SÖZLÜK


1 Lunyu (lunyü)-- "Açıklama yapmak"
2 Fa (fa)-- "Yasa", "Yol", "İlkeler"
3 Zhen-Shan-Ren (Zen-Şan-Ren)-- "Doğruluk-Merhamet-Hoşgörü"
4 Tao (tao)-- bu terim aynı zamanda "Tao'ya ulaşmış" kişiyi de ifade edebilir.
5 qigong (çi-gong)-- insan vücudunun gelişiminde rol oynayan belirli yolların genel adıdır. Son yıllarda qigong egzersizleri Çin'de çok yaygınlaşmıştır.
6 Falun Gong (fa-lun gun)-- "Evrensel Enerji'nin Döngü İlkesi" Hem Falun Gong hem de Falun Dafa bu uygulamayı tanımlamak için kullanılır.
7 Falun (fa-lun)-- "Evrensel Döngü İlkesi" (girişteki renkli sayfaya bakınız)
8 gong (gong)-- "irfan enerjisi"
9 meridyen -- kişinin vücudunda qi'nin neden olduğuna inanılan enerji akış ağı. Geleneksel Çin Tıbbı ve yaygın Çin düşünüşüne göre hastalıklar, qi'nin meridyenlerden olması gerektiği gibi geçemediği zaman meydana çıkar.
10 Mukaddes Dan İrfanı (dan)-- Taocu Kurallar-irfan uygulaması için klasik Taocu Çin metinleri.
11 Tripitaka-- "Üç Sepet" aynı zamanda Pali Kuralı olarak da bilinir. Theravada Budizm'inin temelini belirleyen Pali dilinde temel metinler topluluğudur. Üç bölümden oluşur; Buda öğretileri, manastır hayatı ölçütleri ve özel filozofik incelemeler.
12 Arhat-- Buda Okulunda Üçlü Dünya'nın ötesine geçmiş ancak Bodhisattva'dan daha aşağıda olan Aydınlanma Seviyesine ulaşmış varlık.
13 Vajra'nın Dhyana'sı-- Dhyana "Meditasyon" biçiminde tercüme edilirken Vajra "Yıldırım", "Elmas" ya da "Yok edilemez" şeklinde tercüme edilebilir.
14 Tang Hanedanlığı-- Çin tarihinde en başarılı dönemlerden biri (618 - 907 A.D.)
15 qi (çi)-- Çin düşünüşüne göre madde/enerji bedende ve çevrede pek çok biçim alır. Çoğunlukla "yaşamsal enerji" biçiminde tercüme edilir, bu qi'nin kişinin sağlığını tayin ettiği düşünülür.
16 Bu terim qi'den farklı bir karakter kullanır fakat aynı şekilde telaffuz edilir.
17 Xinxing (şin-şing)-- "zihin doğası" ya da "kalp doğası"; "ahlaki karakter"
18 Taocu gelenekte dış alkemi süreçleri uzunca bir süre insan bedeninin geliştirilmesini tarif etmek için benzetme amacıyla kullanılmıştır.
19 Üçüncü Göz-- kimi zaman "İlahi ya da Göksel Göz" olarak tercüme edilir, bu terim (tianmu) esnek yapıda kullanılır ve Üçüncü Göz sistemi ya da o sistemin belirli bir unsuruna karşılık gelebilir.
20 Shangen (şangen) noktası-- kişinin kaşlarının arası ve hafifçe aşağısında bulunan akupunktur noktası.
21 "qi"-- aynı zamanda daha geniş bir anlamda hava, koku, öfke, vs, gibi görünmeyen, sınırları belli olmayan maddelerin tarifinde de kullanılabilir.
22 Üstat-- burada kullanılan Çince terim shifu iki karakterden oluşur: bir anlamı "öğretmen" dir.
23 Li Shizen (li şıcen)-- Sun Simiao (san sımio), Bian Que (biyen çu), ve Huatuo (huatua)-antik dönemlerde Çin tıbbının ünlü doktorları.
24 Çin Tıbbında nabız teşhisi vücut organlarının her birinin enerjisini değerlendirmek için kullanılan karmaşık bir sanattır.
25 Cao Cao (çao çao)-- Üç Krallık döneminde (220-265 A.D.) bir imparator.
26 Fo Tuo (foa-tua)-- "Buda"
27 Ci Hai (çi hay)-- Güvenilir bir Çin sözlüğü.
28 "Büyük Kültür Devrimi"-- Çin'de geleneksel değerler ve kültürün ortadan kaldırıldığı bir komünist politik hareket
29 Sakyamuni-- Buda Sakyamuni ya da "Buda" Siddhartha Gautama. Çoğunlukla Budizm'in kurucusu olarak bilinir, İsa'dan önce 5. Yüzyılda antik Hindistan'da yaşamıştır.
30 Samadhi-- Budist meditasyon
31 Dharma-- Budizm bağlamında kullanılırsa Çince kelime "Fa"nın geleneksel tercümesidir.
32 Mahayana-- "Muhteşem (Büyük) Vasıta Budizm'i"
33 Rulay-- Buda Okulunda Pusa ve Luohan seviyelerinin üzerinde olan seviyeye ulaşmış aydınlanmış varlık.
34 Pusa-- Buda Okulunda Luohan seviyesinin ancak Rulay'ın üzerindeki seviyeye ulaşmış aydınlanmış varlık.
35 Han bölgesi-- Han halkı Çin'deki en büyük etnik grubu oluşturur ve "Han bölgesi" yerleşik oldukları bölgeyi ifade eder; burası Çin'in merkezinde bulunan eyaletler ve bölgelerdir (örneğin Tibet, vs).
