Fa Her Şeyi Düzeltir

(Li Hongzhi, 20 Eylül 2003)


Üç Diyarın ötesine hücum etmek
Boşluk ve hiçliğin ötesinde, hala daha büyük kozmoslar görünür
Bir süreden beri kozmos Fa tarafından düzeltilmektedir
Tam dinlenmeye hazırken, kötülük tekrar yükselir
Dört Büyük Elementler* yıpranıp gitmiş
Ve eski Fa parçalanıyor
Son derece büyük göksel vücutlar
Aşırı derecede muazzam kozmik vücutlar
Devasa gök kubbe çoktan aşılmış
Lord'un mevkisi daha da muhteşem
Aslan yürekli doğaya sahip Kendisi-
Yıpranmayacak bir özellik
Elmas gibi sağlam bir irade
Hepsi Yüce Kanunun egemenliği altına getirilir


*Açıklama:"Dört Büyük Elementler", "toprak, ateş, su ve hava" elementlerini kasteder.