Kişinin Karakterinin Düzeltilmesi


Dafa daha derinlemesine uygulandıkça birçok uygulayıcı ardı ardına Aydınlanmayı elde etti veya Yarı Aydınlanmaya ulaştı. Onlar diğer boyutlardaki gerçek, görkemli, ihtişamlı görüntüleri görebildiler. Aydınlanma sürecini yaşayan öğrenciler o kadar heyecanlanıyorlar ki, Fa Bedenlerime ''ikinci Shifu'' diyor veya Fa Bedenlerimi (Fashen) gerçek ve bağımsız Shifu olarak ele alıyorlar - bu yanlış bir kavrayıştır. Fa Bedenleri benim her yerde ve her zaman hazır olan bilgeliğimin tezahür eden görüntüleridir. Fakat o, bağımsız bir canlı değildir. Diğer başka öğrenciler de Falun'a ''Shifu Falun'' diyor. Bu kesinlikle çok büyük bir yanlıştır. Falun benim gücümün doğasının ve Dafa'nın bilgeliğinin bir başka tezahür formudur -her şey kelimelerle ifade edilemeyecek kadar güzeldir. Falun makroskopik seviyeden mikroskopik seviyeye kadar, evrendeki tüm maddelerin Fa doğasının tezahürüdür ve bağımsız bir yaşam değildir.

Fa Bedenlerimi ve Falun'u sizin için o yüce, mucizevi ve ihtişamlı şeyleri yaparken gördüğünüzde, siz öğrenciler, Fa Bedenlerime veya Falun'a sıradan insan düşünceleri ile bakmayacağınızı veya onları övmeyeceğinizi hatırlamak zorundasınız. Bu tür bir düşünce, hem düşük aydınlanma kalitesinin, hem de düşük xinxing'in birlikte sebep olduğu bir davranış biçimidir. Aslında, kendisini gösteren tüm biçimler, Fa'yı yeniden düzenlemek ve insanları kurtarmak için Fa'nın inanılmaz gücünü kullanmamın somut tezahürleridir.

Li Hongzhi - 02 Temmuz 1996