Falun Gong

(Türkçe Versiyonu)


Li Hongzhi

İnternet Versiyonu

 

İçindekiler


Lunyü

I. Giriş

1. Qigong'un Kökenleri
2. Qi ve Gong
3. Gong Kuvveti ve Olağanüstü Yetenekler
4. Göksel Göz
5. Qigong Tedavileri ve Tıbbi Tedaviler
6. Buda Okulu Qigong'u ve Budizm
7. Erdemli Xiulian Uygulamaları ve Şeytani Yollar

II. Falun Gong

1. Falun'un İşlevi
2. Falun'un Yapısı
3. Falun Gong Xiulian'inin Özellikleri
4. Zihin ve Bedenin Birlikte Geliştirilmesi
5. Niyet
6. Falun Gong'da Xiulian Seviyeleri

III. Xinxing Gelişimi

1. Xinxing'in Derin Anlamı
2. Kayıp ve Kazanç
3. Doğruluk, Merhamet ve Hoşgörü'nün Eş Zamanlı Gelişimi
4. Kıskançlıktan Kurtulma
5. Takıntılardan Kurtulma
6. Karma
7. Şeytani Engelleme
8. Doğuş Kalitesi ve Aydınlanma Niteliği
9. Berrak ve Saf Bir Zihin

IV. Falun Gong Egzersiz Sistemi

1. Buda'nın Bin Eli Göstermesi Yolu
2. Falun Sütun Pozisyonunda Yolu
3. İki Evrensel Ucun Açılması Yolu
4. Falun Kozmik Dolaşımı Yolu
5. Olağanüstü Güçleri Kuvvetlendirme Yolu

V. Sorular ve Cevaplar

1. Falun (Yasa Tekerleği) ve Falun Gong
2. Egzersiz İlkeleri ve Metodu
3. Xinxing Gelişimi
4. Göksel (Üçüncü) Göz
5. Sıkıntı ve Zorluklar
6. Boyutlar ve İnsanoğlu

Sözlük