"Boşluk" Nedir?

"Boşluk" (kong) nedir? Tutkulardan muaf olma durumu gerçek boşluk durumudur, maddesel anlamda boş olmak demek değildir. Bununla birlikte, Zen Budizm'i Dharma'sının sonuna ulaşmıştır ve öğretecek hiçbir şeyi kalmamıştır. Bu kaotik durumdaki son dönemde onu çalışan bazı kişiler, sanki onun felsefesinin özüne aydınlamışlar gibi mantıksız ve saçma davranarak hala inatla onun boşluk teorisinde diretiyorlar. Dharma'sının sadece altı nesil boyunca etkili olabileceğini ve sonradan aktarılacak bir şey kalmayacağını onun kurucusu olan Bodhidharma'nın kendisi bile kabul etmişti. Neden bunun farkına varılmıyor? Eğer bir kişi her şeyin boş olduğunu, Fa'nın olmadığını, Buda'nın olmadığını, görünüşün olmadığını, benliğin olmadığını ve var oluşun olmadığını söylüyorsa, Bodhidharma nedir? Eğer Fa yoksa Zen Budizm'inin boşluk teorisi nedir? Eğer Buda yoksa görünüş yoksa Sakyamuni kimdir? Eğer bir isminiz yoksa görünüşünüz yoksa benliğiniz yoksa var oluşunuz yoksa ve her şey "boşluk" ise niçin yeme içme zahmetine katlanıyorsunuz? Neden elbiseler giyiyorsunuz? Eğer gözleriniz oyulup çıkarılsaydı her şey yine de aynı olabilir miydi? Buna rağmen, insan duygularına ve tutkularına ne kadar bağımlı olduğunuza bir bakın. Aslında, bir Rulay'ın "boşluk" ile söylemek istediği şey, sıradan insanların tutkularından yoksun olmaktır. "Kirlerden arınmış olmak" gerçek boşluğun asıl özüdür. Evren, var oluşunda, biçimlenmesinde ve sürekliliğinde doğasında zaten var olan maddeye sahiptir. O nasıl boş olabilir ki? Bir Rulay tarafından aktarılmayan bir Fa'nın kısa ömürlü olacağı kesindir ve öğretileri kesinlikle yok olacaktır. Bir Luohan'ın Fa'sı da "Buda Fa" değildir. Aydınlanın buna! Aydınlanın buna!