenekler başkalarına vitrin gibi sergilenmek için değildir. Onları kullanma amacınız her ne kadar saf ve temiz olsa da, onları sadece iyi şeyler yapmak için kullanmak isteseniz dahi, iyi niyetli eyleminiz pek de iyi sonuçlar vermeyebilir. Sıradan insanlara ilişkin konuları ele almak için olağanüstü şeyleri kullanmak ille de doğru olmayabilir. Derstekilerin %70'inin göksel gözünün açıldığını söylediğimi duyduktan sonra, bazıları merak etmeye başlıyor: "Neden hiçbir şey hissedemiyorum?" Eve döndüklerinde ve egzersizleri yaptıklarında, dikkatlerini, başları ağrıyana kadar göksel gözlerine odaklıyorlar. Sonunda hala bir şey göremezler. Bu bir takıntıdır. İnsanlar farklı fiziksel durumlara ve doğuştan gelen farklı temellere sahiptir. Herkesin göksel göz ile aynı anda görebilmesi mümkün olmadığı gibi her bir kişinin göksel gözü aynı seviyede de değildir. Bazı kişiler görebilir, bazıları ise göremeyebilir. Bunun hepsi normaldir.

Takıntı ve bağımlılıklar uygulayıcının gong gücünün gelişiminin azalıp duraksamasına sebep olabilir. Daha da ciddi durumlarda, uygulayıcının çarpık bir yoldan gitmesine dahi sebep olabilir. Özellikle bazı olağanüstü yetenekler düşük xinxing'e sahip kişilerce kötü eylemler için kullanılabilir. Kişinin sağlam olmayan xinxing'i sebebiyle olağanüstü yeteneklerin kötü eylemler için kullanıldığı durumlar vardır. Bir bölgede, zihin kontrolü olağanüstü yeteneğini geliştiren bir erkek üniversite öğrencisi vardı. Bu yeteneği ile kendi düşüncelerini başkalarının düşünce ve eylemlerini kontrol etmek için kullanabiliyordu ve bu yeteneğini kötü şeyler yapmak için kullandı. Bazı kişiler egzersizleri yaparken ortaya çıkan görüntülere şahit olabilir. Bu kişiler daima net görmek ve tam olarak anlamak isterler. Bu da aynı zamanda bir takıntı biçimidir. Basit özel bir zevk dahi bazıları için bağımlılığa dönüşebilir ve ondan kurtulamazlar. Bu da aynı şekilde bir takıntı biçimidir. Doğuştan gelen özellikler ve niyetlerin farklı olması sebebiyle bazı insanlar en üst seviyeye ulaşmak için xiulian uygularken kimileri de sadece bazı şeyleri elde etmek için xiulian uygular. İkinci türden bir zihniyet kişinin xiulian gayesini mutlak şekilde sınırlayacaktır. Eğer kişi bu tür bir takıntıdan kurtulamazsa uygulama yapsa dahi gong'u gelişmeyecektir. Bu yüzden uygulayıcılar tüm maddi kazanımları hafife almalı, hiçbir şeyin peşine düşmemeli, her şeyin doğal akışı içinde gerçekleşmesine imkân tanımalı, böylece de yeni takıntıların ortaya çıkmasından kaçınmalıdır. Bunun yapılıp yapılamayacağı uygulayıcının xinxing'ine bağlıdır. Eğer xinxing'iniz temelden, köklü bir biçimde değişmezse ya da geriye herhangi bir takıntınız kalırsa xiulian'de başarıya ulaşamazsınız.

6. Karma

(1) Karmanın Kaynağı

Karma, erdemin (De) karşıtı olan bir çeşit siyah maddedir. Budizm'de günahkâr karma olarak adlandırılırken biz burada karma olarak adlandırıyoruz. Yani, kötü şeyler yapmayı "karma üretmek" olarak adlandırıyoruz. Karma, kişinin bu yaşamında ya da geçmiş yaşamlarında yanlış şeyler yapmasıyla oluşur. Örneğin, öldürmek, başkalarını istismar etmek, başkalarının haklarına tecavüz etmek, başkalarının ardından dedikodu yapmak, başkalarına karşı düşmanca davranmak ve benzeri şeyler karma yaratabilir. Buna ek olarak, bazı karmalar, atalardan, aile ve akrabalardan ya da yakın arkadaşlardan geçer. Bir kişi bir diğer kişiye yumruk savurduğunda, o kişi aynı zamanda karşısındakine beyaz maddesini de savurmaktadır ve o kişinin bedeninde boşalan yer siyah madde ile dolmaktadır. Öldürmek, en büyük kötülüktür -bu bir suçtur ve çok büyük karma oluşturur. Karma, kişilerde hastalığa neden olan temel unsurdur. Elbette karma her zaman kendisini hastalık biçiminde göstermez - kendisini birtakım zorluklar ve bunun gibi durumlar olarak da gösterebilir. Bütün bunlar karmanın iş başında olmasıdır. Bu yüzden uygulayıcılar hiçbir kötü şey yapmamalıdır. Tüm kötü davranışlar, uygulamanızı ciddi şekilde etkileyecek olan negatif etkiler ile sonuçlanacaktır.

