Eylemsizlik Durumu

(Li Hongzhi, 17 Ocak 1993)


3 dindeki uygulamalar eylemsizliği öğretir.
Zihni yersiz bir biçimde kullanmak, eylem iledir.
Sadece (özellikle) iyi şeyler yapmak hala bir eylemdir,
Gerçek bir eylemsizlik durumunda takıntılar yok edilmiştir.