36 Xinjiang (sincan)-- Çin'in kuzey batısında bulunan bir eyalet.
37 Huichang (huiçuan)-- Tang Hanedanı döneminde İmparator Wu Zong'un hükümranlık zamanı.
38 Dantian (dantiyen)-- "dan alanı", karnın alt bölgesi.
39 Falun Xiulian Dafa (fa-lun-şiulien dafa)-- "İlkeler Döngüsü İrfan Uygulaması Muhteşem Yolu".
40 Taiji (taiçi)-- Tao Okulunun simgesi, Batı'da çoğunlukla "yin-yang" simgesi olarak bilinir.
41 Dan (dan)-- bazı irfan uygulayıcılarının içsel kimyasında oluşan enerji kümelenmesi; dış kimyada "Ölümsüzlük İksiri" olarak bilinir.
42 Qigong-- dan geliştiren sistemler.
43 Sarira-- bazı uygulayıcıların bedenleri ölüm sonrasında yakıldığında geride kalan özel madde.
44 Niwan (nivan) Sarayı-- Kozalaksı gudde için kullanılan Taocu terim.
45 Fujian Eyaleti-- Çin'in güneydoğusundadır.
46 Ren ve Du-- Du kanalı ya da "Şah Damarı" leğen kemiği boşluğunda başlayıp sırtın orta kısmından yukarıya doğru çıkar. Ren kanalı ya da "Başlangıç Damarı leğen kemiği boşluğundan yukarıya doğru bedenin ortasından ön kısmına ilerler.
47 Sekiz Ek Uç Nokta-- Çin Tıbbında bu uç noktalar bildik on iki uç noktaya ek olarak varlık gösterir. Bunların çoğunluğu on iki bildik uç nokta ile kesişir ve bu sebeple bağımsız ya da asıl uç noktalar olarak mütalaa edilmez.
48 Huiyin (huyin) noktası-- perineum'un ortasındaki akupunktur noktası.
49 Baihui (bayhui) noktası-- başın tepe noktasındaki akupunktur noktası.
50 Yin (yin) ve yang (yan)-- Tao Okulu her şeyin müşterek özellikli ve birbiri ile dayanışma içinde, ancak karşıt olan yin ve yan kuvvetlerini içerdiğine inanır. Örneğin kadına (yin) karşı erkek (yang), vücudun ön tarafına (yin) karşı arka tarafı (yang).
51 Dafa (dafa)-- "Muhteşem Yol" ya da "Muhteşem Evrensel İlke"; Falun Dafa "Evrensel İlkeler Döngüsünün Muhteşem Aydınlanma Yolu"nun kısa adıdır.
52 Lao Zi (Lau zı)-- Dao De Jing'in yazarı ve yaygın biçimde Taoizm'in kurucusu olarak bilinen Lao Zi'nın İsa'dan önce 4. Yüzyılda yaşadığı düşünülmektedir. Not: Dao De Jing bazen Tao Te Ching olarak hikâye edilir.
53 Ah Q (a kiu)-- Yaygın şekilde bilinen bir Çin romanındaki budala karakter.
54 Han Xin (han şin)-- Han Hanedanının ilk imparatoru Liu Bang'ın önde gelen bir generali (İsa'dan önce 206 - 23 AD).
55 Falun Dafa (falun dafa)-- "Evrensel İlkeler Döngüsünün Yolu" Bu uygulamayı tanımlamak üzere hem Falun Dafa hem de Falun Gong isimleri kullanılır.
56 Falun (falun)-- "Evrensel İlkeler Döngüsü"; Fa (fa)- "Yol", "İlkeler Döngüsü".
57 Zhen-Shan-Ren (cen-şen-ren)-- Doğruluk-Merhamet-Hoşgörü.
58 Tao (tao)-- "Yol" (aynı zamanda "Tao" olarak da telaffuz edilir).
59 Xinxing (şin-şing)-- "zihnin doğası", "kalbin doğası"; ahlaki karakter.
60 Gong (gong)--"irfan enerjisi"
61 On Yönlü Dünya-- Buda Okulu dünyanın on yöne sahip olduğu düşüncesindedir.
62 Dan (dan)-- bazı irfan uygulayıcılarının içsel kimyasında oluşan enerji kümelenmesi; dış kimyada "Ölümsüzlük İksiri" olarak bilinir.
63 Qigong (çi-gong)-- İnsan bedenini geliştiren bazı uygulamaların yaygın adı. Yakın dönemde qigong egzersizleri Çin'de çok yaygınlaşmıştır.
64 Uç Noktalar-- İnsan bedeninde qi'nin iletkeni olduğu düşünülen enerji kanalları şebekesi ("yaşamsal enerji"). Geleneksel Çin Tıbbı ve Çin düşünüşüne göre qi bu uç noktalardan doğru şekilde akmadığında hastalığın baş gösterdiği mütalaa edilir.