Kişi Neden Göremez

"Görülene inanılabilir, görülmeyene ise inanılamaz." Düşük seviyeli bir insanın görüşü budur. İnsanlık bir yanılsamanın içerisinde kaybolmuş olarak çok fazla karma yaratmaktadır. Asıl doğaları örtülmüş iken, [görülmeyeni] nasıl olur da görebilirler? Aydınlanmak önce gelir, ardından ise görmek. Zihninizi geliştirin ve karmanızı yok edin, bunun ardından orijinal doğanız ortaya çıktığında görebileceksiniz. Fakat görsün veya görmesin, olağanüstü bir kişi Tamamlanmaya sadece aydınlandıklarına güvenerek ulaşabilir. Kalabalıklar içinde, bazıları görebilirken diğerleri göremeyebilir ve bu, onların seviyeleri ve ruhsal potansiyelleri ile belirlenir. Uygulayıcılar sıklıkla görmenin peşinde oldukları için göremezler ki, bu bir takıntıya yol açar, bu ortadan kaldırılmadığı sürece kişi göremez. Bu çoğunlukla karmanın engellemesi, uygun olmayan bir ortam veya uygulanan xiulian yöntemi ile ilgilidir; kişiye bağlı olan birçok sebep vardır. Görebilen bir kişinin durumunda bile belirsiz bir şekilde görenler vardır, çünkü Yol, sadece bulanık bir görüş ile aydınlanılacak bir yol olarak kalır. Bir kişi her şeyi, sanki kendisi oradaymış gibi çok net bir biçimde deneyimlediğinde ve bulanık hiçbir şey kalmadığında, bu kişi Gong Kilidinin Açılması durumuna ulaşmış olur. O, artık daha fazla kendisini geliştiremez, çünkü onun için artık aydınlanacak bir şey kalmamıştır.