Budizm Öğretileri Buda Fa'nın En Küçük ve Zayıf Parçasıdır

Yazgılı yaşamlar! Asla, Zhen-Shan-Ren Dafa'sını karşılaştırmak için Budizm'i kullanmayın, çünkü böyle bir şey asla yapılamaz. Bu durum yalnızca, insanların Budizm'in sutralarını Fa olarak isimlendirmeye alışık olmasından dolayıdır. Aslında, kozmik vücut o kadar uçsuz bucaksızdır ki, bir Buda'nın evren anlayışının ötesindedir. Tao Okulunun Tai-chi teorisi de aynı şekilde evreni düşük bir seviyeden algılayıştır ve sıradan insanların seviyesinde gerçek bir Fa sağlamaz; ondan ziyade insanların xiulian uygulayabilmesini sağlayabilecek olan evrenin dış yüzeyindeki sınırlı olgular ile az sayıda prensibi kapsamaktadır. Sıradan insanlar en düşük seviyedeki varlıklar oldukları için gerçek Buda Fa'yı bilmelerine izin verilmez. Fakat insanlar bilge kişilerden şunu duymuşlardır: "Buda'ya saygı göstermek xiulian uygulayabilme fırsatının tohumunu ekebilir," "Efsunlu sözler tekrarlayan uygulayıcılar yüksek yaşamların korumasını elde edebilir," "Tapınağa ait kurallara uymak kişiyi bir uygulayıcının standardına ulaştırabilir." Tarih boyunca, insanlar Aydınlanmış Olanın sözlerinin Buda Fa olup olmadığını sürekli olarak tartıştı ve onları araştırdı. Bir Rulay'ın öğretisi Buda doğasının bir tezahürüdür ve ona aynı zamanda Fa'nın bir ifadesi de denebilir. Fakat o, evrenin gerçek Fa'sı değildir, çünkü geçmişte insanların Buda Fa'nın gerçek tezahürünü bilmeleri kesinlikle yasaktı. Buda Fa'nın ne olduğuna, sadece xiulian yoluyla yüksek seviyelere ulaşan bir kişi aydınlanabilirdi, işte bu yüzden insanların xiulian uygulamasının gerçek özünü bilmelerine kesinlikle izin verilmiyordu. Falun Dafa, evrenin özel doğasını -Buda Fa'yı- çağlardan beri ilk defa insanlara açıkladı. Bu, cennete çıkmak için onlara bir merdiven sağlamak ile eş değerdedir. Bu yüzden, evrenin Dafa'sını bir zamanlar Budizm'de öğretilmiş olan şeyler ile nasıl karşılaştırabilirsiniz?