Elmas Gibi İrade

(Li Hongzhi, 4 Eylül 2003)


Yavaş yavaş sonbaharın taze havası açılmaya başlar
Ve kalın, koyu pus şimdi yol verir
Zaman parmaklarla sayılacak kadar az
Engin gök kubbenin ufak bir parçası kaldı
Kayıp varlıkların her biri kaosu kışkırtmakta
Yakındaki büyük tehlikeyi bilmeyerek
Ben, mahvolmadan önce onları kurtarmak için gayret ediyorum
Ben çürümüş şeytanların felakete yol açmasına izin verebilir miyim
İrade ve düşünce elmastan daha sert
Makro ve mikro her şeyi tamamen ben yarattım