Aydınlanma

İnsan dünyası çamurlu ve çalkantılıdır, inciler ve balık gözler bir arada karmakarışık bir durumdadır. Bir Rulay dünyaya sessizce, habersizce inmelidir. O Fa'yı öğretirken şeytani uygulamaların engelleme yaratacağı kesindir. Tao ve şeytani yollar aynı anda ve aynı dünyada öğretilir. Gerçeği ve yanlışı birbirinden ayırt etmenin anahtarı aydınlanmadır (wu). Onları ancak üstün biri birbirinden ayırt edebilir. Aslında, aydınlanma kapasiteleri ile önceden belirlenmiş ilişkiye sahip olanlar ardı ardına gelecek, Tao'ya girecek ve Fa'yı elde edeceklerdir. Doğru olanı şeytaniden ayırt ederek, gerçek öğretileri elde edecek, vücutlarını aydınlatacak, bilgeliklerini zenginleştirecek, kalplerini dolduracak ve Fa gemisine binerek güzel bir şekilde yol alacaklardır. Ne kadar muhteşem! Azimle, çabalarını esirgemeden doğrudan Tamamlanmaya ilerliyorlar.

Bu dünyada bir istikameti olmadan yaşayanlar ve zayıf aydınlanma kalitesi olanlar para için yaşar ve güç için ölürler, küçük kazançlar için endişelenir ya da mutlu olurlar. Birbirleriyle şiddetli bir şekilde yarışırlar, bu yüzden de hayatları boyunca karma biriktirirler. Bu gibi bir kişinin, bu Fa'yı duyduğunda ağzından dökülen "batıl inanç" sözcüğü ile ona güleceği kesindir; onun zihni kesinlikle bunu anlaşılmaz ve inanılması zor bulacaktır. Düşük insanlar böyledir; onu kurtarması zordur. Karması o kadar büyüktür ki, artık vücudunu kaplamış, bilgeliğini mühürlemiş ve asıl doğasını sonsuza kadar sarıp sarmalamıştır.