IV. Falun Dafa Egzersiz Sistemi


Falun Buda Fa, Buda Okulunun yüksek seviye ve yüce xiulian uygulaması yoludur. Esas olarak evrenin en üstün özelliği olan Zhen-Shan-Ren'e asimile etmektedir. Evrenin en üstün özelliğiyle rehberlik etmekte ve evrenin evrim ilkelerine göre xiulian'i uygulamaktadır. Bu yüzden uyguladığımız yüce Fa veya yüce Tao'dur.

Falun Buda Fa, dosdoğru insanın kalbine (zihnine) yönelmektedir ve açık bir şekilde, xinxing gelişimi uygulamasının, gong'u arttırmanın anahtarı olduğu ifade edilir. Birinin xinxing seviyesi ne kadar yüksek ise, onun gong seviyesi de eşit derecededir ve bu evrenin mutlak gerçeğidir. Xinxing, De (Beyaz madde) ve Karma'nın (Siyah madde) dönüştürülmesi, sıradan insanın çeşitli arzu ve tutkularını bırakması, zorlukların en zoruna katlanması gibi konuları kapsar. Dahası, birinin seviyesini yükseltmesi için gerekli xiulian uygulaması birçok şeyi de içermektedir.

Falun Buda Fa'da, aynı zamanda xiulian uygulamasında bedenin geliştirilmesi bölümü de vardır ve buna ulaşmak için, Buda Okulunun yüksek seviye ve yüce yolundan Büyük Tamamlanma Yolu'nun hareketlerinin yapılması gerekir. Bu hareketlerin bir amacı da, büyük ve güçlü gong'un kuvvetiyle öğrencinin olağanüstü yetenekleri ve enerji mekanizmaları kuvvetlendirilir. Böylece Fa, öğrencinin xiulian uygulamasında gelişmesini sağlar. Diğer bir amacı ise, öğrencinin vücudunda birçok yaşamı oluşturmaktır. Yüksek seviye xiulian uygulamasında, ölümsüz bebek yani Buda Bedeni oluşacak ve birçok yetenek geliştirilecektir. Bu şeyleri xiulian uygulamasında dönüştürmek ve oluşturmak için hareketleri yapmak zorunludur. Hareketler, Dafa'mıza uyum sağlamanın ve tamamlanmanın bir parçasıdır. Bu yüzden Dafa, zihnin ve bedenin birlikte geliştiği eksiksiz bir uygulama yoludur. Aynı zamanda Büyük Tamamlanma Yolu olarak adlandırılır. Bundan dolayı, Dafa'nın bu xiulian uygulamasında hem zihin geliştirilmeli hem de hareketler yapılmalıdır. Zihnin geliştirilmesi hareketlerden önceliklidir. Eğer birinin xinxing'i xiulian uygulamasında gelişmezse ve sadece hareketleri yaparsa, o gong'ununu arttıramaz. Eğer biri xiulian uygulamasında sadece xinxing'ini geliştirir, ama Büyük Tamamlanma Yolu hareketlerini yapmazsa, onun gong kuvveti büyümesini engelleyecek ve o kendi bedenini de değiştiremeyecektir.

Daha fazla yazgılı kişiye ve yıllarca xiulian uygulaması yapan fakat gong'unu arttıramayan öğrencilere Fa'yı elde edebilmeleri, başlangıçtan itibaren yüksek seviyede xiulian uygulayabilmeleri, gong'u hızla artırmak ve doğrudan tamamlanmaya ulaşabilmeleri için, bu vesileyle özel olarak benim geçmişte sayısız yıllar önce xiulian uygulamasıyla Buda olmak için uyandığım bu Dafa'yı halka açıkladım. Bu yolu, kişinin ahenkli aklı getirir, hareketler kolaydır. Yüce bir yol, son derece basit ve kolay olandır.

Falun, Falun Buda Fa'da xiulian uygulaması yaptığın merkezdir. Falun, ruha sahip, dönen ve yüksek enerji konularını içeren nesnedir. Öğrencilerimizin karınları altına yerleştirdiğim Falun, her gün 24 saat durmadan dönmektedir. (Gerçek uygulama yapan öğrenciler, kitaplarımı okuyarak, derslerimi videodan seyrederek veya teypten dinleyerek ya da diğer Dafa öğrencileri ile beraber uygulama yaparak da Falun'u elde edebilirler). Falun, otomatik olarak öğrencilerin xiulian uygulaması yapmasına yardım eder. Diğer bir deyişle, öğrenciler her zaman xiulian uygulaması yapmazsa bile, Falun durmadan öğrencileri xiulian uygulamasında geliştirir. Bugün dünyadaki bütün xiulian uygulaması yöntemleri içinde sadece bu "Fa öğrenciyi xiulian uygulamasında geliştirir" ilkesini başarabilen tek xiulian uygulaması yöntemidir.