Bazı kişiler bitkilerden qi toplamayı teşvik ediyor. Egzersizlerini öğretirlerken aynı zamanda bitkilerden nasıl qi toplanacağını da öğretiyorlar; büyük bir ilgiyle hangi ağaçların daha iyi qi'ye sahip olduğundan ve farklı ağaçların qi renginden bahsediyorlar. Kuzey doğu bölgemizdeki bir parkta yerlerde yuvarlanarak bir çeşit sözde qigong uygulayan bazı insanlar vardı. Ayağa kalktıklarında qi toplamak için çam ağaçlarının çevresinde dolanıyorlardı. Yarım sene içinde çam korusu soldu ve sarardı. Bu tür bir davranış karma üretir! Bu da öldürmektir! Bitkilerden qi toplamak yanlıştır; ister ülkemizin yeşillenme çabası perspektifinden, ister ekolojik dengenin korunması perspektifinden ya da ister yüksek seviyeli perspektiften bakılsın, yanlıştır. Evren, her yanından qi toplayabileceğiniz çok muazzam ve sınırsız bir büyüklüktedir. Dışarıya çıkın ve toplayın -bitkileri istismar edip, kötüye kullanmak niye? Eğer siz bir uygulayıcı iseniz, merhametli ve şefkatli kalbiniz nerede?

Her şey zekâya sahiptir. Günümüz modern bilimi, bitkilerin sadece yaşama sahip olmadığını, aynı zamanda zekâya, düşünceye, duyguya ve hatta duyu ötesi kabiliyetlere sahip olduğunu keşfetti. Göksel Gözünüz Fa görüş seviyesine ulaştığında dünyanın tamamen farklı bir yer olduğunu göreceksiniz. Dışarıya çıktığınızda kayalar, duvarlar ve hatta ağaçlar sizinle konuşacak. Tüm nesneler yaşama sahiptir. Bir nesne biçimlenir biçimlenmez, onun içine bir yaşam girer. Maddeleri organik ve inorganik olarak sınıflandıran bu dünya üzerinde yaşayan insanlardır. Tapınaklarda yaşayan insanlar bir kâse kırdıkları zaman üzülürler çünkü o nesnenin kırıldığı an, onun içindeki canlı serbest kalır. O henüz yaşam yolculuğunu tamamlamamıştır, bu yüzden gidecek hiçbir yeri yoktur. Bu yüzden onun hayatına son veren kişiye aşırı derecede nefret duyacaktır. Ne kadar nefret duyarsa, kişi de bir o kadar karma biriktirir. Bazı "qigong ustaları" avlanmaya bile gidiyor. Onların iyiliği ve merhameti nerede acaba? Buda ve Tao Okulları cennetin ilkelerini ihlal eden şeyler yapmaz. Kişi bu gibi şeyleri yaptığında, o bir öldürme eylemidir.

Bazı kişiler, örneğin, balık veya tavuk öldürerek, ya da balık tutarak, vs. geçmişte çok fazla karma ürettiklerini söylüyor. Peki, bu artık bundan sonra onların xiulian uygulayamayacakları anlamına mı geliyor? Hayır, öyle değil. O zamanlar, bunu yaratacağı sonuçları bilmeden yaptınız, bu yüzden ekstra olarak karma yaratılmadı. Sadece gelecekte bunu tekrar yapmayın ve bu yeterli olacaktır. Eğer bunu tekrar yaparsanız ilkeleri bilinçli olarak ihlal etmiş olacaksınız ve buna izin verilmez. Bazı uygulayıcılarımız bu tip bir karmaya sahip. Seminerlerimize katılmanız, önceden belirlenmiş bir ilişkiye sahip olduğunuz ve üst seviyelere doğru xiulian uygulayabileceğiniz anlamına gelmektedir. Sinek veya sivrisinekleri içeriye girdiklerinde öldürmeli miyiz? Şu anki seviyenizdeki konuya yaklaşımınızda, eğer onları öldürürseniz bu yanlış olarak değerlendirilmez. Eğer onları dışarıya atamıyorsanız, o durumda öldürmek çok büyük bir sorun teşkil etmez. Bir şeyler için ölüm vakti geldiğinde, doğal olarak ölecektir. Bir zamanlar, Sakyamuni hayattayken banyo yapmak ister ve öğrencisinden küveti temizlemesini ister. Öğrenci, küvette pek çok böcek olduğunu görür ve geriye dönüp ne yapması gerektiğini sorar. Sakyamuni tekrar eder: "Ben senden küveti temizlemeni istiyorum". Öğrenci durumu anlar ve gidip küveti temizler. Bazı şeyleri aşırı ciddiye almamalısınız. Sizi aşırı derecede ihtiyatlı bir kişi yapmak gibi bir niyetimiz yok. Bence, karmaşık bir ortam içerisinde, her an endişe içerisinde olmanız ve sürekli yanlış bir şey yapmaktan korkmanız doğru değil. Bu bir takıntı biçimi olur -korkunun kendisi bir takıntıdır.

