"Bilgelik" Nedir?

İnsanlar, toplumdaki ünlü kişilerin, bilginlerin ve farklı türlerdeki uzmanların muazzam olduklarını düşünürler. Aslında onların hepsi gerçekten de çok ehemmiyetsizdir, çünkü onlar sıradan insanlardır. Onlar, günümüz toplumuna ait olan çağdaş bilimin anlayabildiği çok küçük bilgiyi bilmektedir ve hepsi budur. Bu sınırsız evrende, en makroskobik seviyeden en mikroskobik seviyeye doğru baktığınızda, insan toplumu, en dış katmanda ve en yüzeyde, tam olarak en merkezde yerleştirilmiştir. Ayrıca içindeki canlılar da var oluşun en düşük-seviyeli formundadır; bu yüzden onların maddi ve ruhsal olan ile ilgili bilgisi çok sınırlı, yüzeysel ve acınasıdır. Bir kişi, insan ırkının tüm bilgilerini kavrasa bile hala sıradan bir insan olarak kalacaktır.