Kesin (Nihai) Sonuç


Dafa uygulayıcıları şunu aklınızda tutmak zorundasınız, gelecekte herhangi biri tarafından, herhangi bir zamanda, herhangi bir yerde ve herhangi bir bahane ile Dafa'yı sınıflara, okullara, mezheplere veya adlandırmalara ayırmak gibi herhangi bir davranış Dafa'ya sinsice zarar vermektir. Yapmanıza izin vermediğim bir şeyi asla yapmamalısınız. Gösteriş düşkünlüğü ve bunun yanında aşırılık takıntısı, zihninizin şeytani kısmı tarafından en kolay biçimde istismar edilebilecek olan şeydir. Dafa'da aydınlanmış olduğunuz şey, sınırsız Fa prensipleri içerisinde, belirli bir seviyedeki Fa prensiplerinin küçük bir kısmından başka bir şey değildir. Fa'yı asla sınırlamamalı veya parçalara bölmemelisiniz - tek bir cümlesini bile. Eğer bunu alenen, herkesin önünde yaparsanız, bunu dile getirdiğiniz an, günah dolu bir karma yaratırsınız. Çok ciddi durumlarda, bu günah bir dağ kadar veya gökyüzü kadar büyük olabilir - o durumda kendinizi nasıl geliştirebileceksiniz? Eğer bir kişi Dafa'yı değiştirir ve başka bir sistem yaratırsa, edineceği günah o kadar büyük olur ki, onun bir sınırı olmaz. Bir canlı o kötü karmayı öderken, katman katman yok edilmesinden kaynaklanan acı, ebedi ve sonsuz olacaktır.

Dafa evreni yeniden düzenleyebilir, bu yüzden, şeytanı bastırmak, kargaşayı yok etmek, her şeyi uyum içine sokmak ve yenilmez kalmak için elbette Fa'nın gücünü taşır. Aslında, bu anlamda birçok dersler vardır. Fa'ya zarar veren olaylar Fa'yı koruyan Tanrılar tarafından ele alınacaktır. Tüm canlılar Dafa'ya değer verdiğinde, aslında kendi yaşamlarına değer veriyor ve bütün canlı varlıklara karşı merhametli olmuş oluyorlar. Dafa değişmez ve sarsılmazdır. O sonsuza kadar yaşayacak ve daima dünyada varolacaktır. Cennet ve dünya sonsuza dek istikrarlı bir biçimde kalacaktır.

Li Hongzhi - 1 Temmuz 1997