Şefkatli ve merhametli bir kalbimiz olmalıdır. Olayları şefkatli ve merhametli bir kalple ele alırsak soruna yol açma olasılığımız düşük olacaktır. Kişisel çıkarları önemsemeyin ve iyi kalpli olun; ve merhametli kalbiniz sizi yanlış yapmaktan alıkoyacaktır. İster inanın ister inanmayın, eğer sürekli şekilde kinci bir davranış biçimi benimseyip, her zaman kavga etmek ister ve mücadeleci olursanız, iyi şeyleri dahi kötüye çevirdiğinizi fark edeceksiniz. Haklı olduğu zaman diğerlerini rahat bırakmayan kişilere sıklıkla rastlıyorum; bu çeşit insanlar haklı olduğunda diğerlerine kötü davranabilecek zemini en sonunda buluyorlar. Benzer şekilde, eğer belirli konularda uzlaşamıyorsak, bir ihtilafa sebep olmamalıyız. Sizin zaman zaman hoşlanmadığınız şeylerin mutlaka yanlış olması gerekmez. Bir uygulayıcı olarak, seviyenizi yükselttikçe, söylediğiniz her kelime enerji taşıyacaktır. Canınızın istediği gibi konuşmamalısınız, çünkü sarf ettiğiniz sözler sıradan insanları dizginleyip, zaptedebilir. Problemlerin asıl sebebini ve karmik nedenlerini göremediğinizde, sizin için yanlış yapmak ve karma yaratmak özelikle daha kolaydır.

(2)Karmanın Yok Edilmesi

Bu dünyanın ilkeleri, cennetteki şu ilkeler ile aynıdır: Er ya da geç başkalarına olan borçlarınızı ödemek zorundasınız. Sıradan insanlar dahi başkalarına olan borçlarını ödemek zorundadır. Hayatınız boyunca karşılaştığınız zorlukların ve sıkıntıların tamamı karmadan kaynaklanır. Ödemek zorundasınız. Bizim gerçek uygulayıcılarımızın hayat yolları değiştirilir. Xiulian'inize uygun yeni bir hayat yolu düzenlenir. Shifu'nuz, karmanızın bir kısmını azaltır ve geriye kalan kısım xinxing'inizi geliştirmek için kullanılır. Egzersizleri yaparak ve xinxing'inizi geliştirerek karmanızın bedelini değiş tokuş eder ve ödersiniz. Şu andan itibaren karşılaşacağınız sorunlar tesadüf eseri olmayacaktır. Bu nedenle lütfen zihinsel olarak hazırlıklı olun. Birtakım sıkıntılara göğüs gererek, sıradan bir insanın vazgeçemediği her şeyi bırakma aşamasına geleceksiniz. Pek çok aksilikle karşılaşacaksınız. Aile içinde, toplumda ve diğer alanlarda sorunlar baş gösterecek veya aniden bir felaketle karşılaşacak hatta aslında bir başkasının hatası sebebiyle suçlanacaksınız, bunun gibi pek çok şey olabilir. Uygulayıcıların hastalanması beklenmez, ancak aniden ciddi bir hastalıkla yıkılma durumuna düşebilirsiniz. Hastalık, öylesi şiddetli biçimde gelebilir ki, ıstırabınız artık dayanamayacağınız bir noktaya ulaşabilir. Hastane tetkikleri dahi hiçbir teşhise ulaşamayabilir. Fakat daha sonra hiçbir tedavi olmaksızın bilinmeyen bir sebeple hastalık yok olabilir. Aslında bu durum, bu şekilde ödenen borçlarınızdır. Belki bir gün eşiniz öfkeye kapılıp aslında hiçbir neden olmamasına rağmen sizinle kavga etmeye başlar; önemsiz hadiseler dahi büyük tartışmalara neden olabilir. Daha sonra eşiniz de nasıl öfkeye kapıldığına şaşıracaktır. Bir uygulayıcı olduğunuz için, her zaman için böylesi bir olayın meydana geliş nedeninin bilincinde olmalısınız; çünkü o "şey" geldi -sizden karmanızı ödemeniz isteniyor. Bu gibi olayları çözüme kavuşturmak için, o anda kendinizi kontrol altında tutmalısınız ve xinxing'inize dikkat etmelisiniz. Karmanızı ödemenizde yardımcı olduğu için eşinize minnettar olun ve şükran duyun.

Meditasyonda bir süre oturduktan sonra bacaklarınız ağrımaya başlar ve bazen bu acı çok şiddetlidir. Yüksek seviyede Göksel Göz'e sahip olan biri şunları görebilir: Kişi muazzam derecede acı çekerken bedeninin hem içinde hem de dışında büyük bir siyah madde yığını azalmakta ve yok edilmektedir. Meditasyonda oturma sırasında çektiğiniz acı aralıklı ve şiddetlidir. Bazıları bunu anlar ve bacaklarını açmamak için kararlı davranır. Böylece siyah madde yok edilir ve beyaz maddeye dönüştürülür ve de sırasıyla gelişerek gong haline gelir. Uygulayıcıların sadece meditasyon da oturup egzersizleri yaparak tüm karmalarını ödemeleri mümkün değildir. Aynı zamanda xinxing'lerini ve aydınlanma kapasitelerini de geliştirmeleri ve de bazı sıkıntılar çekmeleri gerekir. Önemli olan merhametli olmamızdır. Falun Gong'umuzda merhametiniz çabuk ortaya çıkar. Pek çok kişi meditasyonda oturduğu esnada hiçbir sebep yokken gözyaşları dökmeye başlar. Her ne düşünürlerse büyük bir üzüntü duyarlar. Her kime bakarlarsa ıstırap çektiklerini görürler. Aslında bu ortaya çıkan muazzam merhametli kalptir. Doğanız, gerçek benliğiniz, evrenin doğası olan Zhen-Shan-Ren (Doğruluk-Merhamet-Hoşgörü) ile bağlantı kurmaya başlar. Merhametli doğanız ortaya çıktığında her şeyi daha fazla iyilikseverlikle yapacaksınız. Kalbinizin derinliklerinden dış görünüşünüze kadar, herkes sizin gerçekten iyi kalpli olduğunuzu görebilecek. O noktadan itibaren artık kimse size bir daha kötü davranmayacaktır. Eğer birisi size haksızlık yaparsa, muazzam merhametli kalbiniz canlanır ve ona aynı şekilde karşılık vermezsiniz. Bu bir çeşit güçtür, sizi sıradan insanlardan farklı kılan bir güçtür.