Evrenin özelliklerinin aynına sahip olarak dönen Falun, evrenin minyatürüdür. Buda Okulunun Falun'u, Tao Okulunun yin-yang ve dünyanın on yönü her şey bütünüyle Falun'da yansıtılır. Falun, (saat yönünde) içeriye döndüğünde öğrenci kendini kurtarmaya sunar, evrenden enerjinin büyük bir miktarını içine çeker ve gong'a dönüştürür. Falun, (saat yönünün tersine) dışarıya doğru döndüğünde diğerlerini kurtarmaya sunar, enerjisi dışarı bırakılır, herhangi bir yaşamı kurtarmaya sunar. Herhangi bir anormal durumu düzeltir ve öğrenci yakınındaki kişilerin hepsine fayda sağlar. Falun Dafa, öğrencilerinin evrenin Zhen-Shan-Ren olan en üstün özelliğine adapte olmasını sağlar.1. Buda'nın Bin Eli Göstermesi Yolu (Fo Zhan Qian Shou Fa)

Hareketlerin İlkeleri: Buda'nın Bin Eli Göstermesi Yolu, bu takım hareketlerin anahtarı vücudun gerilmesidir. Enerjinin tıkandığı yerler açılarak, vücudun içindeki ve deri altındaki enerjilerin uyandırılıp, kuvvetle hareket ettirilmesidir. Otomatik olarak evrenden enerjinin büyük bir miktarını içine çekerek öğrencinin başlangıçtan itibaren vücudundaki bütün enerji kanallarını açması sağlanır. Bu takım hareketleri yaparken, vücudun tamamında bir sıcaklık ve çok güçlü bir enerji alanının varlığı gibi özel bir his duyulur. Bunun sebebi, vücudun gerilmesi ve bütün enerji kanallarının açılmasıdır. Buda'nın bin eli göstermesi yolu, sekiz hareketten oluşur ve hareketler oldukça basittir. Fakat bunlar, geniş olarak bütün xiulian uygulaması yöntemleri tarafından geliştirilen birçok şeyi kontrol eder. Aynı zamanda, öğrencilerin hemen bir enerji alanına sahip olma durumuna girmesini sağlar. Öğrenciler, temel hareket olarak bu takım hareketleri gerçekleştirmelidir. Genellikle egzersizleri yaparken, öncelikle bu takım hareketler yapılır. Bunlar xiulian uygulamasını kuvvetlendirme yöntemlerinden biridir.

Mısra :
        Shen Shen He Yi, (Vücut ve ruh birleşir)
        Dong Jing Sui Ji; (Hareket sakin işleyişle yapılır)
        Ding Tian Du Zun, (Cennete kadar tek başına saygı duyar)
        Qian Shou Fo Li. (Bin elinde Buda durur)

Hazırlık: --Doğal olarak iki ayak omuz ile aynı genişlikte açılır. İki diz hafifçe kırılır. Dizleri ve kalçayı gevşek bir pozisyonda tut, bütün vücudu gevşet ama fazlada gevşek olmasın. Çeneni biraz içeriye çek, dilinin ucu ile üst damağa dokun, üst ve alt dişlerin arasında biraz boşluk bırak, dudakları kapat, gözlerini hafifçe kapat, sakin ve huzurlu bir yüz ifadesi göster.

       

Liangshou Jieyin (Birleştirilmiş el duruşu) -Avuç içleri yukarı bakacak şekilde, iki eli kaldır. Başparmak uçları hafifçe birbirine dokunsun, iki elin diğer tüm parmakları birbirini kaplayacak şekilde üst üste gelsin. Erkek için sol el, kadın için sağ el üste (dışta kalır) gelir. Eller oval bir şekil oluşturup, karnın altındaki yerinde tutulur. Kolların üst kısmı biraz öne doğru, dirsekler asılı gibi tutulur ve koltukaltlarının açık bir halde kalması sağlanır. (Resim 1-1).

   

Mile Shenyao (Buda Mile sırtı gerer) -"Jieyin"(birleştirilmiş el duruşu) ile başlar, birleştirilmiş elleri yukarı doğru yükselt. Eller yüzün önüne ulaştığında, birleştirilmiş elleri ayır ve aşamalı olarak yukarı doğru iki avuç içini döndür. Eller, başın üstünde iken, avuç içleri yukarı bakacak şekilde, parmak uçları arasında 20-25cm bir mesafe ile (Resim 1-2) on parmak karşı karşıya gelsin. Aynı anda, iki avuç içini yukarı doğru it, başını yukarı doğru uzat, ayaklarını yere doğru gerdirerek bas ve bütün vücudu güçle ger. Yaklaşık 2-3 saniye gerdikten sonra, birden bire bütün vücudu gevşet, dizler ve kalça gevşemiş pozisyonuna geri dönsün.

Rulai Guanding (Rulay başın üstünden içine enerjiyi doldurur) -Önceki hareketten devam (Resim 1-3). Bir huni şeklini oluşturmak için, iki avuç içini aynı zamanda 140° dışarı doğru döndür. Bilekleri esnet ve avuç içlerini aşağı doğru indir. İki avuç içini göğsüne dönük bir şekilde aşağı doğru hareket ettir ve göğsün önünden geçerken, avuç içi ve göğüs arasındaki mesafe 10cm'den fazla olmayacak şekilde, karına doğru aşağı yönde hareket etmeye devam et. (Resim 1-4).

   

Shuangshou Heshi (Ellerin göğsün önünde birleşmesi) -Eller aşağı karına kadar inip, hemen iki elin üst kısmı birbirine bakacak şekilde, tekrar yukarı göğüs hizasına kadar kaldır ve göğsün önünde Heshi'yi yap. (Resim 1-5) Heshi (Göğsün önünde ellerin birleşmesi) yaptığında, avuç içlerinin ortasında bir boşluk olacak şekilde her iki elin parmakları ve avuç içlerinin topuklarını birleştir. Dirsekler öne doğru ve kolların ile düz bir çizgi oluştur. (Hareketlerin tümünde, Heshi ve Jieyin haricinde, ellerini lotus durumunda tut. Bunun dışında bütün hareketler aynıdır.)

