Merhamet'in (Shan) Kısa Bir Açıklaması


Shan (Merhamet), evrenin doğasının farklı seviyelerdeki ve farklı boyutlardaki bir tezahürüdür. Aynı zamanda da yüce aydınlanmış varlıkların temel doğasıdır. Bu yüzden bir uygulayıcı Shan uygulamak ve evrenin doğası olan Zhen-Shan-Ren'e asimile olmak zorundadır. Muazzam büyüklükteki kozmik vücut evrenin doğası olan Zhen-Shan-Ren'den doğmuştur. Dafa'nın topluma öğretilmesi yaşayan canlılara evrenin orijinal doğasını yeniden gösteriyor. Dafa muhteşem bir uyum içerisindedir: Eğer bir kişi bu üç karakter ''Zhen, Shan, Ren''i birbirinden ayırırsa onların her biri hala tamamen Zhen Shan Ren ile doludur. Bunun sebebi madde mikroskopik maddeden yaratılmıştır - sırayla daha mikroskopik maddelerin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. Bu en sonuna kadar bu şekilde devam eder. Bu nedenle Zhen ''Zhen Shan Ren''den oluşur, Shan ''Zhen Shan Ren''den oluşur ve Ren'de ''Zhen Shan Ren''den oluşur. Tao okulu Zhen Shan Ren uygulamasının Zhen kısmını geliştirmiyor mu? Buda okulu da aynı zamanda Zhen Shan Ren uygulamasının Shan kısmını geliştirmiyor mu. Aslında onlar yüzeysel biçimleri itibarı ile birbirlerinden farklıdır.

Shan'e tek başına gelince, kendisini insan toplumunda gösterdiğinde, sıradan insan toplumuna takıntılı olan bazı insanlar, sıradan insanların şu toplumsal sorusunu yöneltebilir: ''Eğer herkes Dafa'yı öğrenir ve Shan uygularsa, düşman istilalarında veya bize karşı açılacak savaşlarda ne yapacağız? Aslında, Zhuan Falun'da insan toplumunun gelişiminin, kozmik ortamın evrimi tarafından yönlendirildiğini anlattım. İnsanların yaptığı savaşlar tesadüfi midir o zaman? Çok fazla karmaya sahip olan bir bölgenin veya içinde yaşayan insanların düşüncelerinin çok kötüleştiği bir bölgenin istikrarsız olacağı kesindir. Eğer bir millet gerçek anlamda erdemli ise, o zaman çok az karması olmalıdır; o kesindir ki orada savaş olmayacaktır. Bunun sebebi, Dafa'nın prensiplerinin bunu yasaklamasıdır, çünkü her şeyi evrenin doğası yönetir. Kişi faziletli bir toplumun saldırıya uğrayacağı konusunda endişelenmemelidir. Evrenin doğası -Dafa- her yerdedir ve makroskopik seviyeden mikroskopik seviyeye kadar, tüm kozmik vücudu kuşatır. Bugün öğretmekte olduğum Dafa sadece doğulu insanlara öğretmek için değil, aynı zamanda Batılılara da öğretmek içindir. Onların iyi insanları da kurtarılmalıdır. Bir sonraki, yeni çağa girmesi gereken tüm milletler Fa'yı elde edecek ve bir bütün olarak gelişecekler. Bu sadece bir milletle ilgili bir mesele değildir. İnsan ırkının ahlak standardı da orijinal insan doğasındaki haline geri dönecektir.

Li Hongzhi - 20 Temmuz 1996