Bir sıkıntıyla karşılaştığınızda, o büyük merhamet bunun üstesinden gelmenizde yardımcı olacaktır. Aynı zamanda, Fa Bedenlerim de sizi gözetecek ve hayatınızı koruyacak fakat hala sıkıntıyı yaşamak zorunda olacaksınız. Örneğin; Taiyuan'de konferans verirken dersime katılmak için gelen yaşlı bir çift vardı. Yoldan geçerken acele ediyorlarmış ve tam yolun ortasına ulaştıklarında süratle yaklaşan bir araç gelmiş. O anda yaşlı kadına çarpıp yere yıkmış ve yolun ortasına düşmeden önce o bayanı kendisi ile birlikte yaklaşık on metre boyunca sürüklemiş. Araç ancak yirmi metre kadar daha ilerledikten sonra durabilmiş. Sürücü araçtan çıkmış ve bazı kaba sözler sarf etmiş ve aracın içinde oturan yolcular da birtakım kötü şeyler söylemiş. O anda yaşlı kadın benim söylediklerimi hatırlamış ve tek kelime dahi etmemiş. Ayağa kalktıktan sonra "Hiçbir sorun yok. Bir yerim incinmedi" demiş. Ardından da kocası ile birlikte konferans salonuna gitmiş. Eğer o anda "Ah, şurası acıyor burası da acıyor. Beni hastaneye götürmen lazım" deseydi her şey tam tersine gerçekten de kötü bir hale gelebilirdi. Ancak bunu söylemedi. O bayan bana: "Shifu, bunların ne anlama geldiğini biliyorum. Bu olay karmamı ödememde bana yardımcı oluyordu!" dedi. Büyük bir sıkıntı temizlendi ve büyük bir karma yığını ortadan kaldırıldı. Tahmin edebileceğiniz üzere, gerçekten yüksek bir xinxing'e ve iyi bir aydınlanma kapasitesine sahipti. İleri yaştaydı, araç hızlı gidiyordu ve en sonunda zemine sert bir biçimde çarpmadan önce onca mesafe sürüklendi -yine de doğru bir zihinle ayağa kalktı.

Bazen bir sıkıntı oluştuğunda muazzam gibi görünür -öylesine baskındır ki hiç bir çıkış yolu yok gibidir. Ve belki günlerce devam edebilir. Ondan sonra aniden bir yol belirir ve her şey büyük hızla değişmeye başlar. Aslında bunun nedeni, xinxing'imizi geliştirmiş olmamızdır ve sorun doğal olarak ortadan kalkar.

Zihinsel seviyenizin gelişmesi için bu dünyada çeşitli sıkıntılar ile sınanmak, test edilmek zorundasınız. Eğer xinxing'iniz hakikaten gelişmiş ve sarsılmaz bir hale gelmiş ise, bu süreç esnasında karmanız temizlenmiş olacaktır, sıkıntılar geçecek ve gong'unuz artacaktır. Xinxing testlerinde, eğer xinxing'inizi korumakta başarısız olmuşsanız ve birtakım kötü şeyler yapmışsanız, cesaretiniz kırılmasın. Öncelik olarak; o testten ne öğrendiğinizi bulun, nerede eksik kaldığınızı keşfedin ve Zhen-Shan-Ren içinde uygulama yapmaya çaba gösterin. Xinxing'inizi sınayacak olan bir sonraki problem hemen bunun ardından gelebilir. Gong kuvvetiniz yükseldikçe, xinxing'inizi test edecek olan zorluk da daha güçlü gelebilir. Üstesinden geldiğiniz her sıkıntı ile birlikte gong kuvvetiniz birazcık daha artacaktır. Eğer bir sorunun üstesinden gelemezseniz gong gelişiminiz duraklayacaktır. Küçük testler küçük gelişimler sağlar; büyük testler büyük gelişimler sağlar. Umarım bütün uygulayıcılar büyük zorluklara dayanmaya hazırdır ve zorluğu kucaklama kararlılığına ve irade gücüne sahip olur. Çaba sarf etmeden gerçek gong elde edemezsiniz. Hiçbir sıkıntı çekmeden ya da çaba sarf etmeden konfor içerisinde gong elde etmenizi sağlayacak bir ilke var olmamaktadır. Eğer xinxing'iniz temelden daha iyi bir hale gelmezse ve hala kişisel takıntı ve saplantılara sahipseniz, asla aydınlanmış bir varlık olma yoluna doğru xiulian uygulayamazsınız!