   

Zhangzhi Qiankun (Ellerini cennet ve dünyaya uzat) -"Heshi"den başlar. Eller birbirinden ayrı (Resim 1-6), aralarında 2-3 cm olacak şekilde avuç içleri aynı zamanda döndür. Erkek sol elini (kadın sağ eli) göğse doğru, sağ eli ters yönde döndürür, sol eli üstte ve sağ eli altta kalacak şekilde, kollarla düz bir çizgi oluştur. Ondan sonra, sol kolu aynı yönde yukarı doğru köşegen olacak şekilde avuç içlerini aşağı bakar durumda uzat. (Resim 1-7), avuç içi ve başın aynı yükseklikte olması gerekir. Sol eli yukarı uzatırken, sağ eli hala göğsün önünde ve avuç içlerini yukarı bakar durumda tut. Sol kol, uygun pozisyona ulaştıktan sonra, başı yukarı doğru uzat ve ayakları aşağı doğru bas, vücudun tamamını aşamalı olarak sınırlarına kadar bütün gücünle ger. Yaklaşık 2-3 saniye gerdikten sonra, bütün vücudunu hemen gevşet. Sağ elle Heshi duruşunu oluşturmak için sol elini göğsün önüne geri getir. (Resim 1-8).

Ondan sonra, sol el altta, sağ el üstte (kadınlar için tam tersi) olacak şekilde avuç içlerini tekrar döndür, (Resim 1-8) uzat. Sağ elinle, sol elinin bir önceki hareketini tekrarla (Resim 1-9). Vücudunu iyice gerdikten sonra gevşe ve iki elinle göğüs hizasında Heshi'yı oluştur.

Jinhou Fenshen (Altın maymunun vücudu yarması) -"Heshi"dan başlar. Ellerini göğsün önünde iki yan tarafa doğru uzat, kollar ve omuzlar ile düz bir çizgi oluştur. Başını yukarı doğru it ve ayaklarını aşağı doğru bas, kollarını iki tarafa doğru uzat. Dört taraftan dışarıya doğru kuvvet kullan (Resim 1-10), bütün vücudunu kuvvetli bir şekilde dışarı doğru ger. Yaklaşık 2-3 saniye sonra, bütün vücudunu hemen gevşet ve ellerin ile Heshi'yı oluştur.

Shuanglong Xiahai (Denize dalan iki ejderha) -"Heshi"dan başlar. Elleri ayır ve vücudun önünden aşağı doğru uzat. Kollar düz ve paralel olduğu zaman, kollar ile vücut arasındaki açı yaklaşık 30°'dir.(Resim1-11) Başını yukarı doğru it ve ayaklarını aşağı doğru bas, bütün vücudunu kuvvetli bir şekilde dışarı doğru ger. Yaklaşık 2-3 saniyeden sonra, bütün vücudu hemen gevşet ve iki elini geri çekerek göğsün önünde Heshi'yı oluştur.

Pusa Fulian (Pusa lotusun üstünde elleri yerleştirir) -"Heshi"dan başlar. Elleri ayır ve vücudun iki yanından köşegen olarak aşağı doğru uzat. (Resim 1-12) Eller vücudun yan tarafında ve vücut ile arasındaki açı yaklaşık 30° olacak şekilde kolları uzat. O zaman, başını yukarı doğru it ve ayaklarını aşağı doğru bas, bütün vücudunu kuvvetli bir şekilde dışarı doğru ger. Yaklaşık 2-3 saniye sonra, bütün vücudu hemen gevşet ve iki eli geri çekerek Heshi'yı göğsün önünde oluştur.

   

Luohan Beishan (Luohan sırtında bir dağı taşır) -(Resim 1-13) "Heshi"dan başlar. Elleri ayır ve vücudun arkasına uzat, aynı zamanda, iki avuç içi de vücudun arkasına dönsün. Eller, vücudun yan kenarlarını geçtiğinde, bileklerini yavaşça yukarıya doğru bük. Eller, vücudun arkasına ulaştığında, bilekler ile vücut arasındaki açı 45° olmalıdır. Ondan sonra, başını yukarı doğru it ve ayaklarını aşağı doğru bas, bütün vücudu kuvvetli bir şekilde dışarı doğru ger. (Vücudun dik bir şekilde dursun, ileriye eğilme ve göğüs kuvveti ile gerin) Yaklaşık 2-3 saniyeden sonra, bütün vücudu hemen gevşet ve iki eli geri çekerek Heshi'yı göğüs hizasında oluştur.

Jingang Paishan (Jingang dağı ileri iter) -"Heshi"dan başlar. Elleri ayır ve avuç içlerini vücudun önüne ileriye doğru it, parmak uçlarını yukarı doğru ve omuz ile aynı yükseklikte olacak şekilde tut. Kolları uzattıktan sonra, başını yukarı doğru it ve ayakları aşağı doğru bas, bütün vücudu kuvvetli bir şekilde dışarı doğru ger. (Resim 1-14) Yaklaşık 2-3 saniye sonra, bütün vücudu hemen gevşet ve iki eli geri çekerek Heshi'yi göğsün önünde oluştur.

