Buda Doğası ve Şeytan Doğası


Evrenin çok yüksek ve çok mikroskopik bir seviyesinde iki tür madde bulunur. Onlar, evrenin en üstün doğası olan Zhen Shan Ren tarafından, kendisini evrenin belirli bir boyutsal alanında gösteren maddi-varoluşun iki formudur. Belirli boyutları baştan sona veya mikroskobik seviyeden, makroskobik seviyeye doğru kaplarlar. Fa'nın farklı seviyelerdeki tezahürleri ile birlikte, seviye ne kadar düşerse bu iki maddenin kendini göstermesi ve sahip oldukları varyasyonlar arasındaki fark da daha büyük olur. Bunun bir neticesi olarak Tao okulunun Yin- Yang ve Taiji teorisine sebep olur. Daha yüksek seviyelerden daha aşağı seviyelere indikçe, farklı özelliklere sahip olan bu iki tip madde, gittikçe artarak birbirlerine zıt hale gelirler ve o durumda da bu karşılıklı-üretim ve karşılıklı-engelleme prensibine yol açar.

Karşılıklı-üretim ve karşılıklı-engelleme yoluyla iyilik ve kötülük, yanlış ve doğru, iyi ve kötü ortaya çıkar. O halde, canlı varlıklara gelince, eğer Buda'lar var ise şeytanlar da vardır; eğer insanlar varsa, hayaletler de vardır-bu, sıradan insanların toplumunda daha aşikar ve daha karmaşıktır. İyi insanların olduğu yerde kötü olanlar vardır; kendini düşünmeyen insanların olduğu yerde bencil olanlar vardır, açık fikirli insanların olduğu yerde dar görüşlü olanlar vardır. Xiulian'a gelince, ona inanan insanların olduğu yerde inanmayanlar vardır; aydınlanabilecek insanların olduğu yerde aydınlanamayacak olanlar vardır; onu destekleyen insanların olduğu yerde ona karşı olanlar vardır - bu insan toplumudur. Eğer herkes xiulian uygulayabilseydi, ona aydınlansaydı ve ona inansaydı, insan toplumu Tanrıların toplumuna dönerdi. İnsan toplumu sadece insanoğlunun toplumudur ve yok olmasına izin verilmemektedir. İnsan toplumu sonsuza kadar varolmaya devam edecektir. Bu yüzden ona karşı olan insanların olması normaldir. Eğer hiç kimse ona karşı olmasaydı, bu anormal olurdu. Hortlaklar olmaksızın, insanlar nasıl insan olarak reankarne olabilirdi? Şeytanların varlığı olmaksızın, kişi Buda'lığı geliştiremezdi. Acı olmadan, tatlı var olamaz.

İnsanlar bir şeyleri başarmayı denediğinde, kesinlikle, karşılıklı-üretim, karşılıklı-engelleme ilkesinin varlığından dolayı güçlüklerle karşılaşır. Sadece şiddetli (sert) bir efor sarf ederek ve zorlukların üstesinden gelerek istediğiniz şeyi başardığınızda onun kolay elde edilmediğini anlar, elde ettiğiniz şeyin üzerine titrer ve mutlu olursunuz. Aksi takdirde, karşılıklı-üretim ve karşılıklı-engelleme ilkeleri olmasaydı ve herhangi bir şeyi hiç bir çaba sarf etmeden elde edebilseydiniz hayattan sıkılırdınız, mutluluk hissinden ve başarının keyfinden yoksun kalırdınız.

Evrende bulunan her türdeki madde veya yaşam, daha da büyük parçacıkları oluşturan mikroskopik parçacıklardan oluşturulmuştur ve onlar bunun ardından yüzey maddesini biçimlendirirler. Farklı özelliklere sahip olan bu iki tür maddenin kapladığı alan içerisinde tüm maddeler ve yaşamlar aynı şekilde çift yönlü doğa taşır. Örneğin, demir ve çelik serttir fakat dünyada gömüldüğünde (saklandığında) oksitlenir ve paslanır. Öte yandan, çanak-çömlek ve porselen gömüldüğünde paslanmaz fakat onlar kırılgandır ve kolayca kırılırlar. Bu, aynı anda hem Buda Doğasına hem de Şeytan Doğasına sahip insanoğlu için de geçerlidir. İnsanın ahlaki yükümlülükler ve sınırlamalar olmaksızın yaptığı şeyler şeytan doğasındandır. Buda'lığı geliştirmek Şeytan Doğanızı yok etmektir ve Buda Doğanızı kuvvetlendirmek ve de arttırmaktır.

Kişinin Buda-Doğası Shan'dir ve o kendisini Merhamet, bir şey yapmadan önce başkalarını düşünmek ve acıya dayanma yeteneği olarak gösterir. Kişinin Şeytan Doğası iğrenç şeyler içerir ve o kendisini öldürmek, çalmak ve yağmalamak, bencillik, kötü düşünceler, anlaşmazlık çıkarmak, söylentiler yayarak sorunlara neden olmak, kıskançlık, kötü ruhluluk, sinir, tembellik, ensest ilişki ve bunun gibi şeyler olarak gösterir. Evrenin doğası olan Zhen-Shan-Ren farklı seviyelerde kendisini farklı şekillerde gösterir. Evrenin belirli seviyeleri içerisindeki bu iki farklı türde madde de aynı zamanda farklı tezahür formlarına sahiptir. Seviye ne kadar düşükse karşılıklı-zıtlık daha da göze çarpar bir hale gelir ve o nedenle de iyi ve kötü arasındaki fark da öyle. Şeytan daha şeytani bir hale gelirken, erdemli daha erdemli bir hale gelir. Aynı fiziksel madde içerisindeki çift-taraflı doğa da aynı zamanda daha komplike ve daha değişken bir hale gelir. Buda'nın: "Her şey Buda-doğasına sahiptir" derken sözünü etmiş olduğu şey tam olarak budur. Aslında, her şey Şeytan-Doğasına da sahiptir.

Bununla birlikte evren Zhen-Shan-Ren tarafından karakterize edilmiştir ve sıradan insan toplumu da öyle. Bahsetmiş olduğum bu iki tür madde, tepeden aşağı kadar - mikroskopik seviyeden, makroskopik seviyeye, insan toplumuna kadar - varolan ve canlı varlıklara ve maddelere yansıtılan ve onlarda çift taraflı doğaya sebep olan iki tür maddeden başka bir şey değildir. Fakat en tepeden en aşağı, insan toplumuna kadar olan yaşamlar ve madde, mikroskopik seviyeden makroskopik seviyeye kadar sayısız türde maddeden oluşturulmuştur.

Eğer insan ırkı insan ahlak standartlarına dikkat etmezse, toplum doğal afetler ve insanların sebep olduğu felaketler ile kontrol edilemez bir kaosa girecektir. Eğer bir uygulayıcı xiulian yoluyla Şeytani-Doğasını terk etmezse, sahip olduğu Gong'u kötü şekilde karışacaktır ve hiçbir şey elde edemeyecek veya şeytani bir yolu takip edecektir.

Li Hongzhi - 26 Ağustos 1996