7. Şeytani Engelleme

"Şeytani Engelleme" ile bahsedilen, xiulian sürecinde ortaya çıkan ve kişinin uygulamasına engellemeler yaratan tezahürler ya da imgelerdir. Amaçları, uygulayıcıların yüksek seviyelere doğru uygulama yapmasını engellemektir. Yani başka bir deyişle, kötü varlıklar alacaklarını tahsil etmeye gelirler.

Şeytani müdahale sorunu, kişi yüksek seviyelere doğru xiulian uygularken muhakkak ki ortaya çıkar. Kişinin hayatı süresince, aynen atalarının da yaşamlarında olduğu gibi, hiçbir günah işlememiş olması mümkün değildir ve bu kötü davranışlar karma olarak adlandırılır. Kişinin doğuştan gelen niteliklerinin iyi ya da kötü olması, kişinin ne kadar karma taşıdığını yansıtır. Kişi çok iyi bir insan olsa bile, karmaya sahip olmaması mümkün değildir. Kişi eğer xiulian uygulamıyorsa, bunu hissedemez. Eğer yaptığınız uygulama sadece iyileşmek ve sağlık durumunu geliştirmek amaçlı ise, bu kötü varlıklar bunu umursamazlar. Ancak yüksek seviyelere doğru xiulian uygulamaya başladığınız an sizi rahatsız ederler. Birçok farklı yöntemler kullanarak sizi rahatsız edebilirler ki bütün bunların amacı sizi yüksek seviyelere doğru uygulama yapmaktan alıkoymak ve uygulamanızda başarısız olmanızı sağlamaktır. Bu kötü varlıklar, kendilerini çeşitli biçimlerde gösterirler. Bazıları kendilerini günlük hayat olayları biçiminde gösterirken bazıları da diğer boyutlardan fenomenler biçimini alır. Meditasyon için oturduğunuz her seferinde dinginliğe ulaşmanızı engellemek için olaylara hükmederler ve zihninizi sakinleştirmenizi veya sonuç olarak, yüksek seviyelere doğru gelişim göstermenizi imkânsız bir hale getirirler. Bazen meditasyon için oturduğunuz anda uyuklamaya başlarsınız ya da aklınızdan her çeşit düşünce geçmeye başlar ve uygulama durumuna geçemezsiniz. Diğer zamanlarda ise, egzersizleri yapmaya başladığınız an, daha önce sakin olan çevreniz bir anda ayak sesleri, kapı çarpmaları, araç kornaları, çalan telefonlar ve diğer biçimlerdeki müdahaleler, sizin için dingin duruma girmeyi imkânsız hale getirir.

Diğer bir kötü varlık ise, cinsel arzudur. Meditasyon yaparken ya da rüyalarında, uygulayıcının önünde güzel bir kadın ya da yakışıklı bir adam belirebilir. Bu kişi cinsel arzulara olan bağımlılığınızı aklınıza getirmek için, baştan çıkarıcı hareketler yaparak sizi ayartacak ve baştan çıkaracaktır. Eğer bunu ilk defasında aşamazsanız yavaş yavaş şiddetlenir ve yüksek seviyelere doğru uygulama yapma fikrinden vazgeçinceye kadar sizi baştan çıkarmaya devam eder. Bu, geçilmesi zor bir testtir ve onun yüzünden birçok uygulayıcı başarısız olmuştur. Umarım buna zihinsel olarak hazırsınızdır. Eğer kişi xinxing'ini yeterince iyi koruyamaz ve ilk defasında başarısız olursa, bundan iyi bir ders çıkarmak zorundadır. Bu şey tekrar gelir ve size birçok kez engellemeler yaratır -ta ki siz xinxing'inizi gerçek anlamda koruyup, bu bağımlılıktan tamamen kurtulana kadar. Bu aşmanız gereken büyük bir engeldir, aksi takdirde Tao'ya ulaşamaz ve xiulian yolunda başarı sağlayamazsınız.

Bir başka çeşit kötü varlık daha vardır, kendisini egzersizlerinizi yaparken ya da rüyalarınızda gösterir. Bazı kişiler aniden çirkin ve gerçek olan korkunç yüzler ya da bıçak doğrultup ölümle tehdit eden varlıklar görür. Ancak yapabilecekleri tek şey insanları korkutmaktır. Eğer gerçekten bıçaklayacak olsalardı uygulayıcıya dokunamazlardı, çünkü Shifu, uygulayıcının zarar görmesini engellemek için, onun vücudunun etrafına koruyucu bir kalkan yerleştirmiştir. Kişi uygulamasını bıraksın diye onu korkutmaya çalışırlar. Bu olaylar sadece belirli bir seviyede ya da belirli bir dönemde kendisini gösterir ve hızlı şekilde - birkaç gün, bir hafta ya da birkaç haftada geçip gider. Bu tamamen xinxing'inizin ne kadar yüksek olduğuna ve bu konuyu nasıl ele aldığınıza bağlıdır.