   

Diekou Xiaofu (Karnın önünde elleri kapla) -"Heshi"den başlar. Avuç içleri karınsal alana doğru dönük olacak şekilde, eller yavaşça aşağı iner karnın altına ulaştığında, iki avuç içini üst üste yerleştir. (Resim 1-15) Erkek için, sol el içerde, kadın için sağ el içerde olmalıdır. İç taraftaki elin üstü ile dıştaki elin avuç içi yüz yüze bakar. İki el arasındaki ve içteki el ile karın arasındaki mesafe yaklaşık 3 cm olmalı. Diekou Xiaofu (Ellerin kaplanması) genellikle 40 ila 100 saniye sürer.

Hareket son: Liangshou Jieyin (Birleştirilmiş el duruşu) (Resim 1-16).

2. Falun Sütun Pozisyonunda Yolu (Falun Zhuang Fa)

Hareketlerin İlkeleri: Falun sütun pozisyonunda yolu, Falun'u tutan dört hareketten oluşan, sakin durumda ayakta yapılan bir meditasyon yoludur. Falun sütun pozisyonunda yolunun sık yapılması, öğrencilerin vücutlarındaki tam açılışı sağlayacak, aklı arttıracak, seviyeyi yükseltecek ve olağanüstü gücü kuvvetlendirecek etraflı bir xiulian uygulaması yöntemidir. Hareketler, basit ama çoğu şeyi ve büyük kısım hareketi başarabilir. Yeni başlayanlar kollarında ağırlık ve acı hissedebilir. Fakat hareketleri yaptıktan sonra, çalışmaktan gelen türde bir yorgunluk hissi yoktur, bütün vücut hemen gevşer ve rahatlama hissedilir. Hareketlerin zaman ve tekrarı arttığında, öğrenciler her iki kolun arasında dönen Falun'u hissedebilir. Falun sütun pozisyonunda yolu hareketleri, doğal olarak yapılmalıdır. Bilinçli olarak sakın sallanma, hafifçe sallanmak normaldir ama büyük sallanma hareketleri kontrol edilmelidir. Falun'u tutma zamanı ne kadar uzunsa, o kadar iyidir ama bu kişiden kişiye farklıdır. Sakin duruma girdikten sonra, hareket yapmakta olduğunun farkında ol, zihnini korumalı ve kendini kaybetmemelisin.

Mısra:
        Shenghui Zengli, (Akıllılığı arttır ve gücü kuvvetlendir)
        Rongxin Qingti; (Kalp ve zihni birleştir ve vücut hafifleşir)
        Simiao Siwu, (Mükemmel ve aydınlanma gibi oluyor)
        Falun ChuQi. (Falun yeniden yükseliyor)

Hazırlık: --Doğal olarak iki ayak omuz ile aynı genişlikte açılır. İki diz hafif kırık. Dizleri ve kalçayı gevşemiş bir pozisyonda tut, bütün vücut gevşesin ama fazla da gevşek olmasın. Alt çeneyi biraz içeri çek, dilin ucu üst damağa dokunsun, üst ve alt dişlerin arasında biraz boşluk bırakarak dudakları kapat, gözleri hafifçe kapat, sakin ve huzurlu bir yüz ifadesi göster.

       

Liangshou Jieyin (Birleştirilmiş el duruşu) (Resim 2-1)

Tou Qian Baolun (Başın önünde Falun'u tutmak) -"Jieyin" (Birleştirilmiş el duruşu)'den başlar. Eller karnın önünden yavaşça kalkar ve Jieyin'den ayrılır. Eller yüzün önüne ulaştığında, avuç içleri yüze bakar durumda ve kaş hizasındadır. (Resim 2-2) On parmak, parmak uçları arasında yaklaşık 15cm bir mesafe ile birbirleri ile karşı karşıyadır. Kollar ile daireyi oluştur ve bütün vücudu gevşet.

Fu Qian Baolun (Karnın önünde Falun'u tutmak) -Eller, önceki hareket olan "Tou Qian Baolun"dan, duruşu değiştirirken yavaşça aşağı karınsal alana doğru iner. (Resim 2-3) İki dirsek askı gibi ve koltuk altlarının açık bir halde kalması sağlanır, avuç içleri yukarı bakarak, on parmağın uçları karşı karşıya birbirini işaret edecek şekilde kollar ile daire oluşturulur.

       

Touding Baolun (Başın üstünde Falun'u tutmak) -Önceki "Fu Qian Baolun"dan başlar. Duruşu değiştirme, eller yavaşça başın üstüne doğru yükselir ve başın üstünde Falun'u tutar. (Resim 2-4) On parmak ucu birbirine karşılıklı durur, avuç içleri yere doğru bakarken, iki elin parmak uçları arasındaki mesafe 20-30cm'dir. Kollar ile daireyi oluştur, omuz, kol, dirsek ve bileklerin hepsini gevşet.

Liangce Baolun (Eller başın iki yan tarafında Falun'u tutar) -Eller, önceki "Touding Baolun"dan aşağı doğru (Resim 2-5), başın iki yan tarafına kadar indir ve avuç içlerini kulaklara bakacak şekilde tut. Omuzlar gevşek, kolları dik bir şekilde tut ve elleri kulaklara fazla yakın tutma.

