Dafa'yı Çalışmak

(Li Hongzhi, 18 Şubat 1993)


Doğuş kalitesi, doğumdan gelen bir durumdur
Doğru aydınlanma, yüksek seviyeli bir kişinin bilgeliğinin sebebidir
Kalpte taşınan Zhen-Shan-Ren ile birlikte, Tao mevcuttur
Falun Dafa'yı uygulamak, Tamamlanma'ya götürebilir