Başlıksız

(Li Hongzhi, 3 Mayıs 1999)


Dafa bir kişinin kalbine bakar
Sıradan insanlar, açık zihinli olmalı
Tanrı, insan, hortlaklar, hayvan, yok oluş.
Herbiri kendi konumunu belirliyor.