Diekou Xiaofu (Ellerin kaplanması) -(Resim 2-6) Elleri, önceki "Liangce Baolun"dan aşağı doğru karnın altına kadar indir, karnın alt kısmı önünde elleri kapla.

Liangshou Jieyin (Birleştirilmiş el duruşu) ve hareket son (Resim 2-7).

3. İki Evrensel Ucun Açılması Yolu (Guantong Liangji Fa)

Hareketlerin İlkeleri: Guantong Liangji Fa, evrenin enerjisi ile kişinin vücudu içindeki enerjinin yer değiştirilmesi ve vücudun iki ucunun açılması yoludur. Bu takım hareketleri yaparken, enerjinin büyük bir miktarı çıkarılıp, alınır. Öğrencinin çok kısa zamanda, vücudunu arındırma hedefine ulaşabilmesini sağlar. Aynı zamanda, "Chong" (dışarı doğru çıkar) ve "Guan" (içine doğru doldur) hareketleri ile kişinin başının tepesindeki meridyeni ve ayaklarının altındaki insan vücudu geçişi de açılır. Eller, vücut içindeki enerjiyi ve dışındaki mekanizmaları aşağı yukarı hareket ettirir. Yukarı doğru "Chong" yaparken, hareket enerjisi başın üstünden dışarı çıkarak evrensel üst uç noktaya dosdoğru hareket eder. Aşağı doğru "Guan" hareket enerjisinde, ayakların dibinden dışarı atılır, aşağı evrensel uç noktaya doğrudan hareket edilir. Enerjiler iki evrensel uç noktalardan döndükten sonra, tersi yönde hareket ederler. Bu geliş gidiş tam dokuz defa tekrarlanır.

Dokuz defa "Danshou Chong Guan" (tek elin aşağı yukarı kayması ve uzatılması) hareketi bittikten sonra, "Shuangshou Chong Guan" (iki elin aynı anda beraber aşağı yukarı kayması ve uzatılması) hareketi yapılacak. Bunu da yine dokuz defa yaptıktan sonra, Falun'u iki elle karnın önünde saat yönünde dört kere döndürerek, vücut dışındaki enerjiyi içine geri toparlar. Elleri birleştirerek, hareketler bitirilir.

Guantong Liangji Fa, bu takım hareketleri yapmaya başlamadan önce, kendini cennet ve dünya arasında dik, dev gibi ve kıyaslanamaz şekilde uzun, hem büyük, hem yüksek, hem de boş iki tane varil olarak hayal et. Bu, enerji kanallarının açılmasına yardım eder.

Mısra:
        Jinghua Benti, (Öz bedeni arındırır)
        Fakai Dingdi; (Fa yukarı ve aşağı iki ucu açar)
        Xinci Yimeng, (Kalp merhametli ve zihin kuvvetli ol)
        Tongtian Chedi. (Cennet ve dünya açılır)

Hazırlık: --Doğal olarak iki ayak omuzlar ile aynı genişlikte açılır. İki diz hafifçe kırılır. Dizler ve kalça gevşemiş bir pozisyonda tutulurken, bütün vücudu gevşet ama fazla da gevşek olmasın. Alt çeneyi biraz içeriye çek, dilin ucu üst damağa dokunsun, üst ve alt dişler arasında biraz boşluk bırak, dudakları kapat, gözlerini hafifçe kapat, sakin ve huzurlu bir yüz ifadesi göster.

       

Liangshou Jieyin (Birleştirilmiş el duruşu) - (Resim 3-1).

Shuangshou Heshi (Ellerin ile Heshi'yi oluştur) - (Resim 3-2).

Danshou Chongguan (Tek elin aşağı yukarı kayması ve uzatılması) -"Heshi"dan başlar. Eş zamanlı olarak, bir elini yukarı doğru uzat ve diğer elin aşağı doğru kayar gibi hareket yapsın. Eller, vücudun dışındaki enerji mekanizmalarıyla birlikte yavaşça hareket eder. Vücudun içindeki enerji, el hareketleriyle eşzamanlı aşağı yukarı hareket eder. (Resim 3-3) Erkek için, ilk olarak sol eli yukarı doğru uzat, kadın için ise ilk olarak sağ eli. Yavaşça, yüzün önünden geç ve devamlı başın üstüne doğru uzat. Yavaşça ve aynı anda, sağ eli (kadın için sol el) aşağı indir ve sıra ile ellerini aşağı yukarı hareket ettir. (Resim 3-4) Avuç içleri vücuda dönük olsun, avuç içleri ve vücut arasındaki mesafe 10cm'i geçmemeli ve bütün vücut gevşek olmalı. Elin aşağı-yukarı bir hareketi, bir defa olarak sayılır, hareket toplam dokuz defa tekrarlanır.

       

Shuangshou Chongguan (İki elin beraber aynı zamanda aşağı yukarı kayması ve uzat) -Tek elin aşağı yukarı kayması ve uzatılması hareketi bittikten sonra, sol el (kadın için sağ el) yukarda beklerken, diğer eli de yukarı kaldır, yani iki elin hepsi yukarıda, yukarı doğru işaret eder durumda (Resim 3-5), ondan sonra, iki eli aynı anda aşağı doğru uzat (Resim 3-6). İki elin aynı anda aşağı yukarı kayması ve uzatılması hareketini yaparken, avuç içleri vücuda dönük olmalı ve vücut ile arasındaki mesafe 10cm'den fazla olmamalıdır. Bütün vücut gevşek. Elin aşağı yukarı bir hareketi, bir defa olarak sayılır, hareket toplam dokuz defa tekrarlanır.

