Zhuan Falun

(Türkçe Versiyonu)

Li Hongzhi
 Bu Falun amblemi, evrenin bir minyatürüdür ve diğer tüm boyutlarda kendi var oluş biçimlerine ve gelişim sürecine sahiptir, bu yüzden ben ona bir dünya diyorum.

Li Hongzhi


İÇİNDEKİLER

 
LUNYÜ

BİRİNCİ DERS

İnsanları Gerçek Anlamda Üst Seviyelere Yönlendirmek
Farklı Seviyelerde Fa Farklıdır
İyi ve Kötü İnsanı Ayırt Edebilmenin Tek Kriteri - "Zhen-Shan-Ren"dir
Qigong Tarih Öncesi Kültürdür
Qigong Xiulian Uygulamasıdır
Neden Gong'unuz Sadece Egzersizler ile Yükselmez
Falun Dafa'nın Özellikleri
İKİNCİ DERS
Göksel Göz Konusu
Uzağı Görebilme Yeteneği
Geçmişi ve Geleceği Görebilme Yeteneği
Beş Elementin Dışına Çıkmak ve Üç Diyarı Aşmak
Bir Şeylerin Peşinden Koşma Konusu
ÜÇÜNCÜ DERS
Tüm Uygulayıcıları Öğrencilerim Olarak Görürüm
Buda Okulu Qigong'u ve Budizm
Sadece Tek Bir Xiulian Metodunu Uygulamak Gerekir
Olağanüstü Yetenekler ve Gong Gücü
Ters Xiulian Uygulaması ve Ödünç Gong Almak
Futi
Kozmik Dil
Shifu Uygulayıcılara Neler Vermiştir
Enerji Alanı
Falun Dafa Uygulayıcıları Uygulamayı Nasıl Yaymalıdır
DÖRDÜNCÜ DERS
Kayıp ve Kazanç
Karmanın Dönüşümü
Xinxing'in Yükseltilmesi
Guanding
Gizemli Geçidin Yerleştirilmesi
BEŞİNCİ DERS
Falun Amblemi
Qimen Okulu
Şeytani Uygulama Yapmak
Erkek ve Kadının Birlikte Xiulian Uygulaması
Zihnin ve Bedenin Birlikte Geliştirilmesi
Fa Bedeni
Kaiguang
Zhuyou Ke
ALTINCI DERS
Qigong Deliliği
Xiulian Uygulaması Esnasında Şeytani Engellemeler
Kişinin Kendi Zihninden Gelen Şeytani Engelleme
Ana Bilinciniz Güçlü Olmalıdır
Düşünceleriniz Doğru Olmalıdır
Dövüş Sanatları Qigong'u
Gösteriş Düşkünlüğü
YEDİNCİ DERS
Öldürme Konusu
Et Yeme Konusu
Kıskançlık
Hastalıkları Tedavi Etme Konusu
Hastane Tedavileri ve Qigong Tedavileri
SEKİZİNCİ DERS
Bigu
Qi Çalmak
Qi Toplamak
Kim Xiulian Uygularsa Gong'a O Sahip Olur
Kozmik Dolaşım
Aşırılık Takıntısı
Konuşma Kontrolü
DOKUZUNCU DERS
Qigong ve Fiziksel Egzersizler
Düşünceler
Dingin Bir Zihin
Doğuş Kalitesi
Aydınlanma
Muhteşem Doğuş Kalitesine Sahip Kişiler
SÖZLÜK