Kararlı

(Li Hongzhi, 3 Mayıs 1999 *Revizyon Şubat 2004)


Aydınlanıp, dünyayı aşanlar, saygı duyulmakta
Ciddiyetle xiulian uygulayanlar, Tamamlanmaya ulaşacağına içtenlikle inanmakta
Büyük zorlukların ortasında, azimli ol
Canı gönülden ilerleme arzusu değiştirilemez