       

Shuangshou Tuidong Falun (İki elle Falun'u döndür) -Dokuzuncu defa iki elin aşağı yukarı hareketi bitince, eller başın ve göğsün önünden aşağı doğru karınsal alana iner. (Resim 3-7) Eller aşağı karınsal alana geldiğinde, orada iki elle Falun'u döndür. (Resim 3-8 ve 3-9) Erkek sol el içerde, kadın için sağ el içeride duracak. Ellerin arasında ve içteki el ile karın arasındaki mesafeyi 2-3cm olarak tut. Vücudun dışındaki enerjiyi içine geri toplamak için iki elinle saat yönünde dört defa Falun'u döndür. Falun'u döndürürken, iki elin karın bölgesi içinde tut ve dışına taşmasına izin verme.

Hareket Son: Liangshou Jieyin (Birleştirilmiş el duruşu)- ( Resim 3-10 ).

4. Falun Kozmik Dolaşımı Yolu (Falun Zhoutian Fa)

Hareketlerin İlkeleri: 'Falun Kozmik Dolaşımı Yolu', geniş alanların üzerinde insan vücudunun enerjisinin dolaşmasını sağlar. Sadece bir ya da birkaç enerji kanalının dolaşması değil, vücudun yin tarafının hepsi yang tarafında dolaşır, devamlı olarak tekrar eder, enerji açılması metodu ya da büyük ve küçük kozmik dolaşımın olağan hareketlerinin çok fazla ötesindedir. 'Falun Kozmik Dolaşımı Yolu', orta seviye xiulian uygulaması yöntemidir. Esas olarak önceki üç takım hareketler ile bütün vücudun enerji kanalları (büyük zhoutian dâhil) çabucak bu takım hareketlerin yapılması ile açılabilir. Üstten alta, aşamalı olarak bütün vücut boyunca açılacak. 'Falun Kozmik Dolaşımı Yolu', bu takım hareketin en büyük özelliği, insan vücudunun tamamındaki anormal koşulları düzeltmek için Falun'un dönmesinin kullanımıdır. Bir küçük evren olarak, insan vücudunun orijinal durumuna dönmesini sağlar ve vücudun içindeki bütün enerji kanallarının engel olmamasını sağlar. Bu duruma ulaştığında, Üç Diyar İçindeki Fa xiulian uygulaması içinde çok yüksek bir seviyeyi başardın sayılır. Bu takım hareketleri yaparken, iki el, enerji mekanizmalarıyla hareket etmelidir. Hareketler, yavaş, yumuşak ve yuvarlak olmalıdır.

Mısra:
        Xuanfa Zhixu, (Fa'yı Son Derece Döndür)
        XinQing Siyu; (Kalbi ve zihni temiz yeşim gibidir)
        Fanben Guizhen, (Kaynağa ve gerçeğe döner)
        Youyou SiQi. . (Yavaşca yukarı kalkmak gibidir)

Hazırlık --Doğal olarak iki ayak omuz ile aynı genişlikte açılır. İki diz hafif kırılır. Dizleri ve kalçayı gevşek bir pozisyonda tut, bütün vücudu gevşet ama fazla da gevşek olmasın. Alt çeneyi biraz içeri çek, dilin ucu üst damağa dokunsun, üst ve alt dişlerin arasında biraz boşluk bırak, dudakları kapat, gözleri hafifçe kapat, sakin ve huzurlu bir yüz ifadesi göster.

           

Liangshou Jieyin (Birleştirilmiş el duruşu) - (Resim 4-1).

Shuangshou Heshi (Ellerin ile Heshi'yi oluştur) -(Resim 4-2). Elleri "Heshi"dan ayır, avuç içleri vücuda dönük olarak aşağı karına doğru inmeye başla. Avuç içleri ve vücut arasındaki mesafe 10cm'den fazla olmamalıdır. Elleri, karnın altından geçtikten sonra, bacakların arasından aşağı doğru indir, bacakların iç tarafından aşağı in ve aynı zamanda belden eğilerek dizlerinden yere çömel.(Resim 4-3) Parmak uçların yere yakın olduğu zaman, ayak parmakları önünden, ayak topuklarına kadar bir çember çiz. (Resim 4-4) Ondan sonra, iki bileğini biraz eğerek topuklarından bacaklarının arkasına doğru aşamalı olarak yukarı kaldır. (Resim 4-5) İki elini arkadan yukarı kaldırırken belini düzelt. (Resim 4-6)

       

Bu takımın bütün hareketleri esnasında, iki elin vücudun herhangi bir kısmına dokunmaması gerekir, yoksa iki eldeki enerjiler vücut içine geri alınacaktır. Eller, daha yükseğe kaldırılamadığında, içleri boş olduğu görünecek şekilde yumruk yap (Eller şimdi enerjiyi taşımıyorlar) (Resim 4-7), ondan sonra koltukaltlarından geçir ve kollarını göğsün önünde çapraz hale getir. (Hangi kolun üstte ve hangisinin altta olması gibi hiçbir özel gereksinim yoktur. Bu, kişinin alışkanlığına bağlıdır, erkek veya kadın farkı yoktur.) (Resim 4-8).