8. Doğuş Kalitesi ve Aydınlanma Niteliği

"Doğuş kalitesi" ile kişinin doğumda kendisi ile birlikte getirdiği beyaz maddeden bahsedilir. Aslında bu, erdemdir -bu, somut, dokunulabilir olan bir madde biçimidir. Kendiniz ile birlikte getirdiğiniz bu madde ne kadar fazla ise, doğuş kaliteniz de bir o kadar iyidir. İyi doğuş kalitesine sahip olan kişiler, gerçek benliklerine daha kolay dönebilir ve daha kolay aydınlanabilirler çünkü düşünceleri engellenmemiştir. Qigong öğrenmek ile ilgili, ya da xiulian ile bağlantılı olan şeyler duyduklarında hemen ilgi duyarlar ve öğrenmek isterler. Onlar evren ile bağlantı kurabilirler. Tam olarak Lao Zi'nin söylediği gibi: "Akıllı bir insan Tao'yu duyduğunda, onu azimle uygular. Ortalama bir insan Tao'yu duyduğunda, bir uygular, bir bırakır. Akılsız bir insan Tao'yu duyduğunda ona kahkahalarla güler. Eğer ona gülmeseydi o Tao olmazdı." Gerçek benliklerine kolayca dönebilen ve aydınlanabilen kişiler, akıllı kişilerdir. Buna karşın, büyük miktarda siyah maddeye ve düşük doğuş kalitesine sahip olan bir kişinin vücudunun etrafında bir bariyer biçimlenir; bu bariyer onun iyi şeyleri kabul etmesini imkânsız kılar. O kişi, iyi şeylerle karşılaştığında, siyah madde, kişinin onlara inanmamasını sağlar. Aslında bu durum, karmanın oynadığı rollerden biridir.

Doğuş kalitesi ile ilgili her bir konuşma, aydınlanma kapasitesi konusu da içermelidir. Biz Aydınlanma'dan bahsederken, bazıları, aydınlanmanın, zeki olmaya denk olduğunu düşünüyor. Sıradan insanların "zeki" ya da "uyanık" olarak bahsettiği kişi, aslında bizim söz ettiğimiz xiulian uygulaması anlayışından uzaktır. Bu çeşit "zeki" insanlar çoğunlukla "Aydınlanmaya" ulaşmakta zorluk yaşarlar. Bu kişiler, sömürülmekten sakınmak veya bir şeyler kaybetmemek için, sadece elverişli, materyal dünya ile ilgili endişeler taşırlar. En dikkat çekici olan ise, kendilerini bilgili, eğitimli ve zeki olarak gören bazı kişilerin, xiulian uygulamasının peri masalı olduğunu düşünmesidir. Xiulian uygulamak ve xinxing'in yükseltilmesi onlar için akıl almaz şeylerdir. Uygulayıcıların ahmak ve batıl inançlı olduğunu düşünürler. Bizim bahsettiğimiz aydınlanma, zeki olmak değil, insan doğasını kendi gerçek doğasına döndürmek, iyi bir insan olmak ve evrenin doğası ile uyumlandırmaktır. Kişinin doğuş kalitesi onun aydınlanma kalitesini belirler. Eğer kişinin doğuş kalitesi iyi ise, aydınlanma kalitesi de iyi olmaya meyillidir. Doğuş kalitesi aydınlanma kalitesini belirler fakat aydınlanma kalitesi tamamen doğuş kalitesi tarafından yönlendirilmez. Doğuştan gelen niteliğinizin ne kadar iyi olursa olsun, eğer anlayışınız zayıfsa ve olgulara aydınlanma konusunda başarısız olursanız, bu hala bir işe yaramaz. Bazı kişilerin doğuş kaliteleri yeterince iyi değildir fakat olgulara aydınlanabilirler ve bu yüzden de yüksek bir seviyeye doğru xiulian uygulayabilirler. Biz tüm canlı varlıklara kurtuluş sunduğumuz için, doğuş kalitelerine değil, insanların aydınlanma kalitesine bakıyoruz. Pek çok negatif unsura sahip olsanız bile, xiulian'de kendinizi geliştirme konusunda kararlı olduğunuz sürece, bu düşünceniz doğru ve erdemli bir düşüncedir. Bu düşünce ile sadece diğer kişilerden birazcık daha fazla özveride bulunmanız gerekir ve en sonunda da Aydınlanmaya ulaşırsınız.

Uygulayıcıların vücutları arındırılır. Gong geliştikten sonra hastalık kapmazlar, çünkü bu yüksek enerji maddesinin vücuttaki varlığı siyah maddenin kendisini göstermesine izin vermez. Fakat bazı kişiler buna inanmayı hemen reddeder ve sürekli olarak hasta olduğunu düşünür. "Neden kendimi bu kadar kötü hissediyorum?" diye şikâyet edip yakınırlar. Biz, elde etmiş olduğunuz şeyin gong olduğunu söylüyoruz. Böylesine iyi bir şey kazanırken nasıl sıkıntı çekmezsiniz? Xiulian'de karşılık olarak kişi bir şeylerden vazgeçmek zorundadır. Aslında tüm rahatsızlık yüzeydedir ve vücudunuzda hiçbir etkiye sahip değillerdir. Hastalık gibi görünür fakat o kesinlikle bir hastalık değildir. Bu tamamen, buna aydınlanıp aydınlanamadığınıza bağlıdır. Uygulayıcılar sadece en sıkıntılı acıların üstesinden gelmekle kalmamalı, aynı zamanda çok büyük bir aydınlanma kapasitesine de sahip olmalıdır. Bazı kişiler sorunlarla karşılaştıkları zaman, olayın ne olduğunu anlamayı bile denemiyor. Onlara yüksek seviyelerde ders vermeme ve kendilerini daha yüksek kriterlere göre değerlendirmeleri gerektiğini göstermeme rağmen halen kendilerini sıradan insanlar gibi görüyorlar. Kendilerini gerçek uygulayıcılar gibi xiulian uygulayacak hale getiremedikleri gibi yüksek bir seviyeye ulaşacaklarına da inanmıyorlar.

