"Kişinin Karakterinin Düzeltilmesi"ne İlaveten


''Fa Bedenleri ve Falun bağımsız yaşamlar değillerdir'' dememin ardından bazı öğrenciler şöyle söyledi: Bu durum, Zhuan Falun'da belirttiğiniz: ''Fa Bedenleri'nin bilinci ve düşünceleri asıl varlık tarafından kontrol edilir. Fakat Fa Bedenlerinin kendileri de aynı zamanda tam, bağımsız ve gerçek bireysel varlıklardır.'' ifadesi ile çelişmiyor mu? Bence bu, Fa'nın zayıf bir şekilde algılanmasından kaynaklanıyor. Fa Bedenleri tamamen bağımsız olan yaşamlar konsepti ile aynı şekilde algılanamaz çünkü Fa Bedenleri ana kişinin kişisel görünümünün ve düşüncelerinin gücünün ve bilgeliğinin iradesine bağlı tezahürleridir; onlar ana kişinin iradesi doğrultusunda kendi başlarına her şeyi başarabilirler. Bu yüzden öğrenciler sadece ikinci cümleye dikkat ettiler ve ilk cümleyi gözden kaçırdılar: ''Fa Bedenlerinin bilinci ve düşünceleri ana kişi tarafından kontrol edilir.'' Fa Bedenleri bu yüzden sadece ana kişinin bağımsız ve bütünsel imgesine sahip değil, aynı zamanda kendi karakterine de sahiptir. Sıradan bir varlık hiç kimse tarafından yönetilmezken, onlar aynı zamanda ana kişinin olmasını istediği her şeyi kendi başlarına başarıp yapabilir. İnsanlar Fa Bedenlerini gördüğünde onların tam, bağımsız ve gerçekçi bireysel yaşamlar olduğunu düşünür. Basitçe ortaya koyacak olursam, Fa bedenlerim aslında, benim.

Li Hongzhi - 21 Temmuz 1996