           

Omuzların üstünde boşluk durumundaki yumruklarını aç ve kollarını yan tarafı boyunca açarak bileklere doğru kaydır. Bileklere ulaştığında, avuç içlerin yüz yüze baksın ve birbirleri arasındaki mesafe 3-4 cm olsun. Şimdi, eller ve kollar ile düz bir çizgi oluştur (Resim 4-9). Ondan sonra, iki avuç içi arasında sanki bir topu döndürüyor gibi, yani dışarıdaki el içeri doğru ve eşzamanlı içteki elde dışarıya doğru dönerek hareket ettirilir. Hiç durmadan, iki el kolların yin tarafı boyunca üst kollara doğru yukarı yükselip başın üstünden geçer. (Resim 4-10) İki el başın üstünden geçtikten sonra, bir çapraz oluşturur. (Resim 4-11) Devamında, iki eli çapraz halden ayır, parmak uçları aşağı dönük olarak arkanın enerjisini bağla.

Ondan sonra, ellerini başın üstünden göğsün önüne doğru hareket ettir. (Resim 4-12) Böylece, zhoutian'de bir devre tamamlanır. Aynı hareketi toplam dokuz defa tekrarla. Dokuz defa tekrarlandıktan sonra, ellerin göğsün önünden aşağı karnın altına doğru insin.

Diekou Xiaofu (Karnın önünde elleri kapla)

Hareket Son: Liangshou Jieyin (Birleştirilmiş el duruşu) - (Resim 4-13).

5. Olağanüstü Güçleri Kuvvetlendirme Yolu (Shentong Jiachi Fa)

Hareketlerin İlkeleri: Shentong Jiachi Fa, sakin meditasyonda bir xiulian uygulaması yöntemidir. Buda'nın el işaretleriyle Falun'u döndürüp, gong'un kuvveti ve olağanüstü güçleri (olağanüstü yetenekler dâhil) kuvvetlendirme hareketlerinin birleştiği xiulian uygulaması yöntemidir. Shentong Jiachi Fa, orta seviyeden yüksek ve esas olarak gizli bir xiulian uygulaması yöntemi olarak tutuldu. Bu takım hareketleri yapmak için, shuangpan (iki ayağın üst üste bağdaş kurularak oturulması) gerekir. Eğer shuangpan yapılamazsa, danpan (bir ayağın diğer bacağın üstüne koyularak oturulması), başlangıç aşamasında kabul edilebilir ama nihayetinde shuangpan gereklidir. Hareketler esnasında, enerjinin akışı kuvvetlidir ve vücudun etrafındaki enerji alanı oldukça geniştir. Oturma zamanı, ne kadar uzun tutulursa o kadar iyidir, böylece o kişinin dayanıklılığı belirlenir. Oturma daha uzun ve hareketler daha yoğun ise, kişinin gong'u daha hızlı gelişir. Hareketleri yaparken, hiçbir şey hakkında düşünme, hiçbir niyetin bulunmasın. Sakinlik durumunda ding (derin sükûnet)'e girmeli, ama ana bilincin hareketleri yapmakta olduğunun farkında olmalıdır.

Mısra:
        Youyi Wuyi, (Zihni var ama yok gibidir)
        Yisui JiQi; (El işaretlerini mekanizmalarıyla kaldır)
        Sikong Feikong, (Boşluk ama boşluksuz gibidir)
        Dongjing Ruyi. (Hareket ve sakinlik zihne göre olur)

Hazırlık --Bacaklarını üst üste çaprazlayarak otur. Beli ve boynu dik tut. Alt çeneyi biraz içeriye çek, dilin ucu üst damağa dokunsun, üst ve alt dişlerin arasında biraz boşluk bırak, dudakları kapat. Bütün vücudu gevşet ama fazla da gevşek olmasın. Hafifçe gözlerini kapat, kalpten gelen merhamet duygusu ile yüzde sakin ve huzurlu bir ifade göster. Karnın altında iki elinle Jieyin oluştur (Resim 5-1) ve aşamalı olarak sakinliğe gir.

       

Da Shouyin (El işaretleriyle hareket et) -Jieyin'de birleştirilen ellerin yavaşça yukarıya doğru hareket etsin. Eller, başın önüne geldiğinde, Jieyin durumundan ayır ve aşamalı olarak avuç içlerini yukarı doğru döndür. Avuç içleri yukarı doğru döndüğü zaman, eller en yüksek noktasında olacak. (Resim 5-2) (El işaretlerini yaparken, önkollar kesin bir kuvvetle üst kollara yol gösterir) Devamında, iki eli ayır, başın üzerinde bir yay çizer gibi elleri arkaya döndür ve ondan sonra, aşağı doğru ellerini başın önüne kadar indir. (Resim 5-3)

       