Yüksek seviyelerde aydınlanmadan söz edilirken kastedilen Aydınlanmış duruma girmektir ve bu Ani Aydınlanma ile Aşamalı Aydınlanma biçiminde kategorize edilmiştir. Ani Aydınlanma ile bahsedilen, tüm xiulian sürecinin kilitli bir şekilde geçmesidir. Tüm xiulian sürecini tamamladığınız son anda ve xinxing'iniz yüksek seviyeye ulaştığında, bütün olağanüstü yetenekleriniz bir anda açılır, Göksel Gözünüz derhal en yüksek seviyesinde açılır ve zihniniz diğer boyutlardaki yüksek seviyeli varlıklarla iletişime geçebilir. Aniden, tüm evrenin ve onun farklı boyutları ile birimsel cennetlerinin gerçeğini görebilir ve ardından da iletişim içerisine girebilirsiniz. Ve muazzam olağanüstü yeteneklerinizi de kullanabilirsiniz. Ani Aydınlanma yolu en zor olanıdır. Tarih boyunca sadece mükemmel doğuş kalitesine sahip olanlar, uygulayıcıları olmaları için seçilmiştir; özel ve bireysel olarak devredilmiştir. Vasat seviyedeki insanlar bunu dayanılamaz bulacaktır! Benim izlediğim yol Ani Aydınlanma yoluydu.

Sizlere vermekte olduğum şeyler Aşamalı Aydınlanma yoluna aittir. Olağanüstü yetenekleriniz xiulian esnasında gereken zamanda gelişecek. Fakat ortaya çıkan yetenekler sizin için ille de ulaşılabilir ve elde edilebilir olmayabilir çünkü xinxing'inizi henüz belirli bir seviyeye kadar yükseltmemişken ve kendinizi hala yeterince iyi ele alamıyorken, yanlış bir şey yapmanız kolaydır. Şu anda bu yetenekleri kullanamayacaksınız fakat en sonunda sizin için de ulaşılabilir hale getirilecekler. Xiulian uygulayarak seviyenizi aşamalı olarak, yavaş yavaş yükseltecek ve evrenin gerçekliğini anlar hale geleceksiniz. Ani Aydınlanmada olduğu gibi er ya da geç, en sonunda Mükemmelliğe erişeceksiniz. Aşamalı Aydınlanma yolu biraz daha kolaydır ve hiçbir risk almaz. Zor olan tarafı, bütün xiulian sürecini görebilmenizdir, bu nedenle de kendinize koyduğunuz ön şartlar daha da katı olmalıdır.

9. Berrak ve Saf Bir Zihin

Bazı kişiler qigong egzersizleri yaparken zihinlerini sakinleştiremez ve bu nedenle de bir yöntem arar. Bazıları bana soruyor: "Shifu, qigong egzersizleri yaparken neden zihnimi sakinleştiremiyorum? Bana bir yöntem veya teknik öğretebilir misiniz? Böylece meditasyon yaparken dinginliğe ulaşabileyim" Sizlere soruyorum: nasıl zihniniz sakinleşebilir? Eğer bir tanrı buraya size bir yöntem öğretmeye gelse bile hala dinginliğe giremezdiniz. Peki neden? Bunun sebebi, zihninizin berrak ve durgun olmamasıdır. Bu toplumun içinde yaşadığınız için, duygular ve arzular gibi, kişisel kazançlar gibi, kişisel meseleler gibi konular ve hatta arkadaşlarınız ve aileniz ile ilişkin meseleler zihninizi çok fazla meşgul bir hale getirir ve büyük bir öncelik olmayı sürdürür. Meditasyon yaparken nasıl zihinsel bir dinginliğe sahip olabilirsiniz? Hatta onları bilinçli bir şekilde bastırsanız bile, kendi başlarına tekrar yüzeye çıkacaklardır.