Dirsekleri mümkün olduğu kadar içeriye doğru tut, Avuç içleri yukarı doğru bakarken parmak uçlarınla ön tarafı işaret et.(Resim 5-4) Sonra, iki bileği düzeltirken, göğsün önünden çapraz bir şekil yaparak geç. Erkek için, sol el dışarıda, kadın için sağ el dışarıda yolculuk etsin. İki kolun, yatay bir çizgi oluşturduğu zaman ( Resim 5-5), dışarıdaki elin bileğini yukarı ve dışarıya doğru döndürüp, bir yarım çember çiz. Devamında, şimdi avuç içleri yukarıya bakacak şekilde, parmak uçlarınla arkaya doğru işaret et ve el oldukça kuvvetli hareket etmeli. Bu arada, içte kalan elin avuç içini yavaşça aşağı doğru döndür. Elini komple uzattığın zaman, avuç içini dışarıya doğru çevir. Aşağıdaki eli, vücudun tam önünde 30° açıda yerleştir. (Resim 5-6)

       

Ondan sonra, sol el (yukarıdaki el) içerden aşağı doğru yolculuk ederken, sağ elin avuç içini içe döndürüp yukarıya doğru hareket ettir. Hareket, aynen önceki sol elin hareketinde olduğu gibidir, sadece diğer elini kullan. (Resim 5-7) Sonra, erkek sağ (kadın sol) bileğini düzeltmeli, vücut ile yüz yüze gelmesi için avuç içi döndürülmelidir. Göğsün önünden eller geçtikten sonra, avuç içlerini aşağı doğru döndür ve kolları düz olarak bacağın altına kadar uzat. Erkeğin sol (kadının sağ) avuç içi içeri döndürülüp yukarı doğru göğsün önünden geçerken, sol (kadında sağ) omuzun önüne doğru hareket et. El, omuzun önüne geldiğinde, avuç içleri yukarı bakacak şekilde, parmak uçlarınla ön tarafa işaret et. (Resim 5-8) Ondan sonra, önceki hareketleri kullanarak ellerin aynı pozisyonlarını geç, yani erkek sol (kadının sağ) eli içerde yolculuk ederken, erkek sağ (kadının sol) eli dışarıda yolculuk et ve diğer eli kullan. (Resim 5-9) El işaretleriyle hareket etmede, hareketler devamlıdır ve hiç durmamak gerekir.

   

Jiachi (Kuvvetlendirme) -Önceki el hareketlerinden devam et. Yukarıdan gelen el içte, aşağıdan gelen el dışarıda yolculuk etsin. Erkeğin, sağ eli aşamalı olarak dönüp avuç içi göğüs alanından aşağı doğru insin. Erkek sol (kadın sağ) elini yukarıya doğru kaldır. İki kol göğüs hizasına gelip, düz yatay bir çizgi oluşturduğu zaman (Resim 5-10), elleri dışarı doğru iki yan tarafa uzatırken avuç içlerini aşağı döndürmeye başla. (Resim 5-11)

   

Dizlerin dışına geldiği zaman, iki eli bel ile aynı yükseklikte tut, önkollar ellerin arkalarıyla aynı seviyede olacak şekilde iki kolu gevşet. (Resim 5-12) Bu pozisyon ile vücut içindeki olağanüstü güçler ellere teslim edilip, ellerde kuvvetlendirilir. Kuvvetlendiği zaman, avuç içleri sıcak, ağır, elektrikten uyuşmuş ve ağır bir şey tutuyormuş gibi hisseder ama bu hisleri takip etme ve sadece doğal ol. Bu pozisyon, ne kadar uzun sürerse o kadar iyidir. Erkek sağ (kadın sol) bileğini kancayla yakalanmış gibi avuç içini içeri döndürüp, karnının altına doğru hareket eder. Karnının altına ulaştıktan sonra, avuç içi yukarı bakar. Aynı zamanda, erkeğin sol (kadının sağ) avuç içi ön tarafa döndürülerek yukarı kaldırılıp çeneye doğru hareket ettirilir. Omuzları ile aynı seviyeye kaldırıldığı zaman, avuç içi aşağı bakar, önkol el ile yatay olmalıdır. Aynı zamanda, iki elin avuç içleri birbirlerine bakacak şekilde bu pozisyonu yerleş. (Resim 5-13) Kuvvetlendirme pozisyonu, uzun bir zaman tutulmalı, ne kadar uzun zaman tutabilirsen, o kadar tut. Ondan sonra, yukarıdaki elle öne doğru bir yarım daire çiz ve aşağı karınsal alana doğru in. Aynı zamanda, aşağıdaki eli yukarıya doğru kaldır ve avuç içini aşağı bakacak şekilde döndür. Çeneye ulaştığında, kol ve omuzlarının seviyesi aynı olmalıdır. İki elin avuç içleri birbirine bakacak şekilde, bu pozisyonu yerleştir. (Resim 5-14) Ne kadar uzun zaman tutabilirsen, o kadar iyi.

   

JingGong Xiulian (Sakin Xiulian Uygulamak) -Önceki pozisyondan devam et. Yukarıdaki elle öne doğru yarım daire çiz ve aşağı karın bölgesine doğru in. İki elinle Jieyin (Birleştirilmiş el duruşu) oluştur (Resim 5-15) ve sakin xiulian uygulamasını başlat. Derin bir sakinliğine gir ama ana bilincin kesinlikle hareketleri yaptığını bilmeli. Zaman ne kadar uzunsa o kadar iyi, yine de ne kadar uzun dayanabilirsen o kadar otur.

Hareket Son: Shuangshou Heshi (ellerle Heshi'yi oluştur) ile ding durumundan çık ve bacaklarını üst üste atmış olduğun pozisyondan ayır.