Budizm uygulaması, "Temel Prensipler, Transta Meditasyon ve Bilgelik" ilkelerini öğretir. Temel Prensipler, bağımlı ve takıntılı olduğunuz şeylerden vazgeçmeniz, onları terk etmeniz içindir. Bazı Budistler, "tek bir düşüncenin diğer binlercesinin yerini alması" durumuna erişebilmek için, konsantre olmuş bir biçimde Buda'nın ismini tekrarlamayı gerektiren bir yaklaşımı benimser. Fakat bu sadece bir yaklaşım değil, aynı zamanda bir tür yetenektir. Eğer inanmıyorsanız bu isim tekrarlama olayını deneyebilirsiniz. Size garanti edebilirim ki, bir Buda'nın ismini tekrarlamak için ağzınızı kullandığınızda, başka şeyler aklınızda belirecektir. İnsanlara bir Buda'nın isminin nasıl tekrarlanacağını ilk öğreten Tibet Tantrizmi'dir; kişi bir Buda'nın adını bir hafta boyunca her gün yüz binlerce defa tekrarlamalıydı. Başları dönene kadar tekrarlarlardı ve en sonunda zihinlerinde hiçbir şey kalmazdı. O tek bir düşünce, diğer hepsinin yerine geçerdi. Bu bir tür yetenektir ki, bunu başaramayabilir, yerine getiremeyebilirsiniz. Zihninizi dantian'e nasıl odaklayacağınızı, içinizden nasıl sayacağınızı, gözlerinizi nesnelere nasıl odaklayacağınızı vs. gibi öğreten başka yöntemler de vardır. Gerçekte ise, bu yöntemlerin hiç biri zihninizi sakinleştiremez. Uygulayıcılar, saf ve berrak bir zihne sahip olmak zorundadır, kişisel çıkarlara olan kaygı ve endişelerini terk etmeli ve kalplerindeki açgözlülüğü bir kenara bırakmalıdır.

Sakin bir zihinsel duruma ve derin bir sakinliğe (ding) ulaşıp ulaşamadığınız, aslında, yeteneğinizin ve seviyenizin bir göstergesidir. Daha oturur oturmaz dingin duruma girebilmek, yüksek bir seviyeye işaret eder. Şu an dinginliğe ulaşamamanız sorun değil - xiulian uygulayarak bunu yavaş yavaş başarabilirsiniz. Xinxing'iniz aşamalı olarak gelişirken gong'unuz da gelişir. Kişisel çıkarlar ve arzularınıza küçük bir önem gösterseniz bile gong'unuz asla gelişmeyecektir.

Uygulayıcılar, kendilerinde her zaman yüksek standartları barındırmalı, korumalıdır. Öğrenciler sürekli olarak, her türlü karmaşık toplumsal olay, çok sayıda ahlaka aykırı ve sağlıksız fenomen, muhtelif duygu ve arzular tarafından rahatsız edilmektedir. Televizyonlarda, filmlerde ve edebiyat eserlerinde teşvik edilen şeyler, sizlere sıradan insanlar arasında daha güçlü ve daha pratik olmayı öğretiyor. Fakat bu şeylerin ötesine geçip, bunları aşamazsanız, bir uygulayıcının xinxing'inden ve zihinsel durumundan uzaklaşır ve daha az gong elde edersiniz. Uygulayıcıların bu ahlak dışı ve sağlıksız şeylerle ya hiç ya da mümkün olduğunca az ilişkisi olmalıdır. Onları kesinlikle görmez ve duymaz bir hale gelmeli, insanlardan ve olaylardan etkilenilmemelidir. Sizlere sıklıkla, sıradan insanların düşüncelerinin beni etkileyemeyeceğini söylüyorum. Biri beni övdüğünde mutlu olmam, ne de biri bana hakaret ettiğinde üzülürüm. Xinxing'ime meydan okuyan şeyler ne kadar ciddi olursa olsun, etkilenmeden kalmayı sürdürürüm. Sıradan insanlar arasında uygulayıcılar her türlü kişisel çıkar konusunu hafife almalı hatta dikkate bile almamalıdır. Sadece o zaman aydınlanma niyetinizin olgunlaştığı düşünülebilinir. Eğer ün, şöhrete ve kişisel çıkarların peşine düşme, onların ardından gitme takıntısından kendinizi muaf tutabilirseniz ve hatta onları çok önemsiz şeyler olarak ele alıp değerlendirebilirseniz, o zaman hüsrana uğramaz, altüst olmazsınız, zihniniz daima sakin kalır. Bir kez her şeyi bırakabildiğinizde, zihniniz doğal olarak saf ve berrak bir hale gelecektir.

Size Dafa'yı ve beş gruptan oluşan egzersizlerin tamamını öğrettim. Bedenlerinizi düzenledim ve onlara Falun ve enerji mekanizmaları kurdum. Fa bedenlerim sizleri koruyacak. Sizlere verilmesi gereken her şey verilmiş durumdadır. Ders esnasında her şey benim sorumluluğum altındaydı. Bu noktadan sonra her şey sizin sorumluluğunuzdadır. Bir deyişte belirtildiği gibi: "Shifu sizi kapıdan içeri alır ancak xiulian'e devam etmek sizin sorumluluğunuz altındadır." Dafa'yı titiz bir biçimde çalıştığınız, dikkatli ve özenli olup deneyimlediklerinizden bir şeyler öğrendiğiniz sürece, her an için xinxing'inize dikkat ettiğiniz, kendinizi kararlı ve azimli bir biçimde geliştirdiğiniz, en şiddetli sıkıntılara dayandığınız ve tolere edilmesi mümkün olmayan şeyleri tolere edebildiğiniz sürece, xiulian'de mutlaka başarı sağlayacağınıza inanıyorum.

Gong gelişimine giden yol kişinin kalbinden geçer
Sonsuz Dafa'ya yelken açan gemi, sıkıntılar üzerinde yol alır